Wieści z Huty Cedynia

inner

Natychmiastowe odblokowanie przeszeregowań, dodatkowy dzień urlopu dla ludzi pracujących w szkodliwych warunkach oraz wypłata świadczenia z funduszu socjalnego na  wypoczynek rodzinny organizowany we własnym zakresie – to najważniejsze oczekiwania pracowników Huty Miedzi Cedynia zgłaszanych za pośrednictwem naszego związku do dyrekcji zakładu.

W lutym na poziomie zarządu KGHM oraz central związkowych zostało podpisane porozumienie, na mocy którego w 2020 roku w każdym zakładzie Polskiej Miedzi przeszeregowane zostanie minimum 15% załogi – wyjaśnia Ryszard Sabaj pełniący obowiązki przewodniczącego ZZPPM HMC. – Spodziewaliśmy się więc, że w naszym zakładzie, wzorem lat ubiegłych, najwięcej uzgodnionych przeszeregowań zostanie dokonanych w okolicach Dnia Hutnika. Niestety, tak się nie stało. Przeszeregowania są wstrzymane rzekomo z powodu pandemii. Wyższe stawki do tej pory otrzymali jedynie pracownicy awansowani z powodu zastąpienia kogoś odchodzącego na emeryturę. Szacuję, że ten naturalny ruch dotyczy zaledwie około 3% załogi. Co z pozostałymi, rzetelnie wypełniającymi swoje obowiązki? Jak długo mają być uwięzieni na dotychczasowych stawkach? Czy muszą czekać na awans do końca roku? Tak nie powinno być.

Ryszard Sabaj podkreśla, iż załoga, pomimo wielu utrudnień spowodowanych trwającą epidemią Covid 19, wszystkie zadania produkcyjne wykonuje z nadwyżką. Blokada przeszeregowań zaczyna więc działać na ludzi silnie demotywująco. Podważa też autorytet prezesów i zaufanie do zarządu spółki, który odgórnymi decyzjami blokuje racjonalną politykę kadrową prowadzoną przez poszczególnych dyrektorów.

– Sądzę, że gdy prowadzić będziemy negocjacje na kolejny rok, konieczne będzie trzeba zawrzeć w treści wypracowanego porozumienia zapisy dotyczące terminu rozpoczęcia procedury przeszeregowań oraz ich konkretną liczbę. Algorytm awansów powinien również uwzględniać staż pracy pracownika, jego miejsce w całym ciągu technologicznym oraz datę poprzedniego przeszeregowania. Jesteśmy w KGHM na tle trzech wielkich kopalń i dwóch potężnych hut niewielkim zakładem, ale nasz produkt końcowy jest wysoko przetworzony i przynosi Polskiej Miedzi istotny dochód. Oczekujemy więc sprawiedliwego i poważnego traktowania naszej załogi.

Nierówne traktowanie pracowników HM Cedynia w porównaniu z innymi zakładami KGHM ma swoje odzwierciedlenie przy przydzielaniu pracownikom urlopów wypoczynkowych. W Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy dla pracowników KGHM jest zapis mówiący o tym, iż pracujący w szkodliwych dla zdrowia warunkach mają prawo do dodatkowego dnia wolnego. Niestety, w Regulaminie Pracy obowiązującym w HM Cedynia zapis o tym ponad kodeksowym uprawnieniu nie został uwzględniony. Chyba już najwyższa pora na doprowadzenie do zgodności tych dwóch ważnych dokumentów.

10 sierpnia wystąpiliśmy do dyrekcji z wnioskiem o rozpoczęcie rozmów, których celem będzie aktualizacja naszego Regulaminu Pracy. Liczę na szybką i konstruktywną odpowiedź w tej sprawie. Nie może bowiem być tak, że pracownicy naszej huty co do długości urlopu wypoczynkowego są gorzej traktowani niż ich koledzy z innych zakładów KGHM. Mam też nadzieję, że nasz wniosek o dodatkowe wypłaty z funduszu socjalnego na dofinansowanie wczasów rodzinnych zostanie rozpatrzony pozytywnie – wyjaśnia Ryszard Sabaj.

Polecane artykuły

Informacja z projektu BLER 2.0!

Przedstawiamy sprawozdanie z  Konferencji Końcowej projektu BLER 2.0, współfinansowanego przez Unię Europejską, która odbyła się w Maladze w dniach 14-15 maja 2024 r.  Przedstawiciele OPZZ,…

Czas na podwyżki w 2025 r. Konkretne propozycje central związkowych!

W 2025 roku pracownicy sektora publicznego powinni spodziewać się znacznych podwyżek wynagrodzeń. W obliczu rosnących kosztów życia i wysokiej inflacji, trzy największe centrale związkowe w…

Czekamy na pierwszą bramkę [aktualizacja]

Reprezentacja ZZPPM bierze udział w  I Międzybranżowym Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Przewodniczącego Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, który się odbywa się na Stadionie w Ośrodku…

Będą przeszeregowania

W dniu dzisiejszym, w siedzibie Polskiej Miedzi  doszło do spotkania stron Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników  KGHM. Po wysłuchaniu przez zarząd spółki argumentów strony związkowej w…

Konferencja Końcowa Projektu BLER 2.0

W dniach 14-15 maja bieżącego roku, delegacja Związku Zawodowego Pracowników Przemysłu Miedziowego wzięła udział w odbywającej się w Maladze Konferencji Końcowej Projektu BLER 2.0. Tematem…

n1

Statut

STATUT ZWIĄZKU ZAWODOWEGO PRACOWNIKÓW PRZEMYSŁU MIEDZIOWEGO Tekst jednolity opracowany  na podstawie… Continue reading

07 marca 2016
arrow
n1

Wystąpienie przewodniczącego ZZPPM Ryszarda Zbrzyznego

Wystąpienie przewodniczącego ZZPPM Ryszarda Zbrzyznego            … Continue reading

16 maja 2016
arrow

Rokowania rozpoczęte

12 grudnia, w siedzibie Zarządu KGHM odbyło się spotkanie otwierające rokowania liderów ZZPPM z Dyrektorem Naczelnym ds. Nadzoru Korporacyjnego Alanem Steinbarthem i Dyrektorem Departamentu Wynagrodzeń,…

17 grudnia 2023
arrow

Najnowsze wydanie Związkowca

Zapraszamy do lektury najnowszego wydania Związkowca. W numerze m.in. wywiad z przewodniczącym ZZPPM Ryszardem Zbrzyznym o aktualnej sytuacji w KGHM, raport z negocjacji płacowych w…

15 lutego 2024
arrow
Scroll to Top