Warto rozmawiać i rozumieć drugą stronę

inner

„Poprawa dialogu społecznego i współpracy w Polsce” – to nazwa nowego programu finansowanego z Funduszy Norweskich. Nasz związek jest jego gospodarzem i głównym beneficjentem. Podstawowym celem tego przedsięwzięcia jest promocja najlepszych praktyk budujących prawidłową współpracę między pracodawcami, pracownikami oraz stroną rządową w zakresie promowania uczciwych i godnych warunków zatrudnienia, rozwoju rynku pracy oraz integracji społecznej.

Projekt obejmuje cykl debat z ekspertami norweskich związków zawodowych oraz polską kadrą naukową specjalizującą się w zakresie prawa pracy, nauk społecznych i ekonomicznych. 25 czerwca członkowie Rady ZZPPM w obecności kierownictwa OPZZ, Andrzeja Radzikowskiego i Barbary Popielarz mieli możliwość pierwszej wymiany opinii i refleksji. Strona norweska była reprezentowana przez naszego rodaka mieszkającego w Oslo Artura Kubika. Przewodniczącego Solidaritet, związku zawodowego założony przez Polaków dla Polaków pracujących w Norwegii. W spotkaniu uczestniczyła też Sabina Klimek, doktor nauk ekonomicznych związana z Szkołą Główną Handlową w Warszawie. 

Otwierając to inaugurujące zebranie przewodniczący ZZPPM Ryszard Zbrzyzny podkreślił rolę prawidłowo prowadzonego dialogu społecznego zwłaszcza w czasach kryzysu ekonomicznego z jakim mamy obecnie do czynienia

Regulacje prawne związane z dialogiem społecznym mamy w Polsce całkiem dobre. Jednak ich praktyczne stosowanie pozostawia wiele do życzenia. Staje się to szczególnie widoczne dzisiaj, gdy wszyscy zmagamy się z ekonomicznymi konsekwencjami wywołanymi przez epidemię. Jeśli nic się nie zmieni na lepsze to obawiam się, iż taka polityka rządu, może napotkać opór i prowadzić do wybuchu powszechnego niezadowolenia. Dlatego tak ważne jest rozwiązywanie problemów społecznych i gospodarczych za pomocą konsultacji i zrozumienia racji wszystkich zainteresowanych stron a nie tylko pozorowanie dialogu– mówił Ryszard Zbrzyzny. 

Realizacja projektu zaplanowana jest do końca sierpnia 2021 roku.  Do tego czasu przeprowadzone spotkania i debaty zaowocować mają specjalnym opracowaniem pokazującym możliwości dostosowania najlepszych doświadczeń norweskich do współczesnych polskich realiów z zakresie dialogu społecznego.

W celu poprawy trójstronnego dialogu społecznego projekt zakłada:

  • Wzmocnienie trójstronnego dialogu społecznego i współpracy w Polsce poprzez przejęcie najlepszych praktyk norweskich w celu zwiększenia potencjału partnerów społecznych
  • Zaangażowanie się w trójstronny dialog społeczny, który zaowocuje lepszymi stosunkami przemysłowymi i dobrobytem gospodarczym
  • Ustanowienie struktur dialogu społecznego i sieci partnerów społecznych, którzy podpiszą układy zbiorowe dotyczące współpracy
  • Wprowadzenie najlepszych praktyk norweskich podczas warsztatów i szkoleń na szczeblu krajowym w Polsce i podniesienie świadomości partnerów społecznych
  • Dążenie do osiągnięcia wyższego poziomu zaufania wśród partnerów społecznych, w tym rządu, co zaowocuje lepszą, dostosowaną do potrzeb polityką krajową i lokalną.
  • Utworzenie komitetów do spraw godnej pracy poprzez wykorzystanie nowej platformy trójstronnego dialogu społecznego.

Polecane artykuły

Najnowsze wydanie Związkowca

Zapraszamy do lektury najnowszego wydania Związkowca. W numerze m.in. wywiad z przewodniczącym ZZPPM Ryszardem Zbrzyznym o aktualnej sytuacji w KGHM, raport z negocjacji płacowych w…

Dokąd zmierza Polska Miedź? Rozmowa z przewodniczącym ZZPPM Ryszardem Zbrzyznym

Dokąd zmierza Polska Miedź? Rozmowa z przewodniczącym ZZPPM Ryszardem Zbrzyznym M Z Tegoroczne rozmowy na temat wynagrodzeń w Polskiej Miedzi wydają się wyjątkowo trudne. Do…

Rozmowy o płacach – udawany dialog społeczny Zarządu KGHM

Arogancja, kpina, niekompetencja czy pusta kasa firmy i pełno długów do spłacenia? Nie wiadomo, jak skomentować dotychczasowy przebieg negocjacji płacowych w Polskiej Miedzi.  Zarząd spółki…

Zdobywamy wiedzę i poszerzamy horyzonty

"Przeciwdziałanie kryzysowi uchodźców ukraińskich w Polsce poprzez poprawę dialogu społecznego i współpracy", to wiodący temat konferencji kończącej realizowany w ramach III edycji wspólny projekt Funduszy…

Komunikat z obrad ZUZP

W dniu dzisiejszym, w ramach prowadzonych negocjacji płacowych, odbyło się kolejne spotkanie stron ZUZP dla pracowników KGHM Polska Miedź S.A. Niestety, zarząd spółki w żadnym…

n1

Związkowiec nr 03/2000

Zapraszamy do lektury najnowszego wydania Związkowca.

04 marca 2000
arrow
n1

Związkowiec 29-02-2016

01 marca 2016
arrow

Rokowania rozpoczęte

12 grudnia, w siedzibie Zarządu KGHM odbyło się spotkanie otwierające rokowania liderów ZZPPM z Dyrektorem Naczelnym ds. Nadzoru Korporacyjnego Alanem Steinbarthem i Dyrektorem Departamentu Wynagrodzeń,…

17 grudnia 2023
arrow

Komunikat ze spotkania stron ZUZP

W dniu 26 stycznia 2024 roku odbyło się kolejne spotkanie stron ZUZP dla Pracowników KGHM Polska Miedź S.A., które nie doprowadziło do zawarcia oczekiwanego porozumienia.…

26 stycznia 2024
arrow
Scroll to Top