Komunikat z negocjacji płacowych

inner

W dniu 22 stycznia b.r. strony ZUZP dla Pracowników KGHM Polska Miedź S.A. rozpoczęły negocjacje w sprawie ustalenia nowej, wyższej wysokości wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych na 2020 rok. Negocjacje te będą kontynuowane, gdyż w sprawach zasadniczych stanowisko Zarządu KGHM znacznie odbiega od naszych postulatów.

Zarząd KGHM odmówił dokonania jakichkolwiek zmian w zał. nr 11 do ZUZP, a tym samym nie dotrzymał wcześniejszych deklaracji o konieczności wyeliminowania wpływu podatku miedziowego na postępujący spadek wysokości nagrody rocznej z tytułu wypracowywanego zysku. 

W tych okolicznościach organizacje związkowe przyjęły wspólne stanowisko (postulat) w sprawie konieczności podniesienia z dniem 01-01-2020r stawek płac zasadniczych o 11%. Propozycja Zarządu sięgająca jedynie ok. 4,7% ze zrozumiałych względów nie mogła zostać przez nas poważnie potraktowana. W sprawie tej Zarząd KGHM potrzebuje jeszcze czasu na zastanowienie, na co wyraziliśmy zgodę.

W tle tych zasadniczych rozmów kontynuowaliśmy wcześniej rozpoczęte rozmowy na temat potrzeby dokonania innych zmian w ZUZP.
Finalizujemy tutaj m.in.:

• nową, wyższą podstawę naliczania dodatków za pracę w warunkach szkodliwych i niebezpiecznych z VIII kategorii na X kategorię płac zasadniczych,

 • odciążenie ZFŚS od kosztów przejazdu urlopowego i finansowania wczasów profilaktyczno-leczniczych. Koszty te pokrywane będą z i innych funduszy pracodawców,

 • zrównania ratowników straży pożarnej w prawach i gratyfikacjach z ratownikami funkcjonującymi w innych podmiotach KGHM,

• bardziej korzystne od dotychczasowych kryteria do uzyskania prawa do dodatkowego urlopu wypoczynkowego dla pracowników zatrudnionych pod ziemią,

• uporządkowane zostaną zasady i prawa do urlopów dodatkowych dla niektórych pracowników zatrudnionych w hutach.

Oczekujemy, że kolejny etap negocjacji nastąpi niebawem i zakończy się podwyższeniem stawek płac zasadniczych na postulowanym 11% wzroście. Uchroni to pracowników przed kolejnym spadkiem płac realnych w 2020 roku.

Sytuacja KGHM jest stabilna, perspektywa optymistyczna jak wypowiada się w mediach prezes KGHM – to i nasz postulat nie jest ponadwymiarowy. 

Sukcesami należy dzielić się także z pracownikami, którzy na nie ciężko pracują.

KOMUNIKAT

Polecane artykuły

Najnowsze wydanie Związkowca

Zapraszamy do lektury najnowszego wydania Związkowca. W numerze m.in. wywiad z przewodniczącym ZZPPM Ryszardem Zbrzyznym o aktualnej sytuacji w KGHM, raport z negocjacji płacowych w…

Dokąd zmierza Polska Miedź? Rozmowa z przewodniczącym ZZPPM Ryszardem Zbrzyznym

Dokąd zmierza Polska Miedź? Rozmowa z przewodniczącym ZZPPM Ryszardem Zbrzyznym M Z Tegoroczne rozmowy na temat wynagrodzeń w Polskiej Miedzi wydają się wyjątkowo trudne. Do…

Rozmowy o płacach – udawany dialog społeczny Zarządu KGHM

Arogancja, kpina, niekompetencja czy pusta kasa firmy i pełno długów do spłacenia? Nie wiadomo, jak skomentować dotychczasowy przebieg negocjacji płacowych w Polskiej Miedzi.  Zarząd spółki…

Zdobywamy wiedzę i poszerzamy horyzonty

"Przeciwdziałanie kryzysowi uchodźców ukraińskich w Polsce poprzez poprawę dialogu społecznego i współpracy", to wiodący temat konferencji kończącej realizowany w ramach III edycji wspólny projekt Funduszy…

Komunikat z obrad ZUZP

W dniu dzisiejszym, w ramach prowadzonych negocjacji płacowych, odbyło się kolejne spotkanie stron ZUZP dla pracowników KGHM Polska Miedź S.A. Niestety, zarząd spółki w żadnym…

n1

Związkowiec nr 03/2000

Zapraszamy do lektury najnowszego wydania Związkowca.

04 marca 2000
arrow
n1

Związkowiec 29-02-2016

01 marca 2016
arrow

Rokowania rozpoczęte

12 grudnia, w siedzibie Zarządu KGHM odbyło się spotkanie otwierające rokowania liderów ZZPPM z Dyrektorem Naczelnym ds. Nadzoru Korporacyjnego Alanem Steinbarthem i Dyrektorem Departamentu Wynagrodzeń,…

17 grudnia 2023
arrow

Komunikat ze spotkania stron ZUZP

W dniu 26 stycznia 2024 roku odbyło się kolejne spotkanie stron ZUZP dla Pracowników KGHM Polska Miedź S.A., które nie doprowadziło do zawarcia oczekiwanego porozumienia.…

26 stycznia 2024
arrow
Scroll to Top