Spotkanie stron ZUZP

inner

Jaki jest stan realizacji porozumienia płacowego zawartego 4 lutego br. pomiędzy zarządem KGHM a związkami zawodowymi oraz nad jakimi postulatami i oczekiwaniami pracowniczymi przyjdzie w Polskiej Miedzi debatować w nadchodzących tygodniach?

Odpowiedzi na te pytania poświęcone było rutynowe spotkanie  wynikające  z przepisów ZUZP dla pracowników KGHM, które odbyło się 18 listopada w siedzibie spółki.

Odrobina statystyki

Pracodawca przedstawił najważniejsze wskaźniki ilustrujące poziom zatrudnienia i wynagrodzeń w KGHM oraz propozycję zmian w zapisach układowych dotyczących świadczeń socjalnych. Z przekazanych informacji wynika, że średnia płaca ogółem za 10 miesięcy tego roku ukształtowała się na poziomie 12 122 zł, a bez dodatkowej nagrody rocznej ta wartość wyniosła 9774 zł. Przewiduje się też, że po rozliczeniu całego 2021 roku przeciętne wynagrodzenie ogółem wyniesie 13 444 zł, a po odliczeniu nagrody rocznej ta wartość będzie wynosiła 11 180 zł.

Do listopada tego roku o 80 pracowników wzrosło zatrudnienie w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku i wyniosło 18 510 osób. Należy też oczekiwać, iż na koniec 2021 roku stan załogi powinien wynieść 18 580 zatrudnionych.

Do PPE przystąpiło 17 436 pracowników, a z prawa do abonamentu medycznego korzysta 10 078 osób.

Szykując się do zbliżających się negocjacji płacowych, ZZPPM w imieniu pracowników zgłosił tematy wymagające omówienia oraz postulaty oczekujące na realizację.

Nasze oczekiwania

ZZPPM ponownie zgłosił pod dyskusję stron ZUZP szereg istotnych problemów, których pozytywne rozwiązanie powinno skutkować:

  • dokonaniem takiej zmiany w zał. Nr 11, tak by funkcjonujący nadal podatek miedziowy nie wpływał negatywnie na wymiar nagrody z tytułu wypracowanego zysku;
  • wprowadzeniem minimalnego wymiaru premii wypłacanej z tytułu funduszu premiowego na poziomie 30 proc.;
  • ustaleniem, że system pracy 24/48 jest podobną jak czterobrygadówka organizacją pracy, gdzie przysługuje także dodatek specjalny w wysokości jednodniowego wynagrodzenia (sprawa dotyczy 84 strażaków z JRGH);
  • wpisaniem zamiast X kategorii osobistego zaszeregowania kategorię VIII;
  • rozszerzeniem tabeli naliczania dodatków stażowych dla pracowników powierzchni, tak by po 35 latach pracy mogli uzyskać 60 proc. ich wymiaru;
  • zmianą tabeli zaszeregowań stanowisk, tak by zaszeregowania minimalne na każdym stanowisku były na poziomie nie niższym niż VIII kategoria, przy jednoczesnym przesunięciu w górę aktualnie obowiązujących maksymalnych zaszeregowań o minimum dwie kategorie;
  • ustaleniem, że stawki płac zasadniczych w kolejnych latach wzrastać będą o wskaźnik liczony jako min. 1,0 wskaźnika przyrostu przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku ubiegłego w stosunku do analogicznego wynagrodzenia z roku poprzedniego;
  • ujednoliceniem w GK KGHM wysokości odpisu na PPE na poziomie 7 proc.;
  • rozpoczęciem prac nad objęciem pracowników wszystkich spółek Grupy Kapitałowej KGHM jednolitym Ponadzakładowym Układem Zbiorowym Pracy;
  • przeniesieniem do regulacji układowych w spółkach zależnych zasady waloryzacji płac ujętej w ZUZP dla pracowników KGHM.

– Mam świadomość, że lista naszych oczekiwań jest stosunkowo długa – komentuje przewodniczący ZZPPM Ryszard Zbrzyzny. – Niektóre z nich dotyczą wszystkich zatrudnionych, inne natomiast są wyrazem postulatów zgłaszanych przez różne grupy pracownicze. Zgłaszamy je konsekwentnie od dłuższego już czasu. Na realizację niektórych z nich mamy nawet wstępną akceptację pracodawcy. Jednak by doprowadzić sprawę do końca, potrzebna jest zgoda pozostałych związków będących stroną ZUZP. Liczę, że tym razem uda się nam wreszcie wypracować wspólne stanowisko i przekazać załodze dobrą nowinę.

Polecane artykuły

Najnowsze wydanie Związkowca

Zapraszamy do lektury najnowszego wydania Związkowca. W numerze m.in. wywiad z przewodniczącym ZZPPM Ryszardem Zbrzyznym o aktualnej sytuacji w KGHM, raport z negocjacji płacowych w…

Dokąd zmierza Polska Miedź? Rozmowa z przewodniczącym ZZPPM Ryszardem Zbrzyznym

Dokąd zmierza Polska Miedź? Rozmowa z przewodniczącym ZZPPM Ryszardem Zbrzyznym M Z Tegoroczne rozmowy na temat wynagrodzeń w Polskiej Miedzi wydają się wyjątkowo trudne. Do…

Rozmowy o płacach – udawany dialog społeczny Zarządu KGHM

Arogancja, kpina, niekompetencja czy pusta kasa firmy i pełno długów do spłacenia? Nie wiadomo, jak skomentować dotychczasowy przebieg negocjacji płacowych w Polskiej Miedzi.  Zarząd spółki…

Zdobywamy wiedzę i poszerzamy horyzonty

"Przeciwdziałanie kryzysowi uchodźców ukraińskich w Polsce poprzez poprawę dialogu społecznego i współpracy", to wiodący temat konferencji kończącej realizowany w ramach III edycji wspólny projekt Funduszy…

Komunikat z obrad ZUZP

W dniu dzisiejszym, w ramach prowadzonych negocjacji płacowych, odbyło się kolejne spotkanie stron ZUZP dla pracowników KGHM Polska Miedź S.A. Niestety, zarząd spółki w żadnym…

n1

Związkowiec nr 03/2000

Zapraszamy do lektury najnowszego wydania Związkowca.

04 marca 2000
arrow
n1

Związkowiec 29-02-2016

01 marca 2016
arrow

Rokowania rozpoczęte

12 grudnia, w siedzibie Zarządu KGHM odbyło się spotkanie otwierające rokowania liderów ZZPPM z Dyrektorem Naczelnym ds. Nadzoru Korporacyjnego Alanem Steinbarthem i Dyrektorem Departamentu Wynagrodzeń,…

17 grudnia 2023
arrow

Komunikat ze spotkania stron ZUZP

W dniu 26 stycznia 2024 roku odbyło się kolejne spotkanie stron ZUZP dla Pracowników KGHM Polska Miedź S.A., które nie doprowadziło do zawarcia oczekiwanego porozumienia.…

26 stycznia 2024
arrow
Scroll to Top