Mówimy: SPRAWDZAM!

inner

           Wszystko wskazuje na to, że nowo powołany przez Radę Nadzorczą, Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. już na tyle okrzepł, że niebawem będziemy mogli rozpocząć partnerski i konstruktywny dialog. A jest o czym rozmawiać. Poznaliśmy już osiągnięcia produkcyjne i finansowe GK KGHM w roku 2023. Podobnie za I kw. roku bieżącego. Czas na refleksje, bo trendy z tych informacji są niepokojące.
            Nie osiągnęliśmy porozumienie z poprzednim Zarządem KGHM Polska Miedź S.A. w sprawie kształtowania płac w 2024 roku. Nasze wspólne, związkowe postulaty w tym zakresie są nadal aktualne. Nie załatwione także są postulaty naszej organizacji związkowej (ZZPPM) w sprawie potrzeby dokonania niektórych, ważnych zmian w ZUZP dla Prac. KGHM. W naszych publikatorach już o tym wcześniej pisaliśmy. Warto jednak wspomnieć, że oczekujemy ustalenia innego, bardziej korzystnego dla pracowników sposobu naliczania nagrody rocznej (za nr 11 do ZUZP) czy też bardziej sprawiedliwego ustalania wysokości dodatku stażowego dla pracowników powierzchni.
            Dodatkowo zgłosiliśmy postulat rozszerzenia prawa do dodatkowego urlopu wypoczynkowego (zał. Nr 14 do ZUZP) dla pracowników ZWR, którzy zatrudnieni są w warunkach szkodliwych dla zdrowia, szczególnie uciążliwych i niebezpiecznych. Chodzi tutaj o grupę pracowników O/ZWR wykonujących pracę zakwalifikowaną do co najmniej IV grupy zagrożenia, opisanej w załączniku nr 4 do ZUZP dla Pracowników KGHM Polska Miedź S.A. Dodatkowym argumentem dla dokonania postulowanej zmiany w ZUZP jest fakt, że pracownicy ci zatrudniani są w ekstremalnych warunkach narażenia na hałas, zapylenie, emisję krzemionki i substancji chemicznych będących konsekwencją stosowanej technologii wzbogacania rudy miedzi. Nie sposób też pominąć uciążliwości pracy w ruchu ciągłym przy ograniczonej etatyzacji oraz ustawowym wymogiem pracy aż do 65 roku życia.
            Na szczęście działamy tutaj razem z innymi organizacjami związkowymi funkcjonującymi w O/ZWR. Mamy nadzieję, że pozostałe organizacje – strony ZUZP wesprą tę słuszną inicjatywę a Zarząd KGHM podpisze stosowne porozumienie.
            Byłoby to dobre otwarcie partnerskiego dialogu społecznym z nowo powołanym Zarządem naszej spółki. Na konstruktywny a nie udawany dialog właśnie liczymy.

                                                                                                                      Ryszard Zbrzyzny

Polecane artykuły

Informacja z projektu BLER 2.0!

Przedstawiamy sprawozdanie z  Konferencji Końcowej projektu BLER 2.0, współfinansowanego przez Unię Europejską, która odbyła się w Maladze w dniach 14-15 maja 2024 r.  Przedstawiciele OPZZ,…

Czas na podwyżki w 2025 r. Konkretne propozycje central związkowych!

W 2025 roku pracownicy sektora publicznego powinni spodziewać się znacznych podwyżek wynagrodzeń. W obliczu rosnących kosztów życia i wysokiej inflacji, trzy największe centrale związkowe w…

Czekamy na pierwszą bramkę [aktualizacja]

Reprezentacja ZZPPM bierze udział w  I Międzybranżowym Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Przewodniczącego Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, który się odbywa się na Stadionie w Ośrodku…

Będą przeszeregowania

W dniu dzisiejszym, w siedzibie Polskiej Miedzi  doszło do spotkania stron Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników  KGHM. Po wysłuchaniu przez zarząd spółki argumentów strony związkowej w…

Konferencja Końcowa Projektu BLER 2.0

W dniach 14-15 maja bieżącego roku, delegacja Związku Zawodowego Pracowników Przemysłu Miedziowego wzięła udział w odbywającej się w Maladze Konferencji Końcowej Projektu BLER 2.0. Tematem…

n1

Statut

STATUT ZWIĄZKU ZAWODOWEGO PRACOWNIKÓW PRZEMYSŁU MIEDZIOWEGO Tekst jednolity opracowany  na podstawie… Continue reading

07 marca 2016
arrow
n1

Wystąpienie przewodniczącego ZZPPM Ryszarda Zbrzyznego

Wystąpienie przewodniczącego ZZPPM Ryszarda Zbrzyznego            … Continue reading

16 maja 2016
arrow

Rokowania rozpoczęte

12 grudnia, w siedzibie Zarządu KGHM odbyło się spotkanie otwierające rokowania liderów ZZPPM z Dyrektorem Naczelnym ds. Nadzoru Korporacyjnego Alanem Steinbarthem i Dyrektorem Departamentu Wynagrodzeń,…

17 grudnia 2023
arrow

Najnowsze wydanie Związkowca

Zapraszamy do lektury najnowszego wydania Związkowca. W numerze m.in. wywiad z przewodniczącym ZZPPM Ryszardem Zbrzyznym o aktualnej sytuacji w KGHM, raport z negocjacji płacowych w…

15 lutego 2024
arrow
Scroll to Top