Rokowania rozpoczęte

inner

12 grudnia, w siedzibie Zarządu KGHM odbyło się spotkanie otwierające rokowania liderów ZZPPM z Dyrektorem Naczelnym ds. Nadzoru Korporacyjnego Alanem Steinbarthem i Dyrektorem Departamentu Wynagrodzeń, Kontrolingu Personalnego i Dialogu Społecznego Zdzisławem Lopko . Poświęcone ono było omówieniu postulatów naszego związku dotyczących Spółek Grupy Kapitałowej Polskiej Miedzi. 

Przypominamy, że od dawna dopominamy się w imieniu załóg spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej KGHM podjęcia przez nadzór właścicielski działań mających na celu poprawę poziomu wynagrodzeń oraz zwiększenia zakresu świadczeń socjalnych.

W listopadzie nasz związek, już w trybie procedowania sporu zbiorowego, w piśmie skierowanym do zarządu KGHM sformułował listę żądań i wezwał władze Polskiej Miedzi rozpoczęcia na ten temat rokowań o charakterze ponad zakładowym. 

Uzgodniono, że strona Zarządu KGHM w terminie do 22.12.2023 roku przekaże ZZPPM na piśmie wyliczenia skutków zgłoszonych żądań wraz z ewentualną propozycją rozwiązania sporu. Rokowania zamierzamy zakończyć porozumieniem lub odpowiednio innym dokumentem najpóźniej w pierwszej dekadzie stycznia 2024 roku.

Polecane artykuły

Najnowsze wydanie Związkowca

Zapraszamy do lektury najnowszego wydania Związkowca. W numerze m.in. wywiad z przewodniczącym ZZPPM Ryszardem Zbrzyznym o aktualnej sytuacji w KGHM, raport z negocjacji płacowych w…

Dokąd zmierza Polska Miedź? Rozmowa z przewodniczącym ZZPPM Ryszardem Zbrzyznym

Dokąd zmierza Polska Miedź? Rozmowa z przewodniczącym ZZPPM Ryszardem Zbrzyznym M Z Tegoroczne rozmowy na temat wynagrodzeń w Polskiej Miedzi wydają się wyjątkowo trudne. Do…

Rozmowy o płacach – udawany dialog społeczny Zarządu KGHM

Arogancja, kpina, niekompetencja czy pusta kasa firmy i pełno długów do spłacenia? Nie wiadomo, jak skomentować dotychczasowy przebieg negocjacji płacowych w Polskiej Miedzi.  Zarząd spółki…

Zdobywamy wiedzę i poszerzamy horyzonty

"Przeciwdziałanie kryzysowi uchodźców ukraińskich w Polsce poprzez poprawę dialogu społecznego i współpracy", to wiodący temat konferencji kończącej realizowany w ramach III edycji wspólny projekt Funduszy…

Komunikat z obrad ZUZP

W dniu dzisiejszym, w ramach prowadzonych negocjacji płacowych, odbyło się kolejne spotkanie stron ZUZP dla pracowników KGHM Polska Miedź S.A. Niestety, zarząd spółki w żadnym…

n1

Związkowiec nr 03/2000

Zapraszamy do lektury najnowszego wydania Związkowca.

04 marca 2000
arrow
n1

Związkowiec 29-02-2016

01 marca 2016
arrow

Rokowania rozpoczęte

12 grudnia, w siedzibie Zarządu KGHM odbyło się spotkanie otwierające rokowania liderów ZZPPM z Dyrektorem Naczelnym ds. Nadzoru Korporacyjnego Alanem Steinbarthem i Dyrektorem Departamentu Wynagrodzeń,…

17 grudnia 2023
arrow

Komunikat ze spotkania stron ZUZP

W dniu 26 stycznia 2024 roku odbyło się kolejne spotkanie stron ZUZP dla Pracowników KGHM Polska Miedź S.A., które nie doprowadziło do zawarcia oczekiwanego porozumienia.…

26 stycznia 2024
arrow
Scroll to Top