ZZPPM walczy o sprawiedliwe wynagrodzenia pracowników w Polkowickiej Dolinie Recyklingu

inner
W ramach dialogu społecznego w listopadzie ubiegłego roku ZZPPM w Polkowickiej Dolinie Recyklingu przystąpił do rozmów z zarządem spółki na temat wzrostu wynagrodzeń pracowniczych w 2024 roku.
Zgłoszono postulat wzrostu stawek płac zasadniczych wszystkich pracowników spółki o kwotę 1000,00 złotych brutto oraz ustalenia stawki ryczałtu za dojazdy do pracy dla uprawnionych pracowników na poziomie 0,4 zł za km.
Niestety strona pracodawcy odmówiła spełnienia tych słusznych oczekiwań załogi, argumentując swoje stanowisko brakiem zgody organu właścicielskiego oraz zbyt dużym obciążeniem dla budżetu firmy.
Związek nie uznał takiego wyjaśnienia za zasadne i wystarczające. W trakcie spotkań i dyskusji wielokrotnie podkreślano fakt, iż pomimo że spółka się rozwija i realizuje usługi dla swoich kontrahentów to od dłuższego czasu znaczna część załogi zarabia na poziomie minimalnego wynagrodzenia lub nieznacznie je przekraczające. Taka sytuacja nie może być dłużej tolerowana. Płace muszą mieć charakter motywacyjny i odpowiadać wartości pracy jaka składa się na wypracowany zysk.
Biorąc powyższe pod uwagę nasza organizacja oświadczyła, że dążąc do spełnienia oczekiwań pracowniczych wchodzi na drogę sporu zbiorowego.
Konsekwencją tej decyzji było pismo ZZPPM PDR skierowane 4 stycznia do zarządu spółki, w którym napisano „Wobec braku porozumienia odnośnie płac na 2024 Zarząd Zakładowych ZZPPM w PDR sp. z o.o. w załączeniu przekazuje 2 egzemplarze jednostronnie podpisanego protokołu rozbieżności z dnia 04.01.2023 z prośbą o podpisanie i przesłanie obustronnie podpisanego jednego egzemplarza do dnia 08.01.2024 r”.
Niestety również ta prosta czynność okazała się przekraczać możliwości wykonawcze zarządu spółki. Zamiast podpisanego protokołu rozbieżności związek otrzymał szczegółowy opis rozumienia przez prezesa treści ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych oraz uprawnieniach przysługujących stronom sporu. Został też poinformowany, że ze względu na zaplanowaną nieobecność prezesa w 15-19.01.2024 r. pracodawca przedstawi swoje propozycje ewentualnych zmian do protokołu rozbieżności najpóźniej do 26.01.2024 r.
 
Przypominamy, że nadrzędną zasadą jaka obowiązuje w dialogu społecznym jest to, że każda ze stron jest równoprawna, a dialog musi być prowadzony w dobrej wierze, zmierzając w kierunku zawarcia porozumienia lub kompromisu. Warto by władze Polkowickiej Doliny Recyklingu o tym wiedziały i się do tego stosowały.

Polecane artykuły

Cykl zebrań sprawozdawczych w ZZPPM w toku

Odbywają się kolejne Walne Zebrania Delegatów w ZZPPM. Nasze zakładowe organizacje przeprowadzają zebrania delegatów, które podsumowują pierwszą połowę obecnej kadencji. W trakcie zebrań, zarządy przedstawiają…

Taaka ryba !!! czyli zawody wędkarskie ZZPPM Huty Miedzi Głogów

W dniu 08 czerwca 2024 roku, na łowisku w Siedlnicy, odbyły się zawody wędkarskie o puchar Przewodniczącego ZZPPM  Huta Miedzi Głogów. Zawody te, charakteryzowały się…

Ważny głos Ryszarda Zbrzyznego w Sejmie

Polski przemysł miedziowy, jego perspektywy rozwojowe oraz wpływ podatku miedziowego na codzienne funkcjonowanie był głównym tematem  obrad sejmowej Komisji Gospodarki (11.06.2024). W obradach uczestniczył Ryszard…

Znakomite II miejsce naszych piłkarzy

   Jesteśmy winni Państwu informację z I Międzybranżowego Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Przewodniczącego Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, w którym wzięła udział reprezentacja ZZPPM Turniej…

ZZPPM w PeBeKa na półmetku

   25 maja odbyło się kolejne Sprawozdawcze Zebranie Delegatów  zakładowej organizacji  ZZPPM PeBeKa. W trakcie tego spotkania omówiono funkcjonowanie związku za okres dwóch lat bieżącej…

n1

Statut

STATUT ZWIĄZKU ZAWODOWEGO PRACOWNIKÓW PRZEMYSŁU MIEDZIOWEGO Tekst jednolity opracowany  na podstawie… Continue reading

07 marca 2016
arrow
n1

Wystąpienie przewodniczącego ZZPPM Ryszarda Zbrzyznego

Wystąpienie przewodniczącego ZZPPM Ryszarda Zbrzyznego            … Continue reading

16 maja 2016
arrow

Rokowania rozpoczęte

12 grudnia, w siedzibie Zarządu KGHM odbyło się spotkanie otwierające rokowania liderów ZZPPM z Dyrektorem Naczelnym ds. Nadzoru Korporacyjnego Alanem Steinbarthem i Dyrektorem Departamentu Wynagrodzeń,…

17 grudnia 2023
arrow

Najnowsze wydanie Związkowca

Zapraszamy do lektury najnowszego wydania Związkowca. W numerze m.in. wywiad z przewodniczącym ZZPPM Ryszardem Zbrzyznym o aktualnej sytuacji w KGHM, raport z negocjacji płacowych w…

15 lutego 2024
arrow
Scroll to Top