Spotkanie stron ZUZP – Zarząd nie wypełnia przyjętego porozumienia i próbuje grać rolę Wielkiego Brata

inner

Opóźnienia przeszeregowań, wciąż nierozwiązana sprawa interpretacji zapisanego w ZUZP prawa do dodatków specjalnych dla pracowników zatrudnionych w podobnej do czterobrygadowej organizacji pracy oraz bezprawne zarządzenie prezesa zarządu KGHM nakładające na załogę obowiązek informowania przełożonych o miejscu pobytu na planowanym urlopie wypoczynkowym.

To podstawowe tematy, jakim było poświęcone rutynowe, wynikające z przepisów ZUZP dla pracowników KGHM spotkanie z przedstawicielami zarządu KGHM. Doszło do niego dopiero 30 czerwca i dodać należy, że zostało ono zwołane dopiero w wyniku pisemnej interwencji naszego związku.

Wydano pieniądze na samoloty z maseczkami bez atestów, teraz trzeba zaoszczędzić na przeszeregowaniach.

Jak przypomina przewodniczący ZZPPM Ryszard Zbrzyzny, w ostatnim porozumieniu płacowym znalazły się zapisy zobowiązujące pracodawcę do dokonaniu do końca roku we wszystkich zakładach KGHM przeszeregowań na poziomie minimum 15 procent.

– Niestety, z informacji, jakie otrzymujemy z poszczególnych zakładowych organizacji naszego związku, wynika, że pod pretekstem epidemii wstrzymano lub znacznie ograniczono przeszeregowania – wyjaśnia Ryszard Zbrzyzny. – Nie możemy się zgodzić z tak prowadzoną polityką płacową. Koronawirus w tym wypadku nie może być żadnym usprawiedliwieniem do opóźniania ludziom należnego im awansu. Przecież w warunkach zaostrzonego reżimu epidemiologicznego nadal pracują oni z ogromnym poświęceniem i utrzymują zaplanowaną produkcję. Uważam wręcz, że zasłużyli na jeszcze więcej niż wynegocjowane minimum 15 procent przeszeregowań. Z taką praktyką trzeba natychmiast skończyć. Natomiast niezałatwienie sprawy dodatkowego wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w podobnej do czterobrygadowej organizacji pracy można już uznać za czystą złośliwość. Dotyczy to przecież bardzo niewielkiej grupy pracowników i w skali Polskiej Miedzi nie stanowi istotnego obciążenia funduszu wynagrodzeń.

Zgodnie z deklaracją pracodawcy w najbliższych dniach sprawa blokowanych przeszeregowań ma zostać wyjaśniona i strona związkowa zostanie poinformowana o podjętych decyzjach. Natomiast dodatki dla zatrudnionych w podobnej do czterobrygadowej organizacji pracy są nadal sporne. Jednak Ryszard Zbrzyzny zapewnia, że będzie konsekwentnie dążył do ich pozytywnego załatwienia.

Jak w Polskiej Miedzi wprowadza się Nowy Porządek Świata

Ostatnim punktem spotkania była dyskusja poświęcona zarządzeniu nr PZ/21/2021 prezesa zarządu KGHM Polska Miedź SA z 22.06.2020 r. Nakłada ono na pracowników obowiązek informowania pracodawcę o planowanym miejscu urlopu. W przypadku stwierdzenia ogniska zarażeń wirusem SARS-CoV-2 w miejscu urlopu pracownika będzie on zobowiązany do wykonywania pracy zdalnej w warunkach dwutygodniowej samoizolacji. Niezgłoszenie lokalizacji planowanego urlopu lub podanie nieprawdziwych danych będzie traktowane jako ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych, co może skutkować zwolnieniem dyscyplinarnym. Regulacje te dotyczą zarówno zatrudnionych w KGHM, jak i w spółkach głównego ciągu technologicznego.

– Zgłosiliśmy wniosek o natychmiastowe uchylenie tego skandalicznego i naruszającego wszelkie normy zarządzenia. Jest to karygodne ograniczenie ludzkiej prywatności, sprzeczne z prawami obywatelskimi, zdrowym rozsądkiem oraz zasadami dialogu społecznego. Zapowiedzieliśmy, że w przypadku, gdy prezes spółki natychmiast nie wycofa się z wydanego zarządzenia, niezwłocznie podejmiemy stosowne działania prawne. Jestem już po konsultacji z naszą kancelarią adwokacką i z opinii, jaką uzyskałem, wynika, iż zarówno Państwowa Inspekcja Pracy, jak i Sąd Pracy nie będą miały wątpliwości, że zarządzenie nr 21 jest sprzeczne z wieloma paragrafami zapisanymi zarówno w Konstytucji RP, Kodeksie pracy, jak i w ustawie o RODO czy też w ustawie o związkach zawodowych – mówi Ryszard Zbrzyzny.

Są już nasze pierwsze reakcje na szpiegowskie zapędy władzy Polskiej Miedzi

3 lipca ZZPPM złożył do Państwowej Inspekcji pracy skargę o naruszenie przez Zarząd KGHM prawa pracy i ustawy o związkach zawodowych. Zarzuty jakie w niej zostały sformułowane dotyczą między innymi braku konsultacji społecznych, bezpodstawnego ingerowania pracodawcy w prywatne życie pracowników oraz bezprawnego straszenia ich surowymi konsekwencjami służbowymi w przypadku gdy nie zechcą się oni podporządkować nowemu zarządzeniu prezesa.  Ogółem w treści skargi powołujemy się na złamanie aż sześciu różnych paragrafów Kodeksu Pracy

Z odrębnymi pismami protestacyjnymi w tej sprawie też już wystąpiły organizacje związkowe działające na terenie zarówno niektórych zakładów KGHM jak i spółek zależnych.  Tak się stało w między innymi w ZG Polkowice Sieroszowice, Hucie Miedzi Legnica, Hucie Miedzi Głogów oraz Energetyce.

Polecane artykuły

Cykl zebrań sprawozdawczych w ZZPPM w toku

Odbywają się kolejne Walne Zebrania Delegatów w ZZPPM. Nasze zakładowe organizacje przeprowadzają zebrania delegatów, które podsumowują pierwszą połowę obecnej kadencji. W trakcie zebrań, zarządy przedstawiają…

Taaka ryba !!! czyli zawody wędkarskie ZZPPM Huty Miedzi Głogów

W dniu 08 czerwca 2024 roku, na łowisku w Siedlnicy, odbyły się zawody wędkarskie o puchar Przewodniczącego ZZPPM  Huta Miedzi Głogów. Zawody te, charakteryzowały się…

Ważny głos Ryszarda Zbrzyznego w Sejmie

Polski przemysł miedziowy, jego perspektywy rozwojowe oraz wpływ podatku miedziowego na codzienne funkcjonowanie był głównym tematem  obrad sejmowej Komisji Gospodarki (11.06.2024). W obradach uczestniczył Ryszard…

Znakomite II miejsce naszych piłkarzy

   Jesteśmy winni Państwu informację z I Międzybranżowego Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Przewodniczącego Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, w którym wzięła udział reprezentacja ZZPPM Turniej…

ZZPPM w PeBeKa na półmetku

   25 maja odbyło się kolejne Sprawozdawcze Zebranie Delegatów  zakładowej organizacji  ZZPPM PeBeKa. W trakcie tego spotkania omówiono funkcjonowanie związku za okres dwóch lat bieżącej…

n1

Statut

STATUT ZWIĄZKU ZAWODOWEGO PRACOWNIKÓW PRZEMYSŁU MIEDZIOWEGO Tekst jednolity opracowany  na podstawie… Continue reading

07 marca 2016
arrow
n1

Wystąpienie przewodniczącego ZZPPM Ryszarda Zbrzyznego

Wystąpienie przewodniczącego ZZPPM Ryszarda Zbrzyznego            … Continue reading

16 maja 2016
arrow

Rokowania rozpoczęte

12 grudnia, w siedzibie Zarządu KGHM odbyło się spotkanie otwierające rokowania liderów ZZPPM z Dyrektorem Naczelnym ds. Nadzoru Korporacyjnego Alanem Steinbarthem i Dyrektorem Departamentu Wynagrodzeń,…

17 grudnia 2023
arrow

Najnowsze wydanie Związkowca

Zapraszamy do lektury najnowszego wydania Związkowca. W numerze m.in. wywiad z przewodniczącym ZZPPM Ryszardem Zbrzyznym o aktualnej sytuacji w KGHM, raport z negocjacji płacowych w…

15 lutego 2024
arrow
Scroll to Top