Kategoria: Na łamach Związkowca

Prawo pracy – ważne zmiany

22 września weszły w życie przepisy z zakresu prawa pracy istotne dla pracowników pozostającychw sporze z pracodawcą, w tym podlegających szczególnej ochronie działaczy związkowych.Regulacje te zostały wprowadzone do ustawy z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowaniacywilnego (dalej: k.p.c.) w związku z uchwaleniem ustawy o zmianie ustawy o emeryturachpomostowych oraz niektórych innych ustaw.Zgodnie ze zmienionym…

Wybory SIP w MCZ

Społeczna inspekcja pracy jest służbą pełnioną przez pracowników, mającą na celu zapewnienie przezzakład pracy bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz ochronę uprawnień pracowniczychokreślonych w przepisach prawa pracy. Mając świadomość tej ważnej społecznie roli, związki zawodowedziałające w Miedziowym Centrum Zdrowia przeprowadziły pełną procedurę wyborczą. Głosowania nakandydatów odbyły się w dwóch turach ( w dniach 14–15 oraz…

Rozmowa z przewodniczącym ZZPPM Centrozłom Jackiem Butwickim

MZZ najnowszych statystyk wynika, że macie najwyższą reprezentatywność spośród wszystkichorganizacji ZZPPM. Taki wynik to nie lada osiągnięcie. Gratuluję! Pamiętam, że dwa lata temu,gdy wstępowaliście do naszych struktur, do związku należała jedna trzecia pracowników z 350-osobowej załogi Centrozłomu. Dzisiaj reprezentujecie aż 60 procent zatrudnionych w firmie. Jak sięudało tego dokonać?JBWiele czynników się na to złożyło. Jednym…

Uroczysty akcent szkolenia

16 czerwca w Szklarskiej Porębie przewodniczący ZZPPM Ryszard Zbrzyzny odznaczył medalem „Zasłużony dla ZZPPM” odchodzącego na emeryturę Artura Dawydzika. Wieloletniego członka zarządu ZZPPM Nitroerg oraz Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy. Serdecznie gratulujemy koledze wyróżnienia i życzymy wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia wolnej od służbowych obowiązków i zawodowych stresów.

Wierzyć i kontrolować

Wierzyć i kontrolować – to stara i sprawdzona zasada ułatwia i porządkuje wiele relacji i wzajemnych powiązań. W życiu społecznym wprowadza transparentność. Likwiduje też plotki, niedomówienia czy wręcz pomówienia. Warto więc nie tylko ślepo wierzyć, ale i kontrolować. Zapewne z taką też intencją Najwyższa Izba Kontroli wzięła pod lupę wydatki Ministerstwa Zdrowia poniesione na walkę…

Czy Prezydent RP sprzeda Polską Miedź?

Czy Prezydent RP sprzeda Polską Miedź? Po cichutku, pomalutku, pod zasłoną wyprostowanego palca posłanki Lichockiej władza szykuje się do przekazania w obce ręce naszych zasobów geologicznych wartych minimum setki miliardów złotych. 13 lutego br. odbyło się w Sejmie RP głosowanie w sprawie nowelizacji prawa górniczego i geologicznego z 23 stycznia 2020 odrzuconej przez Senat RP.…

Strażackie problemy

Strażackie problemy 25 lutego 2020 r. w warszawskiej siedzibie OPZZ na wniosek przewodniczącego Zarządu ZZ Pracowników Portu Lotniczego Wrocław S.A. Krzysztofa Szebysty wiceprzewodniczący OPZZ Sebastian Koćwin zorganizował spotkanie z posłem SLD Wiesławem Szczepańskim, przewodniczącym Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych. W obradach wzięli udział przedstawiciele wielu związków zawodowych skupiających w swoich szeregach strażaków. W gremium…