Spotkanie stron ZUZP

inner

Bez przełomu
8 września odbyło się rutynowe spotkanie stron ZUZP. Agenda obrad oparta była na omówieniu postulatów zgłaszanych przez związki zawodowe oraz propozycjach pracodawcy. W wyniku dwugodzinnej dyskusji udało się dojść do porozumienia jedynie w sprawach formalnych. Np. zaktualizowania w treści Układu Zbiorowego adresu Oddziału COPI oraz podwyższenia o jedną kategorią podstawy naliczania dodatków za pracę na drugiej zmianie.Pracodawca, na wniosek przewodniczącego Związku Zawodowego „Polska Miedź” Wiesława Karasia , nie wprowadzi proponowanych przez ZZPPM i popieranych przez pozostałe związki zmian w załączniku nr 1 ZUZP skutkujących przesunięciem w górę maksymalnych i minimalnych stawek zaszeregowań. Warto podkreślić, iż decyzja ta skutkuje zablokowaniem możliwości awansu ponad 2 tyś górników. Również nie wyrażono zgody na podniesienie z wskaźnika z 0.8 proc do 1 procent rocznego wzrostu wynagrodzeń określającego dla pracodawcy poziom obligatoryjnego corocznego podnoszenia w KGHM płac zasadniczych. Z odmową spotkał się też postulat podniesienia załodze wysokości corocznej dodatkowej nagrody za wypracowany zysk poprzez wyeliminowanie przy jej naliczaniu kosztów podatku miedziowego. Zgodnie z zapisami ZUZP kolejne spotkania związków zawodowych z przedstawicielami zarządu KGHM odbędzie się w listopadzie . Miejmy nadzieję, że do tego czasu liderzy wszystkich organizacji wzniosą się ponad podziały i zdobędą się na współpracę. Łatwiej wtedy będzie negocjować ważne dla załogi kwestie płacowe i socjalne. Ta związkowa jedność, biorąc pod uwagę szalejącą inflację oraz mocno już odczuwalny spadek płac realnych będzie szczególnie potrzebna.

Polecane artykuły

Wyprawa kajakowa Sierpolu

Wspaniała wyprawa kajakowa członków "Miedziowej" Rodziny Miniona sobota, 29 czerwca, była dla naszej organizacji w ZG "Polkowice-Sieroszowice" dniem pełnym wrażeń i niezapomnianych chwil. Członkowie naszej…

Piszemy do premiera

Prezentujemy nasze stanowisko w kwestii  podatku od wydobycia niektórych kopalin, które zostało skierowane  do Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej . Oczekujemy na dalsze działania ze…

Związkowiec Prezesem?

Rozmowa z przewodniczącym ZZPPM CENTROZŁOM Jackiem Butwickim Czy prawdą jest, że przewodniczący ZZPPM Centrozłom zgłosił swoją kandydaturę na prezesa zarządu spółki Centrozłom? Jeśli tak było,…

„Czarne złoto”

Kiedyś w kabaretowych programach mówiło się, że: „gdyby na Saharze wprowadzić socjalizm, po roku zabrakłoby tam piasku”. Komuna upadła ćwierć wieku temu, ale dowcip ten…

Nowa kadencja SIP w Polkowickim Centrum Usług Zdrowotnych

Pod koniec maja w polkowickim Centrum Usług Zdrowotnych działające tam organizacje związkowe przeprowadziły wybory na Społecznego Inspektora Pracy. Z satysfakcją informujemy, że po przeliczeniu wszystkich…

n1

Statut

STATUT ZWIĄZKU ZAWODOWEGO PRACOWNIKÓW PRZEMYSŁU MIEDZIOWEGO Tekst jednolity opracowany  na podstawie… Continue reading

07 marca 2016
arrow
n1

Wystąpienie przewodniczącego ZZPPM Ryszarda Zbrzyznego

Wystąpienie przewodniczącego ZZPPM Ryszarda Zbrzyznego            … Continue reading

16 maja 2016
arrow

Rokowania rozpoczęte

12 grudnia, w siedzibie Zarządu KGHM odbyło się spotkanie otwierające rokowania liderów ZZPPM z Dyrektorem Naczelnym ds. Nadzoru Korporacyjnego Alanem Steinbarthem i Dyrektorem Departamentu Wynagrodzeń,…

17 grudnia 2023
arrow

Najnowsze wydanie Związkowca

Zapraszamy do lektury najnowszego wydania Związkowca. W numerze m.in. wywiad z przewodniczącym ZZPPM Ryszardem Zbrzyznym o aktualnej sytuacji w KGHM, raport z negocjacji płacowych w…

15 lutego 2024
arrow
Scroll to Top