Komunikat ZZPPM

inner

       Dziś podpisane zostało porozumienie pomiędzy zarządem KGHM Polska Miedź S.A. a związkami zawodowymi. Na jego mocy w 2020 roku stawki płac zasadniczych wzrosną o 6 procent na każdej kategorii.

Ponad to:

  • na wniosek ZZPPM wpisano do porozumienia gwarancje wzrostu w 2020 roku płacy ogółem na poziomie nie niższym niż 6 procent. Jest to szczególnie ważny zapis, gdyż w 2019 roku płace ogółem w KGHM wzrosły tylko o 2,2 procent.
  • Zarząd firmy przyjął postulat ZZPPM dokonania w 2020 roku przeszeregowania co najmniej 15 procent pracowników
  • na wniosek ZZPPM zostanie wpisana do ZUZP obligatoryjna ilość skierowań na wczasy profilaktyczno – lecznicze obejmująca każdego roku 445 pracowników.
  • Zrealizowany został postulat ZZPPM zmiany podstawy naliczania dodatków za pracę w warunkach szkodliwych i niebezpiecznych z VIII na X kategorię. Stosowna nowelizacja zostanie wpisana do ZUZP
  • Znowelizowane zostaną zapisy dotyczące ekwiwalentu za pomoce szkolne, bez uszczuplenia jego wysokości.
  • Ujęte też będą w zapisach ZUZP nowe, bardziej korzystne, zasady Abonamentu Medycznego.
  • Nowelizacji ulega tabela urlopów dodatkowych.
  • Sukcesem zakończyła się długotrwająca walka o dodatek ratowniczy dla strażaków, członków sekcji specjalistycznych (nurkowej i wysokościowej).  

Polecane artykuły

Najnowsze wydanie Związkowca

Zapraszamy do lektury najnowszego wydania Związkowca. W numerze m.in. wywiad z przewodniczącym ZZPPM Ryszardem Zbrzyznym o aktualnej sytuacji w KGHM, raport z negocjacji płacowych w…

Dokąd zmierza Polska Miedź? Rozmowa z przewodniczącym ZZPPM Ryszardem Zbrzyznym

Dokąd zmierza Polska Miedź? Rozmowa z przewodniczącym ZZPPM Ryszardem Zbrzyznym M Z Tegoroczne rozmowy na temat wynagrodzeń w Polskiej Miedzi wydają się wyjątkowo trudne. Do…

Rozmowy o płacach – udawany dialog społeczny Zarządu KGHM

Arogancja, kpina, niekompetencja czy pusta kasa firmy i pełno długów do spłacenia? Nie wiadomo, jak skomentować dotychczasowy przebieg negocjacji płacowych w Polskiej Miedzi.  Zarząd spółki…

Zdobywamy wiedzę i poszerzamy horyzonty

"Przeciwdziałanie kryzysowi uchodźców ukraińskich w Polsce poprzez poprawę dialogu społecznego i współpracy", to wiodący temat konferencji kończącej realizowany w ramach III edycji wspólny projekt Funduszy…

Komunikat z obrad ZUZP

W dniu dzisiejszym, w ramach prowadzonych negocjacji płacowych, odbyło się kolejne spotkanie stron ZUZP dla pracowników KGHM Polska Miedź S.A. Niestety, zarząd spółki w żadnym…

n1

Związkowiec nr 03/2000

Zapraszamy do lektury najnowszego wydania Związkowca.

04 marca 2000
arrow
n1

Związkowiec 29-02-2016

01 marca 2016
arrow

Rokowania rozpoczęte

12 grudnia, w siedzibie Zarządu KGHM odbyło się spotkanie otwierające rokowania liderów ZZPPM z Dyrektorem Naczelnym ds. Nadzoru Korporacyjnego Alanem Steinbarthem i Dyrektorem Departamentu Wynagrodzeń,…

17 grudnia 2023
arrow

Komunikat ze spotkania stron ZUZP

W dniu 26 stycznia 2024 roku odbyło się kolejne spotkanie stron ZUZP dla Pracowników KGHM Polska Miedź S.A., które nie doprowadziło do zawarcia oczekiwanego porozumienia.…

26 stycznia 2024
arrow
Scroll to Top