Pismo do Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. w sprawie sytuacji w spółkach grupy kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

inner

Prezentujemy poniżej stanowisko ZZPPM w stanowisko w sprawie sytuacji w spółkach grupy kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.


Za nami 6 tygodni 2020 roku a w spółkach grupy kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. nadal jesteśmy w roku 2019. Właściciel (czytaj Zarząd KGHM) nie zważając na to co dzieje się w otoczeniu uskutecznia w najlepsze mechanizmy ręcznego sterowania tymi spółkami. Narzuca im z księżyca wzięte programy oszczędnościowe a jednocześnie ustala uznaniowo ceny za sprzedaż na rynek KGHM świadczonych przez nie usług i produktów. Zachowania takie uznać należy za niedopuszczalne praktyki monopolistyczne, nie mające nic wspólnego z dobrymi praktykami kupieckimi. O zachowaniach etycznych w biznesie nie zapominając. Kłaniają się tutaj także przepisy sankcyjne Kodeksu Spółek Handlowych i Kodeksu Cywilnego w zakresie umyślnego działania na szkodę spółki.

W większości spółek grupy kapitałowej KGHM pracownicy wynagradzani są na poziomie niższym niż średnia płaca krajowa. Przyrosty nominalne ich płac zdecydowanie odstają od tempa wzrostu płac w polskiej gospodarce. Na rok 2020 w żadnej ze spółek nie zawarto porozumień, które gwarantowałyby przyrost wynagrodzeń przynajmniej na poziomie ich średniego wzrostu w polskiej gospodarce.

Zarządy tych spółek „ubezwłasnowolnione przez właściciela” nie podpisują porozumień płacowych ze stroną związkową na 2020 rok, a jednocześnie

 z „zaciśniętymi zębami” podpisują narzucane im umowy na sprzedaż produktów

 i usług po cenach niższych niż koszty ponoszone przy ich realizacji. Takie zachowania mogą być podstawą do oskarżenia za działania szkodzące interesom tych spółek i ich pracownikom. Nie wykluczamy podjęcia działań ukrócających tym niedozwolonym praktykom.

Zwracamy się do Zarządu KGHM o doprowadzenie do normalności wzajemnych relacji z Zarządami swoich spółek. Jeśli jednak nadal Zarząd KGHM zamierza wyręczać Zarządy tych spółek w operacyjnym zarządzaniu to niech je zlikwiduje i wprowadzi w strukturę KGHM jako jego oddziały.

Dzisiaj oczekujemy niezwłocznego wyznaczenia terminu spotkania przedstawicieli Zarządu KGHM z udziałem Zarządów ZZPPM ze spółek grupy kapitałowej KGHM celem poznania prawdziwych planów właścicielskich na 2020 rok w stosunku do tych spółek i ich pracowników.

 Chcemy wiedzieć, jak mają wyglądać w 2020 roku:

  • przyrosty płac oraz innych świadczeń pracowniczych w tych spółkach,
  • polityka kadrowa ze szczególnym uwzględnieniem rosnącego przerostu zatrudnienia w sferze poza produkcyjnej,
  • niedopuszczalnych praktyk monopolistycznych we wzajemnych relacjach,
  • „przenoszenia” na spółki i ich pracowników długów generowanych na poziomie KGHM.

Sprawę prosimy potraktować jako pilną, oczekujemy stosownych działań oraz bezpośredniego spotkania.

KGHM-Polska-Miedź-S.A.

Polecane artykuły

Informacja z projektu BLER 2.0!

Przedstawiamy sprawozdanie z  Konferencji Końcowej projektu BLER 2.0, współfinansowanego przez Unię Europejską, która odbyła się w Maladze w dniach 14-15 maja 2024 r.  Przedstawiciele OPZZ,…

Czas na podwyżki w 2025 r. Konkretne propozycje central związkowych!

W 2025 roku pracownicy sektora publicznego powinni spodziewać się znacznych podwyżek wynagrodzeń. W obliczu rosnących kosztów życia i wysokiej inflacji, trzy największe centrale związkowe w…

Czekamy na pierwszą bramkę [aktualizacja]

Reprezentacja ZZPPM bierze udział w  I Międzybranżowym Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Przewodniczącego Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, który się odbywa się na Stadionie w Ośrodku…

Będą przeszeregowania

W dniu dzisiejszym, w siedzibie Polskiej Miedzi  doszło do spotkania stron Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników  KGHM. Po wysłuchaniu przez zarząd spółki argumentów strony związkowej w…

Konferencja Końcowa Projektu BLER 2.0

W dniach 14-15 maja bieżącego roku, delegacja Związku Zawodowego Pracowników Przemysłu Miedziowego wzięła udział w odbywającej się w Maladze Konferencji Końcowej Projektu BLER 2.0. Tematem…

n1

Statut

STATUT ZWIĄZKU ZAWODOWEGO PRACOWNIKÓW PRZEMYSŁU MIEDZIOWEGO Tekst jednolity opracowany  na podstawie… Continue reading

07 marca 2016
arrow
n1

Wystąpienie przewodniczącego ZZPPM Ryszarda Zbrzyznego

Wystąpienie przewodniczącego ZZPPM Ryszarda Zbrzyznego            … Continue reading

16 maja 2016
arrow

Rokowania rozpoczęte

12 grudnia, w siedzibie Zarządu KGHM odbyło się spotkanie otwierające rokowania liderów ZZPPM z Dyrektorem Naczelnym ds. Nadzoru Korporacyjnego Alanem Steinbarthem i Dyrektorem Departamentu Wynagrodzeń,…

17 grudnia 2023
arrow

Najnowsze wydanie Związkowca

Zapraszamy do lektury najnowszego wydania Związkowca. W numerze m.in. wywiad z przewodniczącym ZZPPM Ryszardem Zbrzyznym o aktualnej sytuacji w KGHM, raport z negocjacji płacowych w…

15 lutego 2024
arrow
Scroll to Top