Kategoria: O nas

Informacje o nas

Informacje o nas

W latach osiemdziesiątych KGHM był przedsiębiorstwem wielozakładowym. Działało 17 niezależnych samorządnych związków zawodowych - organizacje związkowe górników lub hutników skupione były w krajowych strukturach branżowych górników i hutników. Na początku lat dziewięćdziesiątych - wychodząc naprzeciw wydarzeniom, które miały nastąpić - skonsolidowaliśmy ruch związkowy w jednej organizacji, nie bacząc na to, kto, jaką profesję wykonuje. 16…

Organizacje

Organizacje

Oddział ZG/ Rudna KGHM Polska Miedź S.A. Przewodniczący: Leszek Hajdacki Kontakt: tel.76 748 57 49 fax 76 748-55-64 e-mail : lhajdacki@gmail.com; mail: teofil.zielinski@kghm.com Adres: ul. Dąbrowskiego 50, 59-101 Polkowice Oddział ZG/ Polkowice - Sieroszowice KGHM Polska Miedź S.A. Przewodniczący: Piotr Lewandowski Kontakt: tel. 76 748 40 73(4) fax. 76 748 40 75 e-mail : zzppmps@wp.pl Adres: Kazimierzów 100, 59-101 Polkowice Oddział…

Statut

Statut

STATUT ZWIĄZKU ZAWODOWEGO PRACOWNIKÓW PRZEMYSŁU MIEDZIOWEGO Tekst jednolity opracowany  na podstawie uchwały nr 4/2008 Zebrania Delegatów Związku z dnia 30.06.2008r.i Postanowienia o dokonaniu wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym z dnia 10.09.2009r     oraz uchwały nr 1/2016 Zebrania Delegatów Związku z dnia 26-02-2016r.     ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE § 1 Związek Zawodowy Pracowników Przemysłu Miedziowego zwany…

Władze

Władze

Ryszard Zbrzyzny Data urodzenia: 04.05.1955 Wykształcenie: - magister inżynier górnik- Politechnika Wrocławska, specjalizacja: podziemna eksploatacja złóż - magister ekonomii- Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu (program MBA), kierunek: zarządzanie i marketing, specjalizacja: zarządzanie przedsiębiorstwem. - Zaliczony państwowy egzamin dla członków rad nadzorczych spółek prawa handlowego Zatrudnienie: Pracownik Zakładu Górniczego Lubin od marca 2016 roku – urlop bezpłatny…

Kontakt

Kontakt

Centrala ZZPPM ul. Marii Skłodowskiej-Curie 66 59-301 Lubin tel./fax (76) 846 10 30 email: centrala.zzppm@gmail.com