Spór zbiorowy w PeBeKa – rozpoczynają się mediacje

inner

15 lutego, w trybie sporu zbiorowego, odbyło się kolejne już spotkanie zarządu PeBeKa z przewodniczącym ZZPPM Ryszardem Zbrzyznym i przewodniczącym  ZZPPM PeBeKa, Romanem Jasińskim.

 W wyniku odbytej dyskusji władze spółki przygotowały zestawienia finansowe umożliwiające oszacowanie w jakim stopniu realizacja wszystkich zgłoszonych przez naszą zakładową organizację postulatów będących podstawą prowadzonego sporu podniesie koszty pracy w PeBeKa. Z zaprezentowanych wyliczeń wynika, iż nasze żądania w żaden sposób nie przekraczają możliwości finansowych firmy. Postulowany sześcioprocentowy wzrost stawek osobistego zaszeregowania oraz wypłata dwóch premii w wysokości 600 i 1000 złotych podniosłyby bowiem obecne koszty pracy zaledwie o około 3,5 procenta. Nie jest to dużo i pracodawcy odpada ewentualny argument o nierealnych oczekiwaniach, których spełnienie może doprowadzić spółkę na skraj bankructwa.

Problemem natomiast jest wciąż brak podpisanych przez władze KGHM tegorocznych kontraktów na roboty górnicze. Ten trwający już drugi miesiąc stan prowizorki i niepewności utrudnia zarządowi PeBeKa prowadzenie racjonalnej polityki płacowej, kadrowej i inwestycyjnej. Nie takich standardów menażerskich i właścicielskich powinniśmy się spodziewać w strukturze światowego koncernu mającego ambicje bycia liderem w swojej branży. Czyżby efektywne zarządzanie Polską Miedzią jako jednolitym organizmem gospodarczym przerastało możliwości najwyższych władz spółki powołanych przecież właśnie do tego celu. Nie tylko bowiem PeBeKa nie może doczekać się kontraktu na prace świadczone na rzecz KGHM. Na podobne traktowanie skarżą się też i inne spółki zależne.

W spór zbiorowy w PeBeKa nasz związek wszedł 10 grudnia ubiegłego roku. 31 stycznia tego roku brak realizacji przez władze spółki zgłoszonych postulatów płacowych doprowadził do podpisania protokołu rozbieżności. Kolejnym etapem będą rozmowy prowadzone z udziałem niezależnego mediatora. Jak się dowiedzieliśmy będzie nim Jerzy Nowak – mediator z listy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej lsdl

Polecane artykuły

Cykl zebrań sprawozdawczych w ZZPPM w toku

Odbywają się kolejne Walne Zebrania Delegatów w ZZPPM. Nasze zakładowe organizacje przeprowadzają zebrania delegatów, które podsumowują pierwszą połowę obecnej kadencji. W trakcie zebrań, zarządy przedstawiają…

Taaka ryba !!! czyli zawody wędkarskie ZZPPM Huty Miedzi Głogów

W dniu 08 czerwca 2024 roku, na łowisku w Siedlnicy, odbyły się zawody wędkarskie o puchar Przewodniczącego ZZPPM  Huta Miedzi Głogów. Zawody te, charakteryzowały się…

Ważny głos Ryszarda Zbrzyznego w Sejmie

Polski przemysł miedziowy, jego perspektywy rozwojowe oraz wpływ podatku miedziowego na codzienne funkcjonowanie był głównym tematem  obrad sejmowej Komisji Gospodarki (11.06.2024). W obradach uczestniczył Ryszard…

Znakomite II miejsce naszych piłkarzy

   Jesteśmy winni Państwu informację z I Międzybranżowego Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Przewodniczącego Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, w którym wzięła udział reprezentacja ZZPPM Turniej…

ZZPPM w PeBeKa na półmetku

   25 maja odbyło się kolejne Sprawozdawcze Zebranie Delegatów  zakładowej organizacji  ZZPPM PeBeKa. W trakcie tego spotkania omówiono funkcjonowanie związku za okres dwóch lat bieżącej…

n1

Statut

STATUT ZWIĄZKU ZAWODOWEGO PRACOWNIKÓW PRZEMYSŁU MIEDZIOWEGO Tekst jednolity opracowany  na podstawie… Continue reading

07 marca 2016
arrow
n1

Wystąpienie przewodniczącego ZZPPM Ryszarda Zbrzyznego

Wystąpienie przewodniczącego ZZPPM Ryszarda Zbrzyznego            … Continue reading

16 maja 2016
arrow

Rokowania rozpoczęte

12 grudnia, w siedzibie Zarządu KGHM odbyło się spotkanie otwierające rokowania liderów ZZPPM z Dyrektorem Naczelnym ds. Nadzoru Korporacyjnego Alanem Steinbarthem i Dyrektorem Departamentu Wynagrodzeń,…

17 grudnia 2023
arrow

Najnowsze wydanie Związkowca

Zapraszamy do lektury najnowszego wydania Związkowca. W numerze m.in. wywiad z przewodniczącym ZZPPM Ryszardem Zbrzyznym o aktualnej sytuacji w KGHM, raport z negocjacji płacowych w…

15 lutego 2024
arrow
Scroll to Top