inner


09 maja b.r. w siedzibie Centrali KGHM odbyło się spotkanie członków Prezydium ZZPPM z przedstawicielami Zarządu Spółki. O randze spotkania najlepiej świadczy fakt, iż najwyższe kierownictwo Polskiej Miedzi reprezentowane było aż przez dwoje wiceprezesów – Katarzynę Kreczmańską-Gigol odpowiedzialną za sprawy finansowe oraz Radosława Stacha zajmującego się sprawami produkcji. Towarzyszyła im dwójka dyrektorów- Magdalena Wróbel- Dyrektor Naczelny ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi oraz Zdzisław Lopko-Dyrektor Departamentu Wynagradzania i Systemów Motywacyjnych.

W tak kompetentnym gronie była więc okazja do rzeczowej rozmowy między innymi: na temat budowy niezbędnych szybów i wyrobisk poziomych w kopalniach, narastającego problemu przekroczeń w wielu wyrobiskach górniczych dopuszczalnych norm warunków klimatycznych, koniecznej weryfikacji organizacji i czasu pracy części górniczej Polskiej Miedzi oraz efektywnej gospodarki złożem.

W trakcie dyskusji poruszono też problematykę stale rosnącego zadłużenia firmy, niebezpieczeństwo utraty jej i spółek zależnych płynności finansowej oraz wciąż obowiązującego podatku od wydobycia niektórych kopalin. W istotny sposób wpływa on bowiem na spadek wynagrodzeń pracowniczych i w związku z tym najwyższa pora zmienić zasady naliczania nagrody rocznej. Temat ten będzie przedmiotem naszych dalszych rozmów podczas czerwcowego spotkania stron ZUZP- tak by wprowadzone zmiany wpłynęły na wzrost tej nagrody w rozliczeniu roku 2019.

Rozmowa z Zarządem KGHM dotyczyła też stale pogarszającej się sytuacji wielu spółek Grupy Kapitałowej oraz nierównego traktowania partnerów społecznych przez niektórych pracodawców. Niechlubnymi przykładami są KGHM Zanam oraz Pol-Miedź Trans. Jak podkreślił Ryszard Zbrzyzny jest to czynnik, który w istotny sposób pogarsza atmosferę pracy, generuje niepotrzebne konflikty oraz może stanowić podstawę do kolejnych skarg zgłaszanych przez Związek do Państwowej Inspekcji Pracy.

Po raz kolejny zgłosiliśmy konieczność ujednolicenia zasad negocjacji wzrostu wynagrodzeń na kolejne lata w spółkach Grupy Kapitałowej KGHM na wzór zasad, które obowiązują w ZUZP dla Pracowników KGHM. Chodzi tutaj o wprowadzenie mechanizmu wzrostu płac na wypadek braku porozumienia na poziomie 80 procent wzrostu wynagrodzeń w sferze przedsiębiorstw w roku poprzedzającym w Polsce. 

Ze strony Prezydium ZZPPM, podczas spotkania padł też wniosek o wykonanie analizy przyznawanych w poszczególnych zakładach przeszeregowań oraz o rozszerzenie stosowania paragrafu 34 Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy w odniesieniu do strażaków JRGH zatrudnionych w systemie 24/48 (chodzi tutaj o wprowadzenie dodatków podobnych jak w czterobrygadowej organizacji pracy).

Poruszono też sprawę koniecznej weryfikacji i poprawy funkcjonowania Abonamentu Medycznego przysługującego pracownikom Polskiej Miedzi oraz zakresu usług jakie są nim objęte. Podobnej weryfikacji i doskonalenia wymagają usługi MCZ z zakresu Medycyny Pracy, przed którą stoją wyzwania wynikające z coraz częściej występujących bardzo trudnych warunkach pracy.  Przy tej okazji ze strony Zarządu KGHM padła deklaracja, iż w najbliższym czasie zostanie zorganizowane spotkanie z władzami MCZ i szeroką reprezentacją związkową.

Zaapelowaliśmy także o doprowadzenie do normalności w Z.G. Polkowice- Sieroszowice zasad podziału ZFŚS, gdzie łamiąc obowiązujące w tym zakresie prawo wyeliminowano część organizacji związkowych z tego podziału. Sprawa może znaleźć swój finał w PIP.

Za super pilną sprawę, wymagającą także interwencji Zarządu KGHM oceniono zapowiedziany spór zbiorowy w Zakładzie Hydrotechnicznym. Uznaliśmy wspólnie, że należałoby jak najszybciej doprowadzić do podpisania stosownego porozumienia pomiędzy stronami tego jeszcze nierozpoczętego sporu.

Bardziej szczegółową relację z tego spotkania zamieścimy w najbliższym wydaniu naszej gazety „ZWIĄZKOWIEC” – zapraszamy do lektury.

no images were found


Polecane artykuły

Cykl zebrań sprawozdawczych w ZZPPM w toku

Odbywają się kolejne Walne Zebrania Delegatów w ZZPPM. Nasze zakładowe organizacje przeprowadzają zebrania delegatów, które podsumowują pierwszą połowę obecnej kadencji. W trakcie zebrań, zarządy przedstawiają…

Taaka ryba !!! czyli zawody wędkarskie ZZPPM Huty Miedzi Głogów

W dniu 08 czerwca 2024 roku, na łowisku w Siedlnicy, odbyły się zawody wędkarskie o puchar Przewodniczącego ZZPPM  Huta Miedzi Głogów. Zawody te, charakteryzowały się…

Ważny głos Ryszarda Zbrzyznego w Sejmie

Polski przemysł miedziowy, jego perspektywy rozwojowe oraz wpływ podatku miedziowego na codzienne funkcjonowanie był głównym tematem  obrad sejmowej Komisji Gospodarki (11.06.2024). W obradach uczestniczył Ryszard…

Znakomite II miejsce naszych piłkarzy

   Jesteśmy winni Państwu informację z I Międzybranżowego Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Przewodniczącego Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, w którym wzięła udział reprezentacja ZZPPM Turniej…

ZZPPM w PeBeKa na półmetku

   25 maja odbyło się kolejne Sprawozdawcze Zebranie Delegatów  zakładowej organizacji  ZZPPM PeBeKa. W trakcie tego spotkania omówiono funkcjonowanie związku za okres dwóch lat bieżącej…

n1

Statut

STATUT ZWIĄZKU ZAWODOWEGO PRACOWNIKÓW PRZEMYSŁU MIEDZIOWEGO Tekst jednolity opracowany  na podstawie… Continue reading

07 marca 2016
arrow
n1

Wystąpienie przewodniczącego ZZPPM Ryszarda Zbrzyznego

Wystąpienie przewodniczącego ZZPPM Ryszarda Zbrzyznego            … Continue reading

16 maja 2016
arrow

Rokowania rozpoczęte

12 grudnia, w siedzibie Zarządu KGHM odbyło się spotkanie otwierające rokowania liderów ZZPPM z Dyrektorem Naczelnym ds. Nadzoru Korporacyjnego Alanem Steinbarthem i Dyrektorem Departamentu Wynagrodzeń,…

17 grudnia 2023
arrow

Najnowsze wydanie Związkowca

Zapraszamy do lektury najnowszego wydania Związkowca. W numerze m.in. wywiad z przewodniczącym ZZPPM Ryszardem Zbrzyznym o aktualnej sytuacji w KGHM, raport z negocjacji płacowych w…

15 lutego 2024
arrow
Scroll to Top