O nas

W latach osiemdziesiątych KGHM był przedsiębiorstwem wielozakładowym. Działało 17 niezależnych samorządnych związków zawodowych – organizacje związkowe górników lub hutników skupione były w krajowych strukturach branżowych górników i hutników. Na początku lat dziewięćdziesiątych – wychodząc naprzeciw wydarzeniom, które miały nastąpić – skonsolidowaliśmy ruch związkowy w jednej organizacji, nie bacząc na to, kto, jaką profesję wykonuje. 16 grudnia 1991 roku ZZPPM został zarejestrowany z jednolitym statutem, który obowiązuje we wszystkich oddziałach i spółkach. W kilka miesięcy później przeszliśmy nasz pierwszy chrzest bojowy podczas strajku 20 lipca 1992 roku broniąc polskości Polskiej Miedzi .Warto czasami przypomnieć sobie jakie były nasze początki , łatwiej wtedy zrozumiemy naszą obecną rzeczywistość.

Ryszard Zbrzyzny

 

Najważniejsze daty:

16 grudnia 1991 – powołanie ZZPPM, które uwieńczyło konsolidację rozproszonych organizacji związkowych działających na terenie KGHM;

20 sierpnia 1992 – zwycięstwo 32-dniowego strajku w obronie „Polskiej Miedzi” – skarb państwa nie utracił pakietu kontrolnego KGHM na rzecz inwestora zagranicznego, a załoga uzyskała 16% pakiet bezpłatnych akcji stając się faktycznym współwłaścicielem spółki.

Maj-czerwiec 2004 – zakończona sukcesem obrona Polskiej Miedzi przed sprzedażą pakietu akcji, którą planował Skarb Państwa; zawiedź ogłoszenia Pogotowia Strajkowego w KGHM Polska Miedź S.A. oraz przekształcenia go w Strajk Generalny, jeśli Skarb Państwa nie wycofa się z planów.

Statut

STATUT ZWIĄZKU ZAWODOWEGO PRACOWNIKÓW PRZEMYSŁU MIEDZIOWEGO

Tekst jednolity opracowany na podstawie uchwały nr 4/2008 Zebrania Delegatów Związku z dnia
30.06.2008r.i Postanowienia o dokonaniu wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym z dnia 10.09.2009r.,
uchwały nr 1/2016 Zebrania Delegatów Związku z dnia 26-02-2016r., uchwały nr 4/2019 r. Zebrania
Delegatów Związku z dnia 24-06-2019r. oraz uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Zebrania Delegatów
z dnia 24 -02-2021r.

Scroll to Top