Spotkanie stron ZUZP

inner

Bez przełomu
8 września odbyło się rutynowe spotkanie stron ZUZP. Agenda obrad oparta była na omówieniu postulatów zgłaszanych przez związki zawodowe oraz propozycjach pracodawcy. W wyniku dwugodzinnej dyskusji udało się dojść do porozumienia jedynie w sprawach formalnych. Np. zaktualizowania w treści Układu Zbiorowego adresu Oddziału COPI oraz podwyższenia o jedną kategorią podstawy naliczania dodatków za pracę na drugiej zmianie.Pracodawca, na wniosek przewodniczącego Związku Zawodowego „Polska Miedź” Wiesława Karasia , nie wprowadzi proponowanych przez ZZPPM i popieranych przez pozostałe związki zmian w załączniku nr 1 ZUZP skutkujących przesunięciem w górę maksymalnych i minimalnych stawek zaszeregowań. Warto podkreślić, iż decyzja ta skutkuje zablokowaniem możliwości awansu ponad 2 tyś górników. Również nie wyrażono zgody na podniesienie z wskaźnika z 0.8 proc do 1 procent rocznego wzrostu wynagrodzeń określającego dla pracodawcy poziom obligatoryjnego corocznego podnoszenia w KGHM płac zasadniczych. Z odmową spotkał się też postulat podniesienia załodze wysokości corocznej dodatkowej nagrody za wypracowany zysk poprzez wyeliminowanie przy jej naliczaniu kosztów podatku miedziowego. Zgodnie z zapisami ZUZP kolejne spotkania związków zawodowych z przedstawicielami zarządu KGHM odbędzie się w listopadzie . Miejmy nadzieję, że do tego czasu liderzy wszystkich organizacji wzniosą się ponad podziały i zdobędą się na współpracę. Łatwiej wtedy będzie negocjować ważne dla załogi kwestie płacowe i socjalne. Ta związkowa jedność, biorąc pod uwagę szalejącą inflację oraz mocno już odczuwalny spadek płac realnych będzie szczególnie potrzebna.

Polecane artykuły

Najnowsze wydanie Związkowca

Zapraszamy do lektury najnowszego wydania Związkowca. W numerze m.in. wywiad z przewodniczącym ZZPPM Ryszardem Zbrzyznym o aktualnej sytuacji w KGHM, raport z negocjacji płacowych w…

Dokąd zmierza Polska Miedź? Rozmowa z przewodniczącym ZZPPM Ryszardem Zbrzyznym

Dokąd zmierza Polska Miedź? Rozmowa z przewodniczącym ZZPPM Ryszardem Zbrzyznym M Z Tegoroczne rozmowy na temat wynagrodzeń w Polskiej Miedzi wydają się wyjątkowo trudne. Do…

Rozmowy o płacach – udawany dialog społeczny Zarządu KGHM

Arogancja, kpina, niekompetencja czy pusta kasa firmy i pełno długów do spłacenia? Nie wiadomo, jak skomentować dotychczasowy przebieg negocjacji płacowych w Polskiej Miedzi.  Zarząd spółki…

Zdobywamy wiedzę i poszerzamy horyzonty

"Przeciwdziałanie kryzysowi uchodźców ukraińskich w Polsce poprzez poprawę dialogu społecznego i współpracy", to wiodący temat konferencji kończącej realizowany w ramach III edycji wspólny projekt Funduszy…

Komunikat z obrad ZUZP

W dniu dzisiejszym, w ramach prowadzonych negocjacji płacowych, odbyło się kolejne spotkanie stron ZUZP dla pracowników KGHM Polska Miedź S.A. Niestety, zarząd spółki w żadnym…

n1

Związkowiec nr 03/2000

Zapraszamy do lektury najnowszego wydania Związkowca.

04 marca 2000
arrow
n1

Związkowiec 29-02-2016

01 marca 2016
arrow

Rokowania rozpoczęte

12 grudnia, w siedzibie Zarządu KGHM odbyło się spotkanie otwierające rokowania liderów ZZPPM z Dyrektorem Naczelnym ds. Nadzoru Korporacyjnego Alanem Steinbarthem i Dyrektorem Departamentu Wynagrodzeń,…

17 grudnia 2023
arrow

Komunikat ze spotkania stron ZUZP

W dniu 26 stycznia 2024 roku odbyło się kolejne spotkanie stron ZUZP dla Pracowników KGHM Polska Miedź S.A., które nie doprowadziło do zawarcia oczekiwanego porozumienia.…

26 stycznia 2024
arrow
Scroll to Top