Kategoria: Miedziowe Centrum Zdrowia S.A.

Wybory SIP w MCZ

Społeczna inspekcja pracy jest służbą pełnioną przez pracowników, mającą na celu zapewnienie przezzakład pracy bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz ochronę uprawnień pracowniczychokreślonych w przepisach prawa pracy. Mając świadomość tej ważnej społecznie roli, związki zawodowedziałające w Miedziowym Centrum Zdrowia przeprowadziły pełną procedurę wyborczą. Głosowania nakandydatów odbyły się w dwóch turach ( w dniach 14–15 oraz…

Czy w MCZ brakuje pieniędzy na zdrowie?

Na tak postawione pytanie można odpowiedzieć – zależy czyje. Są tacy którzy krzywdy nie mają, ale to niewielka część całości. Wiadomo też, że każda placówka medyczna opiera się nie tylko na lekarzach, ale również nie może istnieć bez średniego personelu. Pielęgniarek, fizykoterapeutów, techników analityków, diagnostów i administracji medycznej. Od jakości ich pracy w znacznej mierze…

Katarzyna Kobylińska pełniącą obowiązki przewodniczącej ZZPPM MCZ S.A.

   Z powodu powierzenia naszej koleżance, przewodniczącej ZZPPM MCZ S.A. Barbarze Popielarz, funkcji wiceprzewodniczącej OPZZ i związanego z tym jej wyjazdu do Warszawy zakładowy zarząd ZZPPM MCZ S.A. musiał dostosować do tej nowej sytuacji zasady swojego funkcjonowania. Katarzyna Kobylińska podjęła się przejęcia do końca bieżącej kadencji obowiązków obecnej przewodniczącej. Oznacza to, że Barbara Popielarz nadal…

Ważne rozmowy w MCZ

  To mogą być znaczące spotkania.Zmiana sposobu naliczania dodatku stażowego, ustalenie stałego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, uporządkowanie tabeli zaszeregowania, wprowadzenie obligatoryjnych negocjacji płacowych w pierwszym kwartale każdego roku oraz ustanowienie corocznej nagrody z okazji Dnia Pracownika Służby Zdrowia – to niektóre z tematów, jakie ZZPPM MCZ będzie chciał omówić przy stole negocjacyjnym z…

Dzień Pracownika Służby Zdrowia

   Była udana zabawa „kto był to bomba, kto nie był ten trąba” napisała na FB jedna z uczestniczek imprezy zorganizowanej przez ZZPPM MCZ z okazji Dnia Pracownika Służby Zdrowia. Recenzja ta doskonale oddaje atmosferę biesiady jaka odbyła się w lubińskim centrum konferencyjnym Magnat. Doskonałe jedzenie i zamaszyste tańce przeplatane były licznymi konkursami. Gościem honorowym…