Rozmowy o płacach – udawany dialog społeczny Zarządu KGHM

inner

Arogancja, kpina, niekompetencja czy pusta kasa firmy i pełno długów do spłacenia? Nie wiadomo, jak skomentować dotychczasowy przebieg negocjacji płacowych w Polskiej Miedzi.

 Zarząd spółki po serii spotkań i rozmów ze związkami zawodowymi przedstawił swoją propozycję na poziomie 9,2 proc. wzrostu stawek osobistego zaszeregowania i 10 proc. przeszeregowania załogi. Na otarcie łez wspaniałomyślnie dodał jeszcze obietnicę powrotu do stołu negocjacyjnego po podliczeniu wyników spółki za pierwsze półrocze.

Cała ta „szczodra oferta” prezesa jest niczym innym jak powtórzeniem gwarancji pracowniczych zawartych w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy. Inaczej mówiąc: zaproponowane przez zarząd spółki podwyżki to żadna łaska, ale prawnie gwarantowane, należne załodze świadczenia płacowe.

Przypominamy, że wszystkie związki zawodowe działające w Polskiej Miedzi uzgodniły wspólne stanowisko w sprawie tegorocznego wzrostu płac.

Zgłoszone postulaty to:

– podwyższenie stawek płac zasadniczych o 15 proc. dla wszystkich pracowników od 1 stycznia tego roku,

– przeszeregowanie w oddziałach min. 20 proc. załogi,

 – wypłata jednorazowej nagrody finansowej 5 tys. zł dla każdego pracownika do 15 lipca.

W ocenie przewodniczącego ZZPPM Ryszarda Zbrzyznego nie są to nadmiernie wyśrubowane oczekiwania.

– Biorąc pod uwagę mniejsze wypłaty ekwiwalentu za deputat węglowy, spodziewaną skromniejszą niż dotychczas wypłatę nagrody rocznej oraz rosnącą inflację, należy oczekiwać, że ich pełna realizacja w ostatecznym rozliczeniu jedynie uchroni pracowników przed realnym spadkiem wartości ich wynagrodzeń – wyjaśnia przewodniczący.

Niestety, zarząd Polskiej Miedzi najwyraźniej nie chce przyjąć do wiadomości tej argumentacji i zapewne uważa, że nic złego się nie stanie, gdy budżety pracowników zostaną mocno odchudzone.

 Podczas spotkania ostatniej szansy, które odbyło się 9 lutego, jedynie co zdołano uzgodnić, to treść oświadczenia stron ZUZP z którego wynika, że wyczerpana została procedura negocjowania wzrostu wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych na 2024 rok, bez osiągnięcia oczekiwanego porozumienia. Na szczęście mamy w ZUZP zapisy, które taką sytuację przewidują a Zarząd KGHM bez jakiejkolwiek łaski potwierdził w tym oświadczeniu fakt, że z dniem 01.01. 2024 rosną o 9,2% stawki płac zasadniczych. Wszystkim Pracownikom zostanie naliczone i wypłacone powiększone o właśnie ten wskaźnik, wynagrodzenie licząc od 1 stycznia 2024r. Od tego też dnia obowiązuje nowa, przeliczona wskaźnikiem 9,2% tabela płac zasadniczych.

Jeszcze raz podkreślamy, że porozumienia w sprawie wzrostu płac w roku 2024 nie ma!  Strona związkowa nadal podtrzymała wcześniej zgłoszone postulaty i zapowiada wznowienie negocjacji płacowych po powołaniu nowego składu zarządu spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w KGHM Polska Miedź S.A. odbędzie się 13 .02.2024 roku i należy się spodziewać, że będzie to początek istotnych zmian personalnych u szczytu władz spółki.

 

Polecane artykuły

Najnowsze wydanie Związkowca

Zapraszamy do lektury najnowszego wydania Związkowca. W numerze m.in. wywiad z przewodniczącym ZZPPM Ryszardem Zbrzyznym o aktualnej sytuacji w KGHM, raport z negocjacji płacowych w…

Dokąd zmierza Polska Miedź? Rozmowa z przewodniczącym ZZPPM Ryszardem Zbrzyznym

Dokąd zmierza Polska Miedź? Rozmowa z przewodniczącym ZZPPM Ryszardem Zbrzyznym M Z Tegoroczne rozmowy na temat wynagrodzeń w Polskiej Miedzi wydają się wyjątkowo trudne. Do…

Rozmowy o płacach – udawany dialog społeczny Zarządu KGHM

Arogancja, kpina, niekompetencja czy pusta kasa firmy i pełno długów do spłacenia? Nie wiadomo, jak skomentować dotychczasowy przebieg negocjacji płacowych w Polskiej Miedzi.  Zarząd spółki…

Zdobywamy wiedzę i poszerzamy horyzonty

"Przeciwdziałanie kryzysowi uchodźców ukraińskich w Polsce poprzez poprawę dialogu społecznego i współpracy", to wiodący temat konferencji kończącej realizowany w ramach III edycji wspólny projekt Funduszy…

Komunikat z obrad ZUZP

W dniu dzisiejszym, w ramach prowadzonych negocjacji płacowych, odbyło się kolejne spotkanie stron ZUZP dla pracowników KGHM Polska Miedź S.A. Niestety, zarząd spółki w żadnym…

n1

Związkowiec nr 03/2000

Zapraszamy do lektury najnowszego wydania Związkowca.

04 marca 2000
arrow
n1

Związkowiec 29-02-2016

01 marca 2016
arrow

Rokowania rozpoczęte

12 grudnia, w siedzibie Zarządu KGHM odbyło się spotkanie otwierające rokowania liderów ZZPPM z Dyrektorem Naczelnym ds. Nadzoru Korporacyjnego Alanem Steinbarthem i Dyrektorem Departamentu Wynagrodzeń,…

17 grudnia 2023
arrow

Komunikat ze spotkania stron ZUZP

W dniu 26 stycznia 2024 roku odbyło się kolejne spotkanie stron ZUZP dla Pracowników KGHM Polska Miedź S.A., które nie doprowadziło do zawarcia oczekiwanego porozumienia.…

26 stycznia 2024
arrow
Scroll to Top