ZZPPM walczy o sprawiedliwe wynagrodzenia pracowników w Polkowickiej Dolinie Recyklingu

inner
W ramach dialogu społecznego w listopadzie ubiegłego roku ZZPPM w Polkowickiej Dolinie Recyklingu przystąpił do rozmów z zarządem spółki na temat wzrostu wynagrodzeń pracowniczych w 2024 roku.
Zgłoszono postulat wzrostu stawek płac zasadniczych wszystkich pracowników spółki o kwotę 1000,00 złotych brutto oraz ustalenia stawki ryczałtu za dojazdy do pracy dla uprawnionych pracowników na poziomie 0,4 zł za km.
Niestety strona pracodawcy odmówiła spełnienia tych słusznych oczekiwań załogi, argumentując swoje stanowisko brakiem zgody organu właścicielskiego oraz zbyt dużym obciążeniem dla budżetu firmy.
Związek nie uznał takiego wyjaśnienia za zasadne i wystarczające. W trakcie spotkań i dyskusji wielokrotnie podkreślano fakt, iż pomimo że spółka się rozwija i realizuje usługi dla swoich kontrahentów to od dłuższego czasu znaczna część załogi zarabia na poziomie minimalnego wynagrodzenia lub nieznacznie je przekraczające. Taka sytuacja nie może być dłużej tolerowana. Płace muszą mieć charakter motywacyjny i odpowiadać wartości pracy jaka składa się na wypracowany zysk.
Biorąc powyższe pod uwagę nasza organizacja oświadczyła, że dążąc do spełnienia oczekiwań pracowniczych wchodzi na drogę sporu zbiorowego.
Konsekwencją tej decyzji było pismo ZZPPM PDR skierowane 4 stycznia do zarządu spółki, w którym napisano „Wobec braku porozumienia odnośnie płac na 2024 Zarząd Zakładowych ZZPPM w PDR sp. z o.o. w załączeniu przekazuje 2 egzemplarze jednostronnie podpisanego protokołu rozbieżności z dnia 04.01.2023 z prośbą o podpisanie i przesłanie obustronnie podpisanego jednego egzemplarza do dnia 08.01.2024 r”.
Niestety również ta prosta czynność okazała się przekraczać możliwości wykonawcze zarządu spółki. Zamiast podpisanego protokołu rozbieżności związek otrzymał szczegółowy opis rozumienia przez prezesa treści ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych oraz uprawnieniach przysługujących stronom sporu. Został też poinformowany, że ze względu na zaplanowaną nieobecność prezesa w 15-19.01.2024 r. pracodawca przedstawi swoje propozycje ewentualnych zmian do protokołu rozbieżności najpóźniej do 26.01.2024 r.
 
Przypominamy, że nadrzędną zasadą jaka obowiązuje w dialogu społecznym jest to, że każda ze stron jest równoprawna, a dialog musi być prowadzony w dobrej wierze, zmierzając w kierunku zawarcia porozumienia lub kompromisu. Warto by władze Polkowickiej Doliny Recyklingu o tym wiedziały i się do tego stosowały.

Polecane artykuły

Najnowsze wydanie Związkowca

Zapraszamy do lektury najnowszego wydania Związkowca. W numerze m.in. wywiad z przewodniczącym ZZPPM Ryszardem Zbrzyznym o aktualnej sytuacji w KGHM, raport z negocjacji płacowych w…

Dokąd zmierza Polska Miedź? Rozmowa z przewodniczącym ZZPPM Ryszardem Zbrzyznym

Dokąd zmierza Polska Miedź? Rozmowa z przewodniczącym ZZPPM Ryszardem Zbrzyznym M Z Tegoroczne rozmowy na temat wynagrodzeń w Polskiej Miedzi wydają się wyjątkowo trudne. Do…

Rozmowy o płacach – udawany dialog społeczny Zarządu KGHM

Arogancja, kpina, niekompetencja czy pusta kasa firmy i pełno długów do spłacenia? Nie wiadomo, jak skomentować dotychczasowy przebieg negocjacji płacowych w Polskiej Miedzi.  Zarząd spółki…

Zdobywamy wiedzę i poszerzamy horyzonty

"Przeciwdziałanie kryzysowi uchodźców ukraińskich w Polsce poprzez poprawę dialogu społecznego i współpracy", to wiodący temat konferencji kończącej realizowany w ramach III edycji wspólny projekt Funduszy…

Komunikat z obrad ZUZP

W dniu dzisiejszym, w ramach prowadzonych negocjacji płacowych, odbyło się kolejne spotkanie stron ZUZP dla pracowników KGHM Polska Miedź S.A. Niestety, zarząd spółki w żadnym…

n1

Związkowiec nr 03/2000

Zapraszamy do lektury najnowszego wydania Związkowca.

04 marca 2000
arrow
n1

Związkowiec 29-02-2016

01 marca 2016
arrow

Rokowania rozpoczęte

12 grudnia, w siedzibie Zarządu KGHM odbyło się spotkanie otwierające rokowania liderów ZZPPM z Dyrektorem Naczelnym ds. Nadzoru Korporacyjnego Alanem Steinbarthem i Dyrektorem Departamentu Wynagrodzeń,…

17 grudnia 2023
arrow

Komunikat ze spotkania stron ZUZP

W dniu 26 stycznia 2024 roku odbyło się kolejne spotkanie stron ZUZP dla Pracowników KGHM Polska Miedź S.A., które nie doprowadziło do zawarcia oczekiwanego porozumienia.…

26 stycznia 2024
arrow
Scroll to Top