Jest strata i jest nagroda roczna – jak to możliwe?

inner

Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników KGHM Polska Miedź S.A. w załączniku nr 11 reguluje „Zasady wypłacania dodatkowej nagrody rocznej”, a mianowicie w punkcie 1 tego załącznika umieszczony został następujący zapis:

(…) 1. W przypadku osiągnięcia przez Spółkę za zakończony rok obrotowy dodatniego wyniku finansowego netto pracownikom wypłaca się dodatkową nagrodę roczną. Przez wynik finansowy netto rozumie się zysk/stratę netto z wyłączeniem skutków odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych. (…)

            Cytuję ten przepis z dwóch powodów. Po pierwsze zał. Nr 11 do Układu gwarantuje pracownikom istotny poziom partycypacji w rocznym efekcie ich pracy (wynik finansowy netto) a po drugie w cytowanym punkcie 1 w drugim zdaniu, gwarantuje wypłatę nagrody roczne nawet w sytuacji, gdy Spółka w wyniku odpisów aktualizujących wygeneruje stratę netto.

            W sytuacji tej nasuwa się pytanie, czy taki zapis w Układzie mógłby się znaleźć bez udziału organizacji związkowych, stron Układu. Trudno sobie taką sytuację wyobrazić.

            Warto także wiedzieć, że na tę nagrodę przeznaczono odpowiedni:

rok 2023 – 472,656 mln zł

rok 2022  – 624,075 mln zł

rok 2021  – 502,946 mln zł

rok 2020  – 277, 570 mln zł

rok 2019   – 249,360 mln zł

            Udział dodatkowej nagrody rocznej w rocznych wynagrodzeniach osobowych wszystkich pracowników stanowi kilkanaście procent.  Jest to znaczące źródło dochodów pracowniczych.

            Jak istotne znaczenie dla Pracowników ma cytowany przepis zał. Nr 11 do Układu pokazuje sytuacja jaka zaistniała w 2023 roku. KGHM za 2023 rok ogłosił stratę netto w wysokości –1,153 mld zł. Przyczyną zaistniałej sytuacji jest odpis aktualizujący wartość aktywów trwałych w wysokości -3,771 mld zł.

            Gdybyśmy takiej sytuacji nie przewidzieli i nie umieścili stosownego „bezpiecznika” w Układzie, to za 2023 rok nie byłoby nagrody rocznej. Przepis ten jednak zadziała, nagroda roczna za 2023 ro wyniesie 20 % rocznego wynagrodzenia uprawnionych pracowników i po odliczeniu wcześniejszych zaliczek, w ciągu 2 tygodni licząc od daty odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KGHM zwołanego na 07 czerwca b.r. nastąpi wypłata nagrody rocznej w wysokości ok.1,5 krotności miesięcznego wynagrodzenia.

Pamiętajmy zatem, że związki zawodowe są jednak potrzebne, by jednak mogły istnieć i być skuteczne to powinny zrzeszać jak największą część pracowników. Wszyscy ci, którzy do związków zawodowych nie należą winni zweryfikować swoją dotychczasową postawę, gdyż także w stosunku do swoich zrzeszonych kolegów nie są w porządku.  W cytowanym przypadku to właśnie związki zawodowe wynegocjowały bardzo korzystne zapisy zał. Nr 11 do Układu a teraz stoją na straży ich pełnego stosowania. Prawa tego nie da się zmienić bez zgody związków zawodowych.

Nietrudno sobie wyobrazić jakby to prawo wyglądało, gdyby organizacji związkowych zabrakło.       

                                                                                                         

Ryszard Zbrzyzny

Polecane artykuły

Informacja z projektu BLER 2.0!

Przedstawiamy sprawozdanie z  Konferencji Końcowej projektu BLER 2.0, współfinansowanego przez Unię Europejską, która odbyła się w Maladze w dniach 14-15 maja 2024 r.  Przedstawiciele OPZZ,…

Czas na podwyżki w 2025 r. Konkretne propozycje central związkowych!

W 2025 roku pracownicy sektora publicznego powinni spodziewać się znacznych podwyżek wynagrodzeń. W obliczu rosnących kosztów życia i wysokiej inflacji, trzy największe centrale związkowe w…

Czekamy na pierwszą bramkę [aktualizacja]

Reprezentacja ZZPPM bierze udział w  I Międzybranżowym Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Przewodniczącego Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, który się odbywa się na Stadionie w Ośrodku…

Będą przeszeregowania

W dniu dzisiejszym, w siedzibie Polskiej Miedzi  doszło do spotkania stron Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników  KGHM. Po wysłuchaniu przez zarząd spółki argumentów strony związkowej w…

Konferencja Końcowa Projektu BLER 2.0

W dniach 14-15 maja bieżącego roku, delegacja Związku Zawodowego Pracowników Przemysłu Miedziowego wzięła udział w odbywającej się w Maladze Konferencji Końcowej Projektu BLER 2.0. Tematem…

n1

Statut

STATUT ZWIĄZKU ZAWODOWEGO PRACOWNIKÓW PRZEMYSŁU MIEDZIOWEGO Tekst jednolity opracowany  na podstawie… Continue reading

07 marca 2016
arrow
n1

Wystąpienie przewodniczącego ZZPPM Ryszarda Zbrzyznego

Wystąpienie przewodniczącego ZZPPM Ryszarda Zbrzyznego            … Continue reading

16 maja 2016
arrow

Rokowania rozpoczęte

12 grudnia, w siedzibie Zarządu KGHM odbyło się spotkanie otwierające rokowania liderów ZZPPM z Dyrektorem Naczelnym ds. Nadzoru Korporacyjnego Alanem Steinbarthem i Dyrektorem Departamentu Wynagrodzeń,…

17 grudnia 2023
arrow

Najnowsze wydanie Związkowca

Zapraszamy do lektury najnowszego wydania Związkowca. W numerze m.in. wywiad z przewodniczącym ZZPPM Ryszardem Zbrzyznym o aktualnej sytuacji w KGHM, raport z negocjacji płacowych w…

15 lutego 2024
arrow
Scroll to Top