Oświadczenie ZZPPM w sprawie szczepień przeciwko COVID-19

inner

W związku z licznymi pytaniami na temat stanowiska ZZPPM na w sprawie szczepień przeciwko COVID-19 informujemy, że w dniu 27.04.2021 wysłaliśmy do Zarządu nasze oświadczenie w rzeczonej sprawie, które ponownie publikujemy. Wcześniej było dostępne w Związkowcu – Express.

Nadmieniamy, że do tej pory nie otrzymaliśmy odpowiedzi na nasze pismo.


Oświadczenie ZZPPM

Z satysfakcją odnotowaliśmy deklarację złożoną przez prezesa KGHM Marcina Chludzińskiego, w obecności premiera Mateusza Morawieckiego, iż w Polskiej Miedzi trwają prace nad wdrożeniem pracowniczego programu dobrowolnych szczepień.

Jesteśmy przekonani, że w ten sposób pracownicy i ich rodziny w znacznym stopniu unikną chaosu organizacyjnego oraz będą mieli zapewniony w pobliżu miejsc zamieszkania bezpieczny dostęp do oferowanego świadczenia medycznego, a wszyscy chętni zostaną zakwalifikowani do szczepienia po dokładnym i wnikliwym badaniu lekarskim, wykluczającym wszelkie przeciwskazania. Zostaną poinformowani o ryzyku możliwych powikłań oraz o fakcie, że szczepionki z uwagi na wciąż niezakończony proces badań klinicznych mają jedynie roczne, warunkowe dopuszczenie do stosowania. 

Mamy nadzieję, że szczepienia będą wykonane przez doświadczony personel medyczny, a w przypadku wystąpienia jakichkolwiek niepożądanych odczynów poszczepiennych MCZ będzie organizacyjnie i merytorycznie przygotowane do ich skutecznego leczenia.

Oczekujemy też, że władze KGHM określą czy szczepienia chętnych odbywać się będą w ramach czasu pracy pracownika, czy poza godzinami pracy oraz czy zaszczepieni w przypadku złego samopoczucia otrzymają dodatkowe pełnopłatne dni wolne czy też zmuszeni będą korzystać ze zwolnień lekarskich, które ich uprawniają na czas choroby jedynie do 80proc. poborów.

My postulujemy o udzielenie płatnego jak za urlop wypoczynkowy dnia wolnego od pracy pracownikom, którzy z własnej woli poddadzą się szczepieniom organizowanym przez pracodawcę.

 Stawiamy też pytanie – czy Zarząd KGHM planuje utworzenie specjalnego Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych dla wszystkich pracowników, u których stwierdzone zostaną niepożądane reakcje poszczepienne stanowiące istotne pogorszenie ich stanu zdrowia?

Zwracamy uwagę, iż pracowniczy program szczepień zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi musi być oparty na zasadzie pełnej dobrowolności.

 Pracodawcy nie wolno wywierać żadnej presji zmuszającej pracowników do poddania się tej procedurze medycznej.  Nikt kto odmówi szczepienia, nie może ponieść z tego powodu żadnych konsekwencji. Nie mogą mieć tu miejsca kary finansowe czy np. zwolnienie z pracy. Również za niedopuszczalne uznajemy stosowanie presji w postaci groźby pogorszenia warunków pracy i płacy osobom, które odmówiły poddania się procedurze szczepienia.

Niestety w Polskiej Miedzi już obserwowaliśmy stosowanie tych karygodnych praktyk w stosunku do ratowników górniczych. Ludzi, którzy pomoc poszkodowanym w kopalniach traktują jako swoją misję i z pełnym zaangażowaniem się jej oddają. Stawianie ich przez władze KGHM pod presją wyboru albo szczepionka przeciwko Covid 19, albo pożegnanie się z karierą ratownika górniczego, uznajemy za działanie wysoce niemoralne i cyniczne.

Zapowiadamy, iż jeśli w ramach uruchamianego w Polskiej Miedzipracowniczego programu dobrowolnych szczepień zgłaszane będą podobne przypadki dyskryminacji i prześladowań ZZPPM będzie o takich nieprawidłowościach informował Państwową Inspekcję Pracy oraz za zgodą poszkodowanych występował do Sądu Pracy.

Za Prezydium ZZPPM

Ryszard ZbrzyznyPolecane artykuły

Najnowsze wydanie Związkowca

Zapraszamy do lektury najnowszego wydania Związkowca. W numerze m.in. wywiad z przewodniczącym ZZPPM Ryszardem Zbrzyznym o aktualnej sytuacji w KGHM, raport z negocjacji płacowych w…

Dokąd zmierza Polska Miedź? Rozmowa z przewodniczącym ZZPPM Ryszardem Zbrzyznym

Dokąd zmierza Polska Miedź? Rozmowa z przewodniczącym ZZPPM Ryszardem Zbrzyznym M Z Tegoroczne rozmowy na temat wynagrodzeń w Polskiej Miedzi wydają się wyjątkowo trudne. Do…

Rozmowy o płacach – udawany dialog społeczny Zarządu KGHM

Arogancja, kpina, niekompetencja czy pusta kasa firmy i pełno długów do spłacenia? Nie wiadomo, jak skomentować dotychczasowy przebieg negocjacji płacowych w Polskiej Miedzi.  Zarząd spółki…

Zdobywamy wiedzę i poszerzamy horyzonty

"Przeciwdziałanie kryzysowi uchodźców ukraińskich w Polsce poprzez poprawę dialogu społecznego i współpracy", to wiodący temat konferencji kończącej realizowany w ramach III edycji wspólny projekt Funduszy…

Komunikat z obrad ZUZP

W dniu dzisiejszym, w ramach prowadzonych negocjacji płacowych, odbyło się kolejne spotkanie stron ZUZP dla pracowników KGHM Polska Miedź S.A. Niestety, zarząd spółki w żadnym…

n1

Związkowiec nr 03/2000

Zapraszamy do lektury najnowszego wydania Związkowca.

04 marca 2000
arrow
n1

Związkowiec 29-02-2016

01 marca 2016
arrow

Rokowania rozpoczęte

12 grudnia, w siedzibie Zarządu KGHM odbyło się spotkanie otwierające rokowania liderów ZZPPM z Dyrektorem Naczelnym ds. Nadzoru Korporacyjnego Alanem Steinbarthem i Dyrektorem Departamentu Wynagrodzeń,…

17 grudnia 2023
arrow

Komunikat ze spotkania stron ZUZP

W dniu 26 stycznia 2024 roku odbyło się kolejne spotkanie stron ZUZP dla Pracowników KGHM Polska Miedź S.A., które nie doprowadziło do zawarcia oczekiwanego porozumienia.…

26 stycznia 2024
arrow
Scroll to Top