Pismo do Prezesa KGHM w sprawie protestu pracowników oświaty

inner

Przewodniczący ZZPPM Ryszard Zbrzyzny wystosował pismo do Prezesa KGHM w sprawie zorganizowania dzieciom pracowników Polskiej Miedzi opieki w czasie pracy ich rodziców.

Lubin, dnia 11.04.2019r.


Szanowny Panie Prezesie
Od 8 kwietnia w ponad 74 % szkół i przedszkoli trwa bezterminowy strajk zorganizowany przez Związek Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych. Dotychczasowe rozmowy prowadzone pomiędzy protestującymi pracownikami oświaty a rządem tkwią w impasie negocjacyjnym i nic nie wskazuje na szybkie nawiązanie konstruktywnego dialogu pomiędzy stronami sporu. To oznacza, iż najprawdopodobniej jeszcze przez dłuższy czas w szkołach uczniowie nie będą mieli normalnych zajęć lekcyjnych. Natomiast w przedszkolach opieka nad dziećmi będzie ograniczona wyłącznie do niezbędnego minimum. W efekcie przez kolejne dni lub tygodnie rodzice będą zmuszeni występować do pracodawcy o należne im z mocy prawa, dni wolne z tytułu opieki nad dzieckiem, urlopy na żądanie lub urlopy wypoczynkowe.
W Polskiej Miedzi gdzie wśród załogi jest wyjątkowo wysoki procent ludzi młodych mających na wychowaniu nawet po kilkoro dzieci skala tego zjawiska może mieć szczególnie wysoki poziom. Siłą rzeczy będzie to też miało negatywny wpływ na wykonanie planów produkcyjnych oraz utrzymanie sprawnej organizacji i bezpieczeństwa pracy. Wszystko to może również przełożyć się na chaos produkcyjny i znaczne pogorszenie wyników ekonomicznych. Z naszych informacji wynika, iż sytuacja ta już ma miejsce zarówno w Oddziałach KGHM jak i w spółkach Grupy Kapitałowej.
Zgłaszamy więc do Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. wniosek o zorganizowanie dzieciom pracowników Polskiej Miedzi opieki w czasie pracy ich rodziców.
Jesteśmy przekonani iż działania takie podjęte przez władze grupy kapitałowej KGHM spotkają się wysoką oceną wystawioną zarządowi przez załogę . Wzmocnią poczucie więzi pracowników z firmą i ukształtują pozytywny wizerunek odpowiedzialnego i wrażliwego społecznie pracodawcy.

Przewodniczący ZZPPM

Ryszard Zbrzyzny

Polecane artykuły

Najnowsze wydanie Związkowca

Zapraszamy do lektury najnowszego wydania Związkowca. W numerze m.in. wywiad z przewodniczącym ZZPPM Ryszardem Zbrzyznym o aktualnej sytuacji w KGHM, raport z negocjacji płacowych w…

Dokąd zmierza Polska Miedź? Rozmowa z przewodniczącym ZZPPM Ryszardem Zbrzyznym

Dokąd zmierza Polska Miedź? Rozmowa z przewodniczącym ZZPPM Ryszardem Zbrzyznym M Z Tegoroczne rozmowy na temat wynagrodzeń w Polskiej Miedzi wydają się wyjątkowo trudne. Do…

Rozmowy o płacach – udawany dialog społeczny Zarządu KGHM

Arogancja, kpina, niekompetencja czy pusta kasa firmy i pełno długów do spłacenia? Nie wiadomo, jak skomentować dotychczasowy przebieg negocjacji płacowych w Polskiej Miedzi.  Zarząd spółki…

Zdobywamy wiedzę i poszerzamy horyzonty

"Przeciwdziałanie kryzysowi uchodźców ukraińskich w Polsce poprzez poprawę dialogu społecznego i współpracy", to wiodący temat konferencji kończącej realizowany w ramach III edycji wspólny projekt Funduszy…

Komunikat z obrad ZUZP

W dniu dzisiejszym, w ramach prowadzonych negocjacji płacowych, odbyło się kolejne spotkanie stron ZUZP dla pracowników KGHM Polska Miedź S.A. Niestety, zarząd spółki w żadnym…

n1

Związkowiec nr 03/2000

Zapraszamy do lektury najnowszego wydania Związkowca.

04 marca 2000
arrow
n1

Związkowiec 29-02-2016

01 marca 2016
arrow

Rokowania rozpoczęte

12 grudnia, w siedzibie Zarządu KGHM odbyło się spotkanie otwierające rokowania liderów ZZPPM z Dyrektorem Naczelnym ds. Nadzoru Korporacyjnego Alanem Steinbarthem i Dyrektorem Departamentu Wynagrodzeń,…

17 grudnia 2023
arrow

Komunikat ze spotkania stron ZUZP

W dniu 26 stycznia 2024 roku odbyło się kolejne spotkanie stron ZUZP dla Pracowników KGHM Polska Miedź S.A., które nie doprowadziło do zawarcia oczekiwanego porozumienia.…

26 stycznia 2024
arrow
Scroll to Top