Spór Zbiorowy w PeBeKa cd.

inner

Spór Zbiorowy w PeBeKa

W ramach trwającego w spółce sporu zbiorowego prowadzonego przez naszą zakładową organizacje związkową 31 stycznia podpisany został protokół rozbieżności.

Przypominamy, iż ZZPPM PeBeKa w grudniu ubiegłego roku wystąpiło do pracodawcy z następującymi postulatami płacowymi:

– wzrost stawek osobistego zaszeregowania o 6 %

– wypłatę jednorazowej premii do 15.04.2019 roku w wysokości 600 złotych

– wypłatę jednorazowej premii w grudniu 2019 roku w wysokości 1000 złotych

– poprawienia warunków BHP

Podczas rokowań zarząd spółki stwierdził, iż głównie z powodu braku zatwierdzonego przez władze KGHM budżetu na 2018 oraz nierozstrzygniętych jeszcze negocjacji dotyczących ceny za metr robót w 2019 rok u nie widzi możliwości zaciągania jakichkolwiek zobowiązań finansowych wobec pracowników.

W tej sytuacji podjęta została decyzja o podpisaniu Protokołu rozbieżności.  To oznacza, iż dalsze rokowania prowadzone będą z udziałem mediatora.  Strony ustaliły wolę odbycia kolejnego spotkania w dniach 14-15 lutego.

Polecane artykuły

Najnowsze wydanie Związkowca

Zapraszamy do lektury najnowszego wydania Związkowca. W numerze m.in. wywiad z przewodniczącym ZZPPM Ryszardem Zbrzyznym o aktualnej sytuacji w KGHM, raport z negocjacji płacowych w…

Dokąd zmierza Polska Miedź? Rozmowa z przewodniczącym ZZPPM Ryszardem Zbrzyznym

Dokąd zmierza Polska Miedź? Rozmowa z przewodniczącym ZZPPM Ryszardem Zbrzyznym M Z Tegoroczne rozmowy na temat wynagrodzeń w Polskiej Miedzi wydają się wyjątkowo trudne. Do…

Rozmowy o płacach – udawany dialog społeczny Zarządu KGHM

Arogancja, kpina, niekompetencja czy pusta kasa firmy i pełno długów do spłacenia? Nie wiadomo, jak skomentować dotychczasowy przebieg negocjacji płacowych w Polskiej Miedzi.  Zarząd spółki…

Zdobywamy wiedzę i poszerzamy horyzonty

"Przeciwdziałanie kryzysowi uchodźców ukraińskich w Polsce poprzez poprawę dialogu społecznego i współpracy", to wiodący temat konferencji kończącej realizowany w ramach III edycji wspólny projekt Funduszy…

Komunikat z obrad ZUZP

W dniu dzisiejszym, w ramach prowadzonych negocjacji płacowych, odbyło się kolejne spotkanie stron ZUZP dla pracowników KGHM Polska Miedź S.A. Niestety, zarząd spółki w żadnym…

n1

Związkowiec nr 03/2000

Zapraszamy do lektury najnowszego wydania Związkowca.

04 marca 2000
arrow
n1

Związkowiec 29-02-2016

01 marca 2016
arrow

Rokowania rozpoczęte

12 grudnia, w siedzibie Zarządu KGHM odbyło się spotkanie otwierające rokowania liderów ZZPPM z Dyrektorem Naczelnym ds. Nadzoru Korporacyjnego Alanem Steinbarthem i Dyrektorem Departamentu Wynagrodzeń,…

17 grudnia 2023
arrow

Komunikat ze spotkania stron ZUZP

W dniu 26 stycznia 2024 roku odbyło się kolejne spotkanie stron ZUZP dla Pracowników KGHM Polska Miedź S.A., które nie doprowadziło do zawarcia oczekiwanego porozumienia.…

26 stycznia 2024
arrow
Scroll to Top