Notatka ze spotkania przedstawicieli KGHM Polska Miedź S.A. z przedstawicielami Związku Zawodowego Pracowników Przemysłu Miedziowego

Jak już informowaliśmy 9.05.2019 odbyło się spotkanie przedstawicieli KGHM Polska Mied ź S.A. z przedstawicielami Związku Zawodowego Pracowników Przemysłu Miedziowego. Poniżej prezentujemy notatkę ze spotkania podpisaną przez obie strony.


Notatka
ze spotkania przedstawicieli KGHM Polska Mied ź S.A.
z przedstawicielami Związku Zawodowego Pracowników Przemysłu Miedziowego w dniu 9 maja 2019r.

W spotkaniu udział wzięli:

ze strony KGHM Polska Miedź S.A.

wiceprezes ds. finansowych, wiceprezes ds. produkcji, dyrektor naczelna ds. zarządzania zasobami ludzkimi, dyrektor departamentu wynagrodzeń, kontrolingu personalnego i dialogu społecznego,

ze strony Związku Zawodowego Pracowników Przemysłu Miedziowego przewodniczący Związku oraz członkowie Prezydium.

Podczas spotkania przedstawiciele KGHM Polska Miedź S.A. oraz ZZPPM omówili zagadnienia będące przedmiotem wystąpień Związku kierowanych do Zarządu Spółki.

Członkowie Zarządu przedstawili tematy związane z restrukturyzacją zadłużenia Spółki, planowania produkcji i zasad gospodarki złożem, działań związanych ze zwiększeniem bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przedsięwzięć promujących zdrowie pracowników.

Przedstawiciele Związku wskazali na istotne sprawy, które zdaniem Związku wymagają podjęcia pilnych działań i rozwiązań, w szczególności:

 1. dialog społeczny i nierówne traktowanie partnerów społecznych przez niektórych pracodawców;
 2. realizacja porozumienia z dnia 22 stycznia 2019r.:
  • dodatkowa nagroda roczna,
  • dodatek za pracę w warunkach szkodliwych i niebezpiecznych,
  • abonamentowa opieka medyczna,
  • przeszeregowania pracowników
 3. sytuacja spółek grupy kapitałowej;
 4. zasady kształtowania wynagrodzeń w spółkach;
 5. kwestie sporne między pracodawcami a Związkiem Zawodowym w Oddziałach KGHM Polska Miedź S.A.: ZG Polkowice — Sieroszowice i Zakład Hydrotechniczny;
 6. sprawa dodatków za pracę w systemie ciągłym dla strażaków. .

W/w zagadnienia zostały omówione poprzez przedstawicieli stron. Wskazano przedsięwzięcia, które w tym zakresie będą podejmowane w najbliższym czasie.

Przedstawiciele Spółki i Związku Zawodowego zgodnie stwierdzili, że przywiązują dużą wagę do rozwijania dialogu społecznego. Dialog pomiędzy Zarządem KGHM Polska Miedź S.A. i Związkiem Zawodowym Pracowników Przemysłu Miedziowego będzie kontynuowany.


notatka

Możesz również polubić…