Spór zbiorowy i groźba strajku w Centrozłomie

inner

223 głosy „za” przy 34 głosach sprzeciwu – tak pracownicy Centrozłomu odpowiedzieli na referendum strajkowe, które zostało przeprowadzone przez ZZPPM Centrozłom w dniach 10–11 kwietnia.

Załoga jest zdeterminowana zradykalizować swoją postawę w walce o realizację postulatów zgłoszonych w jej imieniu przez ZZPPM Centrozłom.

Ludzie już nie proszą pana prezesa, ale zdecydowanie żądają poprawienia ich warunków płacowych. Jeśli zostaną zignorowani, skłonni są wziąć udział w różnorodnych, dotkliwych dla pracodawcy formach protestu – ze strajkiem włącznie. Trudno się dziwić takiej postawie. Od wielu miesięcy pracownicy oczekują podniesienia wynagrodzenia zasadniczego o 13 procent, podniesienia wysokości odpisów na Pracowniczy Program Emerytalny oraz wpisania do Zbiorowego Układu Pracy nagrody jubileuszowej i dodatku stażowego. Czy są to wygórowane oczekiwania?

– Muszę przyznać, że nastroje wśród załogi z dnia na dzień stają się coraz bardziej radykalne. – komentuje przewodniczący ZZPPM Centrozłom Jacek Butwicki. – Całkowicie rozumiem ich postawę. Pomimo że ludzie pracują wydajnie i z pełnym zaangażowaniem, to zarabiają znacznie poniżej średniej krajowej w sektorze przedsiębiorstw, a przecież koszty utrzymania rodziny rosną z miesiąca na miesiąc. Widzimy to za każdym razem, gdy płacimy za wodę, energię elektryczną i gaz, tankujemy samochód lub idziemy do sklepu kupić podstawowe produkty spożywcze. Wszystko drożeje, tymczasem gdy żądamy podwyżki, która zrekompensuje tę inflację, słyszymy, że firmy na taki wydatek nie stać. Jednak w kasie spółki znajdują się środki na systematycznie rosnące koszty zarządu. Dzieje się tak, pomimo że kolejni prezesi, których wymiana w Centrozłomie jest wyjątkowo częsta, wykazują się znaczną niekompetencją. Zamiast firmę rozwijać, konsekwentnie prowadzą ją drogą stagnacji. Systematycznie tracimy rynek i nasz potencjał. Uważamy, że to szaleństwo musi się wreszcie skończyć i dlatego w drugiej połowie marca podjęliśmy decyzję o rozpoczęciu z pracodawcą sporu zbiorowego.

 W tym trybie 15 kwietnia, już po przeprowadzonym referendum strajkowym, odbyło się pierwsze spotkanie stron z udziałem mediatora. Niestety, również ta forma prowadzenia dialogu nie przyniosła rozwiązania problemu. Jeśli do końca kwietnie nie nastąpi jakiś znaczący przełom, zapewne niedługo załoga Centrozłomu zdecyduje się na zaostrzenie protestu. Życie pokaże, czy będzie to tylko oflagowanie firmy i symboliczna demonstracja pod siedzibą zarządu, czy też ogłoszona zostanie akcja strajkowa.

Jak do tego doszło?

Przebieg konfliktu pomiędzy pracownikami a zarządem Centrozłomu ma już długą historię. Postulaty dotyczące zwiększenia odpisu na PPE, dodatku jubileuszowego i nagrody stażowej zostały zgłoszone zarządowi spółki w lutym ubiegłego roku. Pierwsze pismo z żądaniami wzrostu stawek wynagrodzenia pracowniczych ZZPPM Centrozłom złożył 14 lutego tego roku. Była to konsekwencja wielomiesięcznego i uporczywego uchylania się pracodawcy od podjęcia negocjacji płacowych.

Od tamtego czasu, pomimo wielu spotkań, rozmów, negocjacji oraz wymiany oficjalnych pism i stanowisk, nie doszło do wypracowania jakiegokolwiek porozumienia.

– Czasami wręcz odnosiliśmy wrażenie, że zamiast dialogu społecznego mamy do czynienia z jakąś jego nieudolną imitacją. Związek nie był traktowany jak równoprawna strona partnerskiego dialogu, ale petent skazany na łaskę pracodawcy. Na takie traktowanie nie ma i nie będzie naszej zgody – komentuje Jacek Butwicki.

Wynik niedawno przeprowadzonej kontroli Centrozłomu przez Państwową Inspekcję Pracy wydaje się potwierdzać tą negatywną ocenę. W toku postępowania sprawdzającego poddano analizie kwestię współpracy między pracodawcą a partnerami społecznymi, tj. ze związkami zawodowymi oraz radą pracowników za okres obejmujący sierpień 2023 – styczeń 2024. W jej efekcie inspektor PIP ustalił, że „Stwierdzono, iż pracodawca nie udzielił związkom zawodowym odpowiedzi dot. pożyczki z KZP, a także nie realizował obowiązku informacyjnego na życzenie Rady Pracowników. Wskazane powyżej nieprawidłowości zostały uregulowane środkami prawnymi wynikającymi z Ustawy o PIP.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polecane artykuły

Informacja z projektu BLER 2.0!

Przedstawiamy sprawozdanie z  Konferencji Końcowej projektu BLER 2.0, współfinansowanego przez Unię Europejską, która odbyła się w Maladze w dniach 14-15 maja 2024 r.  Przedstawiciele OPZZ,…

Czas na podwyżki w 2025 r. Konkretne propozycje central związkowych!

W 2025 roku pracownicy sektora publicznego powinni spodziewać się znacznych podwyżek wynagrodzeń. W obliczu rosnących kosztów życia i wysokiej inflacji, trzy największe centrale związkowe w…

Czekamy na pierwszą bramkę [aktualizacja]

Reprezentacja ZZPPM bierze udział w  I Międzybranżowym Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Przewodniczącego Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, który się odbywa się na Stadionie w Ośrodku…

Będą przeszeregowania

W dniu dzisiejszym, w siedzibie Polskiej Miedzi  doszło do spotkania stron Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników  KGHM. Po wysłuchaniu przez zarząd spółki argumentów strony związkowej w…

Konferencja Końcowa Projektu BLER 2.0

W dniach 14-15 maja bieżącego roku, delegacja Związku Zawodowego Pracowników Przemysłu Miedziowego wzięła udział w odbywającej się w Maladze Konferencji Końcowej Projektu BLER 2.0. Tematem…

n1

Statut

STATUT ZWIĄZKU ZAWODOWEGO PRACOWNIKÓW PRZEMYSŁU MIEDZIOWEGO Tekst jednolity opracowany  na podstawie… Continue reading

07 marca 2016
arrow
n1

Wystąpienie przewodniczącego ZZPPM Ryszarda Zbrzyznego

Wystąpienie przewodniczącego ZZPPM Ryszarda Zbrzyznego            … Continue reading

16 maja 2016
arrow

Rokowania rozpoczęte

12 grudnia, w siedzibie Zarządu KGHM odbyło się spotkanie otwierające rokowania liderów ZZPPM z Dyrektorem Naczelnym ds. Nadzoru Korporacyjnego Alanem Steinbarthem i Dyrektorem Departamentu Wynagrodzeń,…

17 grudnia 2023
arrow

Najnowsze wydanie Związkowca

Zapraszamy do lektury najnowszego wydania Związkowca. W numerze m.in. wywiad z przewodniczącym ZZPPM Ryszardem Zbrzyznym o aktualnej sytuacji w KGHM, raport z negocjacji płacowych w…

15 lutego 2024
arrow
Scroll to Top