Spór zbiorowy w PeBeKa – rozpoczynają się mediacje

inner

15 lutego, w trybie sporu zbiorowego, odbyło się kolejne już spotkanie zarządu PeBeKa z przewodniczącym ZZPPM Ryszardem Zbrzyznym i przewodniczącym  ZZPPM PeBeKa, Romanem Jasińskim.

 W wyniku odbytej dyskusji władze spółki przygotowały zestawienia finansowe umożliwiające oszacowanie w jakim stopniu realizacja wszystkich zgłoszonych przez naszą zakładową organizację postulatów będących podstawą prowadzonego sporu podniesie koszty pracy w PeBeKa. Z zaprezentowanych wyliczeń wynika, iż nasze żądania w żaden sposób nie przekraczają możliwości finansowych firmy. Postulowany sześcioprocentowy wzrost stawek osobistego zaszeregowania oraz wypłata dwóch premii w wysokości 600 i 1000 złotych podniosłyby bowiem obecne koszty pracy zaledwie o około 3,5 procenta. Nie jest to dużo i pracodawcy odpada ewentualny argument o nierealnych oczekiwaniach, których spełnienie może doprowadzić spółkę na skraj bankructwa.

Problemem natomiast jest wciąż brak podpisanych przez władze KGHM tegorocznych kontraktów na roboty górnicze. Ten trwający już drugi miesiąc stan prowizorki i niepewności utrudnia zarządowi PeBeKa prowadzenie racjonalnej polityki płacowej, kadrowej i inwestycyjnej. Nie takich standardów menażerskich i właścicielskich powinniśmy się spodziewać w strukturze światowego koncernu mającego ambicje bycia liderem w swojej branży. Czyżby efektywne zarządzanie Polską Miedzią jako jednolitym organizmem gospodarczym przerastało możliwości najwyższych władz spółki powołanych przecież właśnie do tego celu. Nie tylko bowiem PeBeKa nie może doczekać się kontraktu na prace świadczone na rzecz KGHM. Na podobne traktowanie skarżą się też i inne spółki zależne.

W spór zbiorowy w PeBeKa nasz związek wszedł 10 grudnia ubiegłego roku. 31 stycznia tego roku brak realizacji przez władze spółki zgłoszonych postulatów płacowych doprowadził do podpisania protokołu rozbieżności. Kolejnym etapem będą rozmowy prowadzone z udziałem niezależnego mediatora. Jak się dowiedzieliśmy będzie nim Jerzy Nowak – mediator z listy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej lsdl

Polecane artykuły

Najnowsze wydanie Związkowca

Zapraszamy do lektury najnowszego wydania Związkowca. W numerze m.in. wywiad z przewodniczącym ZZPPM Ryszardem Zbrzyznym o aktualnej sytuacji w KGHM, raport z negocjacji płacowych w…

Dokąd zmierza Polska Miedź? Rozmowa z przewodniczącym ZZPPM Ryszardem Zbrzyznym

Dokąd zmierza Polska Miedź? Rozmowa z przewodniczącym ZZPPM Ryszardem Zbrzyznym M Z Tegoroczne rozmowy na temat wynagrodzeń w Polskiej Miedzi wydają się wyjątkowo trudne. Do…

Rozmowy o płacach – udawany dialog społeczny Zarządu KGHM

Arogancja, kpina, niekompetencja czy pusta kasa firmy i pełno długów do spłacenia? Nie wiadomo, jak skomentować dotychczasowy przebieg negocjacji płacowych w Polskiej Miedzi.  Zarząd spółki…

Zdobywamy wiedzę i poszerzamy horyzonty

"Przeciwdziałanie kryzysowi uchodźców ukraińskich w Polsce poprzez poprawę dialogu społecznego i współpracy", to wiodący temat konferencji kończącej realizowany w ramach III edycji wspólny projekt Funduszy…

Komunikat z obrad ZUZP

W dniu dzisiejszym, w ramach prowadzonych negocjacji płacowych, odbyło się kolejne spotkanie stron ZUZP dla pracowników KGHM Polska Miedź S.A. Niestety, zarząd spółki w żadnym…

n1

Związkowiec nr 03/2000

Zapraszamy do lektury najnowszego wydania Związkowca.

04 marca 2000
arrow
n1

Związkowiec 29-02-2016

01 marca 2016
arrow

Rokowania rozpoczęte

12 grudnia, w siedzibie Zarządu KGHM odbyło się spotkanie otwierające rokowania liderów ZZPPM z Dyrektorem Naczelnym ds. Nadzoru Korporacyjnego Alanem Steinbarthem i Dyrektorem Departamentu Wynagrodzeń,…

17 grudnia 2023
arrow

Komunikat ze spotkania stron ZUZP

W dniu 26 stycznia 2024 roku odbyło się kolejne spotkanie stron ZUZP dla Pracowników KGHM Polska Miedź S.A., które nie doprowadziło do zawarcia oczekiwanego porozumienia.…

26 stycznia 2024
arrow
Scroll to Top