Pracownicy Zakładu Hydrotechnicznego mają coraz więcej wątpliwości- Dokąd to prowadzi?

inner

Odpowiedź na pismo została udzielona w ustawowym terminie, ale jej treść trudno uznać za zadowalającą. – Tak w jednym zdaniu można opisać wymianę korespondencji pomiędzy naszą organizacją działającą w Zakładzie Hydrotechnicznym i dyrektorem oddziału Przemysławem Nowakiem.

Na początku stycznia, szykując się do rozpoczęcia negocjacji płacowych, związek wystąpił do dyrekcji Zakładu Hydrotechnicznego z pytaniem między innymi o stan wykorzystania zaplanowanego na 2018 rok Funduszu Płac. Poprosił o podanie liczby pracowników zaszeregowanych w poszczególnych kategoriach płac zasadniczych oraz o informację na temat struktury zatrudnienia. Zadał też pytanie o ewentualne zmiany mające na celu zwiększenie liczby pracujących na stanowiskach robotniczych.

Niestety, z pisma, jakie dyrekcja nadesłała, wynika, iż polityka płacowa i kadrowa wciąż owiana jest mgłą tajemnicy. Ten brak przejrzystości sprzyja stawianiu niewygodnych pytań i snuciu przez załogę coraz bardziej śmiałych podejrzeń.

W tej sytuacji, by rozwiać sygnalizowane przez pracowników wątpliwości. ZZPPM ZH wystosował do dyrektora Przemysława Nowaka kolejne pismo, w którym już wprost pyta o łączną kwotę przeznaczoną na wypłaconą w styczniu nagrodę roczną, zasady podziału środków na poszczególne wydziały i oddziały oraz regulamin przyznawania nagrody.

– Zwróciliśmy uwagę, iż podział tej nagrody odbył się bez żadnych uzgodnień czy konsultacji ze związkami zawodowymi – dopowiada wiceprzewodniczący ZZPPM ZH Waldemar Dziarmaga. – Jest to postępowanie, które nie tylko narusza dobre praktyki, jakie do tej pory panowały w naszym zakładzie, ale również jest niezgodne z zapisami ustawy o związkach zawodowych. Mam nadzieję, że dyrekcja się opamięta i zmieni swoje zachowanie. Nie możemy się zgodzić na takie lekceważące traktowanie pracowników, których interesy przecież reprezentujemy. Kolejnym konfliktowym obszarem jest polityka kadrowa. Wbrew wytycznym zarządu Polskiej Miedzi w Zakładzie Hydrotechnicznym wciąż są pracownicy zaszeregowani na VIII, a nawet VII kategorii. W naszej opinii to wstyd i hańba dla takiego pracodawcy, jakim jest KGHM, zatrudniać na tak niskich stawkach. Trzeba też pomyśleć o przeszeregowaniach dla ludzi z bardzo długim stażem pracy. Niektórzy całymi latami na to czekają. nside{margin:0

Polecane artykuły

Najnowsze wydanie Związkowca

Zapraszamy do lektury najnowszego wydania Związkowca. W numerze m.in. wywiad z przewodniczącym ZZPPM Ryszardem Zbrzyznym o aktualnej sytuacji w KGHM, raport z negocjacji płacowych w…

Dokąd zmierza Polska Miedź? Rozmowa z przewodniczącym ZZPPM Ryszardem Zbrzyznym

Dokąd zmierza Polska Miedź? Rozmowa z przewodniczącym ZZPPM Ryszardem Zbrzyznym M Z Tegoroczne rozmowy na temat wynagrodzeń w Polskiej Miedzi wydają się wyjątkowo trudne. Do…

Rozmowy o płacach – udawany dialog społeczny Zarządu KGHM

Arogancja, kpina, niekompetencja czy pusta kasa firmy i pełno długów do spłacenia? Nie wiadomo, jak skomentować dotychczasowy przebieg negocjacji płacowych w Polskiej Miedzi.  Zarząd spółki…

Zdobywamy wiedzę i poszerzamy horyzonty

"Przeciwdziałanie kryzysowi uchodźców ukraińskich w Polsce poprzez poprawę dialogu społecznego i współpracy", to wiodący temat konferencji kończącej realizowany w ramach III edycji wspólny projekt Funduszy…

Komunikat z obrad ZUZP

W dniu dzisiejszym, w ramach prowadzonych negocjacji płacowych, odbyło się kolejne spotkanie stron ZUZP dla pracowników KGHM Polska Miedź S.A. Niestety, zarząd spółki w żadnym…

n1

Związkowiec nr 03/2000

Zapraszamy do lektury najnowszego wydania Związkowca.

04 marca 2000
arrow
n1

Związkowiec 29-02-2016

01 marca 2016
arrow

Rokowania rozpoczęte

12 grudnia, w siedzibie Zarządu KGHM odbyło się spotkanie otwierające rokowania liderów ZZPPM z Dyrektorem Naczelnym ds. Nadzoru Korporacyjnego Alanem Steinbarthem i Dyrektorem Departamentu Wynagrodzeń,…

17 grudnia 2023
arrow

Komunikat ze spotkania stron ZUZP

W dniu 26 stycznia 2024 roku odbyło się kolejne spotkanie stron ZUZP dla Pracowników KGHM Polska Miedź S.A., które nie doprowadziło do zawarcia oczekiwanego porozumienia.…

26 stycznia 2024
arrow
Scroll to Top