O nas

   Jesteśmy organizacją związkową, która jest nierozerwalnie związana z polskim przemysłem miedziowym. W naszych szeregach skupiamy tysiące członków, którzy bezpośrednio lub pośrednio pracują dla tej branży. Są więc wśród nas zarówno górnicy, hutnicy i przeróbkarze jak i transportowcy, energetycy, chemicy, strażacy czy też pracownicy ochrony zdrowia działającej na rzecz mieszkańców Zagłębia Miedziowego.

   Reprezentujemy zarówno zatrudnionych w KGHM oraz spółkach grupy kapitałowej, jak i w firmach świadczących szeroko pojęte usługi dla Polskiej Miedzi i mieszkańców Zagłębia Miedziowego.

   Nasze początki sięgają lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku, gdy KGHM był państwowym przedsiębiorstwem wielozakładowym w którego zakładach powstały i działały niezależne samorządne autonomiczne związki zawodowe. Tworzyły się wówczas ogólnokrajowe centrale związków zawodowych w tym w 1984 roku Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych. Na początku lat dziewięćdziesiątych – wychodząc naprzeciw wydarzeniom, które miały nastąpić w polskiej gospodarce – skonsolidowaliśmy ruch związkowy w jednej organizacji, nie bacząc na to, kto, jaką profesję wykonuje.

   16 grudnia 1991 roku ZZPPM został zarejestrowany w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie jako organizacja ogólnopolska z jednolitym statutem, który obowiązuje do dziś we wszystkich strukturach ZZPPM tak w oddziałach KGHM jak i w spółka funkcjonujących w przemyśle miedziowym bądź na jego obrzeżach.

   W kilka miesięcy później przeszliśmy nasz chrzest bojowy podczas strajku 20 lipca 1992 roku skutecznie broniąc polskości Polskiej Miedzi. A działo się to mimo tego, że ówczesna Solidarność z KGHM stanęła po stronie judaszy, którzy zamierzali sprzedać KGHM za 400 mln dolarów. Obroniliśmy Polską Miedź. Był to nie tylko nasz ogromny sukces, ale również szkoła kształtująca nasze pracownicze charaktery i hierarchę związkowych wartości.

   Nauczyliśmy się odważnie bronić praw pracowniczych i nie uginać karku przed dyrektorami i prezesami. Niezależnie od ich koneksji politycznych czy też wpływów kapitałowych. Byliśmy i nadal jesteśmy ich recenzentem i społecznym nadzorem. Stawiamy im trudne pytania, wymagamy od nich równej dbałości zarówno o interes firmy jak i dobro załogi. Wszak nie są to przeciwstawne, ale wzajemnie uzupełniające płaszczyzny. Dzięki takiej naszej postawie KGHM, przez wszystkie te lata, przetrwał wiele politycznych zawirowań, utrzymał wiodącą pozycję na gospodarczej mapie kraju a skarb państwa nadal ma kontrolny pakiet akcji. 

   Zdołaliśmy też stworzyć jeden z najlepszych Zakładowych Układów Zbiorowych Pracy w Polsce. Jest on stale rozwijany, dostosowywany do bieżącej rzeczywistości ekonomicznej i gospodarczej i modyfikowany tak by w jak najlepszy sposób zabezpieczał interes załogi. Jego zapisy stanowią swoistą historią naszej działalności związkowej.  Pensja wczasowa, Abonament Medyczny, Pracowniczy Program Emerytalny, ekwiwalent za dojazdy do pracy, wczasy profilaktyczne czy tez mechanizm corocznego wzrostu wynagrodzeń to tylko niektóre z praw pracowniczych jakie nasz związek zdołał wywalczyć dla załogi KGHM.

   W niektórych przypadkach droga do celu była kręta, długa i mozolna. Prowadziła ona przez liczne rozmowy, negocjacje, petycje, manifestacje, spory zbiorowe i mediacje.  Wiele jest jeszcze przed nami.  Dążymy do zapewnienia wszystkim zatrudnionym w spółkach grupy kapitałowej Polskiej Miedzi takich samych praw pracowniczych jakie przysługują załodze KGHM oraz do uniezależnienia wynagrodzeń pracowniczych od skutków, bardzo szkodliwego dla spółki, podatku miedziowego.

 

Wszystkich zainteresowanych szczegółową historią Związku Zawodowego Pracowników Miedziowego odsyłamy do lektury dwutomowej monografii

Statut

STATUT ZWIĄZKU ZAWODOWEGO PRACOWNIKÓW PRZEMYSŁU MIEDZIOWEGO

Tekst jednolity opracowany na podstawie uchwały nr 4/2008 Zebrania Delegatów Związku z dnia
30.06.2008r.i Postanowienia o dokonaniu wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym z dnia 10.09.2009r.,
uchwały nr 1/2016 Zebrania Delegatów Związku z dnia 26-02-2016r., uchwały nr 4/2019 r. Zebrania
Delegatów Związku z dnia 24-06-2019r. oraz uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Zebrania Delegatów
z dnia 24 -02-2021r.

Scroll to Top