Służba czy ochrona zdrowia?

inner

Przedstawiciele wielu zawodów mają swoich patronów i swoje święto branżowe. Jednak w służbie zdrowia wydaje się, że trudno jest jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie o dokładny dzień tego święta.

Katarzyna Kobylińska: – Faktycznie jest to trochę skomplikowane. Zgodnie z tradycją 7 kwietnia, w rocznicę powstania w 1948 roku Światowej Organizacji Zdrowia obchodzimy Światowy Dzień Zdrowia. Natomiast 12 maja w rocznicę urodzin Florence Nightingale, prekursorki nowoczesnego pielęgniarstwa, świętujemy Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych.

 A kto jest patronem wszystkich medyków?

– Powszechnie uważa się, że jest to św. Łukasz Ewangelista. Żył w czasach Jezusa i z zawodu był lekarzem. Co ciekawe, jest on też patronem wielu zawodów związanych ze sztuką, np. introligatorów, malarzy, rzeźbiarzy, grafików. Może dlatego mówimy o medycynie, że nie jest to tylko nauka, ale również i sztuka. Sztuka zarówno leczenia, jak i propagowania zdrowego stylu życia, bo to jest fundament zdrowia. Dodam też, że na kartach Ewangelii spisanej przez św. Łukasza Ewangelistę możemy znaleźć kilkaset terminów medycznych, opisy reakcji fizjologicznych i cenne wskazówki diagnostyczne.

Jak poprawnie powinno się mówić: służba zdrowia czy ochrona zdrowia?

– W wyniku reformy systemu w Polsce w 1999 roku służba zdrowia została zastąpiona systemem ochrony zdrowia. Ta zmiana językowa kładzie większy nacisk na profesjonalizm i kompetencje, jakie są wymagane w naszej branży. Niezależnie jednak od tych sporów językowych koncentrujących się wokół słów „służba” i „opieka”, zawsze mamy na uwadze zdrowie. Dobrze, gdy ono jest i funkcjonuje bez zarzutu, jednak przypominamy sobie o nim najczęściej, gdy jak to szlachetne zdrowie się zepsuje lub wręcz jak go zbraknie.

 …wtedy szybko biegniemy do tych, co składali przysięgę Hipokratesa.

– W tym temacie też jest trochę zamieszania. Przysięga Hipokratesa była składana przez lekarzy w starożytności i nie zawierała zasady poszanowania autonomii pacjenta. Ona pojawiła się dopiero w XX wieku i dziś należy do kanonu czterech najważniejszych zasad w etyce lekarskiej. Przez tysiąclecia wyobrażano sobie, że lekarz z racji swojej roli zawsze będzie działał na korzyść i w interesie pacjenta. Jednak po zbrodniach dokonanych przez lekarzy niemieckich i japońskich podczas II wojny światowej, Światowa Organizacja Lekarzy podczas swojego zjazdu w Genewie w 1948 roku opracowała nowożytną wersję przysięgi, w której zawarte jest zobowiązanie do przeciwdziałania cierpieniu i zapobiegania chorobom, niesienia pomoc bez żadnych różnic, takich jak: rasa, religia, narodowość, poglądy polityczne, stan majątkowy. Zasady te zostały wpisane w treść przyrzeczenia lekarskiego, które obecnie jest składane.

Niech mi będzie wolno na zakończenie tej rozmowy złożyć na Twoje ręce wszystkim pracownikom związanym z medycyną życzenia, byśmy wszyscy zdrowi byli i nie mieli potrzeby szukać pomocy w szpitalach i przychodniach.

 

 

Polecane artykuły

Informacja z projektu BLER 2.0!

Przedstawiamy sprawozdanie z  Konferencji Końcowej projektu BLER 2.0, współfinansowanego przez Unię Europejską, która odbyła się w Maladze w dniach 14-15 maja 2024 r.  Przedstawiciele OPZZ,…

Czas na podwyżki w 2025 r. Konkretne propozycje central związkowych!

W 2025 roku pracownicy sektora publicznego powinni spodziewać się znacznych podwyżek wynagrodzeń. W obliczu rosnących kosztów życia i wysokiej inflacji, trzy największe centrale związkowe w…

Czekamy na pierwszą bramkę [aktualizacja]

Reprezentacja ZZPPM bierze udział w  I Międzybranżowym Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Przewodniczącego Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, który się odbywa się na Stadionie w Ośrodku…

Będą przeszeregowania

W dniu dzisiejszym, w siedzibie Polskiej Miedzi  doszło do spotkania stron Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników  KGHM. Po wysłuchaniu przez zarząd spółki argumentów strony związkowej w…

Konferencja Końcowa Projektu BLER 2.0

W dniach 14-15 maja bieżącego roku, delegacja Związku Zawodowego Pracowników Przemysłu Miedziowego wzięła udział w odbywającej się w Maladze Konferencji Końcowej Projektu BLER 2.0. Tematem…

n1

Statut

STATUT ZWIĄZKU ZAWODOWEGO PRACOWNIKÓW PRZEMYSŁU MIEDZIOWEGO Tekst jednolity opracowany  na podstawie… Continue reading

07 marca 2016
arrow
n1

Wystąpienie przewodniczącego ZZPPM Ryszarda Zbrzyznego

Wystąpienie przewodniczącego ZZPPM Ryszarda Zbrzyznego            … Continue reading

16 maja 2016
arrow

Rokowania rozpoczęte

12 grudnia, w siedzibie Zarządu KGHM odbyło się spotkanie otwierające rokowania liderów ZZPPM z Dyrektorem Naczelnym ds. Nadzoru Korporacyjnego Alanem Steinbarthem i Dyrektorem Departamentu Wynagrodzeń,…

17 grudnia 2023
arrow

Najnowsze wydanie Związkowca

Zapraszamy do lektury najnowszego wydania Związkowca. W numerze m.in. wywiad z przewodniczącym ZZPPM Ryszardem Zbrzyznym o aktualnej sytuacji w KGHM, raport z negocjacji płacowych w…

15 lutego 2024
arrow
Scroll to Top