O MCZ w piśmie do Zarządu KGHM Polska Miedź

inner


Jak informowaliśmy jednym z wiodących tematów posiedzenia Rady ZZPPM była ocena funkcjonowania Abonamentu Medycznego MCZ. Wnioski z dyskusji znalazły wyraz w piśmie skierowanym do Prezesa Zarządu KGHM Polska Miedź S.A., który poniżej prezentujemy.


Lubin, dnia 01.04.2019r.

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A

Szanowny Panie Prezesie

Doskonalenie funkcjonowania Abonamentowej Opieki Medycznej świadczonej przez MCZ S.A na rzecz załóg pracowniczych Polskiej Miedzi jest dla nas szczególnie ważną sprawą. Stąd też obradująca w dniu 27 marca br. Rada ZZPPM po dyskusji z udziałem Zarządu MCZ S.A dokonała oceny funkcjonowania abonamentu medycznego od czasu, kiedy został on uruchomiony do dnia dzisiejszego. Jest to już okres ponad 8 lat, a w zasadach i wzajemnych świadczeniach nie nastąpiły istotne zmiany. Tak po stronie kosztowej dla pracodawców i pracowników jak i po stronie MCZ S.A jeśli chodzi o zakres i pogarszającą się dostępność pracowników do abonamentowej opieki medycznej. Stan ten naszym zdaniem wymaga gruntownego przeglądu oraz znacznej nowelizacji obowiązujących zasad.

Za szczególnie ważne uważamy m.in.:
a) istotną poprawę zasad organizacyjnych w realizacji usług medycznych

 b) poprawę dostępności do lekarzy niektórych specjalizacji, gdzie generowana jest zbyt duża kolejka i odległe terminy przyjęć — nie jest to stan do zaakceptowania,

c) postęp techniczny, nowe technologie medyczne, które „zapukały” do drzwi MCZ S.A. w ciągu ostatnich 8 lat to także przyczynek do tego by abonamentową opiekę medyczną dodatkowo ubogacić pozyskanymi w tym zakresie możliwościami.
 d) urealnienia także wymaga (po 8 latach) poziom wynagrodzenia za usługę abonamentową świadczoną przez MCZ S.A. Należy tego dokonać bez angażowania dodatkowych opłat ze strony pracowników.

Dodatkowo, podczas dyskusji na temat poziomu świadczonych usług medycznych ponownie, jak przed rokiem zgłoszony został postulat konieczności poprawy (naprawy) zasad przeprowadzania badań okresowych w Głogowie. Wątpliwości budzi tutaj zakres wymaganych badań, ich częstość oraz brak możliwości wykonania jednego dnia. Stanu takiego nie akceptujemy, badań tych nie można realizować „na raty”.

Mając na względzie, mimo wielu udogodnień, pogarszający się stan abonamentowej opieki medycznej jak i niektórych aspektów medycyny pracy wnosimy o możliwie szybkie podjęcie działań naprawczych w tym zakresie.

Do wiadomości:
 — Zarząd MCZ S.A
— Zakładowe (Międzyzakładowe) Zarządy ZZPPM


Za Radę ZZPPM
Przewodniczący ZZPPM
Ryszard Zbrzyzny


OLYMPUS DIGITAL CAMERA


Polecane artykuły

Najnowsze wydanie Związkowca

Zapraszamy do lektury najnowszego wydania Związkowca. W numerze m.in. wywiad z przewodniczącym ZZPPM Ryszardem Zbrzyznym o aktualnej sytuacji w KGHM, raport z negocjacji płacowych w…

Dokąd zmierza Polska Miedź? Rozmowa z przewodniczącym ZZPPM Ryszardem Zbrzyznym

Dokąd zmierza Polska Miedź? Rozmowa z przewodniczącym ZZPPM Ryszardem Zbrzyznym M Z Tegoroczne rozmowy na temat wynagrodzeń w Polskiej Miedzi wydają się wyjątkowo trudne. Do…

Rozmowy o płacach – udawany dialog społeczny Zarządu KGHM

Arogancja, kpina, niekompetencja czy pusta kasa firmy i pełno długów do spłacenia? Nie wiadomo, jak skomentować dotychczasowy przebieg negocjacji płacowych w Polskiej Miedzi.  Zarząd spółki…

Zdobywamy wiedzę i poszerzamy horyzonty

"Przeciwdziałanie kryzysowi uchodźców ukraińskich w Polsce poprzez poprawę dialogu społecznego i współpracy", to wiodący temat konferencji kończącej realizowany w ramach III edycji wspólny projekt Funduszy…

Komunikat z obrad ZUZP

W dniu dzisiejszym, w ramach prowadzonych negocjacji płacowych, odbyło się kolejne spotkanie stron ZUZP dla pracowników KGHM Polska Miedź S.A. Niestety, zarząd spółki w żadnym…

n1

Związkowiec nr 03/2000

Zapraszamy do lektury najnowszego wydania Związkowca.

04 marca 2000
arrow
n1

Związkowiec 29-02-2016

01 marca 2016
arrow

Rokowania rozpoczęte

12 grudnia, w siedzibie Zarządu KGHM odbyło się spotkanie otwierające rokowania liderów ZZPPM z Dyrektorem Naczelnym ds. Nadzoru Korporacyjnego Alanem Steinbarthem i Dyrektorem Departamentu Wynagrodzeń,…

17 grudnia 2023
arrow

Komunikat ze spotkania stron ZUZP

W dniu 26 stycznia 2024 roku odbyło się kolejne spotkanie stron ZUZP dla Pracowników KGHM Polska Miedź S.A., które nie doprowadziło do zawarcia oczekiwanego porozumienia.…

26 stycznia 2024
arrow
Scroll to Top