Ważne rozmowy w MCZ

inner

 

To mogą być znaczące spotkania.Zmiana sposobu naliczania dodatku stażowego, ustalenie stałego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, uporządkowanie tabeli zaszeregowania, wprowadzenie obligatoryjnych negocjacji płacowych w pierwszym kwartale każdego roku oraz ustanowienie corocznej nagrody z okazji Dnia Pracownika Służby Zdrowia – to niektóre z tematów, jakie ZZPPM MCZ będzie chciał omówić przy stole negocjacyjnym z zarządem spółki.

– Szykujemy propozycję zmian niektórych zapisów naszego Układu Zbiorowego Pracy, które naszym zdaniem powinny przyczynić się do większej stabilności warunków płacowych oraz poziomu świadczeń socjalnych – wyjaśnia przewodnicząca ZZPPM MCZ Barbara Popielarz. – Co roku bowiem długo nie wiadomo, jakie ostatecznie kwoty wpłyną na FŚS, z którego wypłacane są dodatki wczasowe czy też pomoc świąteczną. Również pewnej przewidywalności wymaga sprawa obchodów Dnia Pracownika Służby Zdrowia. Jest to nasze branżowe święto i jako takie powinno być wpisane do UZP wraz z określeniem wysokości nagrody okolicznościowej wypłacanej pracownikom. Kolejnym problemem wymagającym rozwiązania są nasze negocjacje płacowe, tradycyjnie stale przesuwane są z miesiąca na miesiąc. W efekcie udaje się nam wypracować jakiś kompromis dopiero pod koniec roku. Tej chorej sytuacji trzeba już położyć kres. Jeśli mamy równać do najlepszych, co często zarząd podkreśla w trakcie naszych spotkań, to nie widzę powodu, by nie wziąć przykładu z regulacji obowiązujących w KGHM w zakresie minimalnych wysokości rocznego wzrostu wynagrodzeń.

Zdaniem przewodniczącej analizy i korekty wymaga też tabela zaszeregowania. Dzisiaj już jest ona niezgodna z zapisem UZP, w którym jest mowa, iż najwyższa stawka nie może przekraczać trzykrotności stawki najniższej.

– Zaznaczam, że naszą intencją jest przy tej okazji podniesienie wynagrodzeń grupie najniżej zarabiającej, a nie ograniczenie wyższych stawek. Dysproporcje płacowe muszą być utrzymane w jakichś rozsądnych granicach. Mówiąc o płacach, będziemy też chciały przypomnieć zarządowi spółki o zapisach Układu odnoszących się do wysokości wypłaty 20-procentowej premii uznaniowej. Nie chciałabym więc, by z powodu jej ograniczania, ponownie doszło w spółce do niepokojów i podejmowania kolejnych akcji protestacyjnych. Uważam, że skoro dzięki ofiarnej pracy całej załogi MCZ jest jedną z najlepszych placówek służby zdrowia w Polsce to pracownicy powinni otrzymywać obok wynagrodzeń zasadniczych również godną premię. Jest to wyraz uznania dla nich i zachęta do dalszego utrzymywania wysokich standardów.

Do rozmów pomiędzy zarządem MCZ w sprawie propozycji zmian UZP ma dojść w czerwcu. Natomiast już w najbliższych dniach powinno się odbyć spotkanie poświęcone możliwości wprowadzenia w spółce Pracowniczego Programu Emerytalnego.

Polecane artykuły

Najnowsze wydanie Związkowca

Zapraszamy do lektury najnowszego wydania Związkowca. W numerze m.in. wywiad z przewodniczącym ZZPPM Ryszardem Zbrzyznym o aktualnej sytuacji w KGHM, raport z negocjacji płacowych w…

Dokąd zmierza Polska Miedź? Rozmowa z przewodniczącym ZZPPM Ryszardem Zbrzyznym

Dokąd zmierza Polska Miedź? Rozmowa z przewodniczącym ZZPPM Ryszardem Zbrzyznym M Z Tegoroczne rozmowy na temat wynagrodzeń w Polskiej Miedzi wydają się wyjątkowo trudne. Do…

Rozmowy o płacach – udawany dialog społeczny Zarządu KGHM

Arogancja, kpina, niekompetencja czy pusta kasa firmy i pełno długów do spłacenia? Nie wiadomo, jak skomentować dotychczasowy przebieg negocjacji płacowych w Polskiej Miedzi.  Zarząd spółki…

Zdobywamy wiedzę i poszerzamy horyzonty

"Przeciwdziałanie kryzysowi uchodźców ukraińskich w Polsce poprzez poprawę dialogu społecznego i współpracy", to wiodący temat konferencji kończącej realizowany w ramach III edycji wspólny projekt Funduszy…

Komunikat z obrad ZUZP

W dniu dzisiejszym, w ramach prowadzonych negocjacji płacowych, odbyło się kolejne spotkanie stron ZUZP dla pracowników KGHM Polska Miedź S.A. Niestety, zarząd spółki w żadnym…

n1

Związkowiec nr 03/2000

Zapraszamy do lektury najnowszego wydania Związkowca.

04 marca 2000
arrow
n1

Związkowiec 29-02-2016

01 marca 2016
arrow

Rokowania rozpoczęte

12 grudnia, w siedzibie Zarządu KGHM odbyło się spotkanie otwierające rokowania liderów ZZPPM z Dyrektorem Naczelnym ds. Nadzoru Korporacyjnego Alanem Steinbarthem i Dyrektorem Departamentu Wynagrodzeń,…

17 grudnia 2023
arrow

Komunikat ze spotkania stron ZUZP

W dniu 26 stycznia 2024 roku odbyło się kolejne spotkanie stron ZUZP dla Pracowników KGHM Polska Miedź S.A., które nie doprowadziło do zawarcia oczekiwanego porozumienia.…

26 stycznia 2024
arrow
Scroll to Top