Spółki córki – drugi sort Polskiej Miedzi

inner

KGHM to nie tylko kopalnie, huty i przeróbka, ale również tysiące pracowników zatrudnionych w spółkach całej Grupy Kapitałowej. Dzięki nim główny ciąg technologiczny i zatrudnieni tam ludzie mogą sprawnie, bezpiecznie i dobrze funkcjonować. Niektóre z nich pełnią funkcje serwisowe i usługowe, inne mają do wykonania konkretne zadania produkcyjne. To wszystko składa się na ostateczny wynik wykazywany w sprawozdaniach finansowych, które KGHM dumnie prezentuje przed akcjonariuszami. Dlatego też przewodniczący ZZPPM Ryszard Zbrzyzny wraz z liderami naszego związku działającego w spółkach córkach  12 lutego wystąpił z pismem do zarządu KGHM, jako nadzoru właścicielskiego, w którym upomina się o poważne i partnerskie traktowanie wszystkich firm zależnych. Ich załogi nie mogą być traktowane jak piąte koło u wozu lub tania siła robocza wyzyskiwana przez spółkę matkę.

Napisał w nim:

W większości spółek grupy kapitałowej KGHM pracownicy wynagradzani są na poziomie niższym niż średnia płaca krajowa. Przyrosty nominalne ich płac zdecydowanie odstają od tempa wzrostu płac w polskiej gospodarce. Na rok 2020 w żadnej ze spółek nie zawarto porozumień, które gwarantowałyby przyrost wynagrodzeń przynajmniej na poziomie ich średniego wzrostu w polskiej gospodarce. Zarządy tych spółek „ubezwłasnowolnione przez właściciela” nie podpisują porozumień płacowych ze stroną związkową na 2020 rok, a jednocześnie z „zaciśniętymi zębami” podpisują narzucane im umowy na sprzedaż produktów i usług po cenach niższych niż koszty ponoszone przy ich realizacji. Takie zachowania mogą być podstawą do oskarżenia za działania szkodzące interesom tych spółek i ich pracownikom. Nie wykluczamy podjęcia działań ukrócających tym niedozwolonym praktykom. Zwracamy się do Zarządu KGHM o doprowadzenie do normalności wzajemnych relacji z Zarządami swoich spółek”.

Niestety, do dziś odpowiedzi na pismo się nie doczekaliśmy. Przypominamy też, iż lista postulatów ZZPPM na 2020 rok zawiera również punkt dotyczący właśnie spółek zależnych.

– Oczekujemy od zarządu KGHM ustosunkowania się do naszych wniosków – wyjaśnia Ryszard Zbrzyzny. – Domagamy się ustalenia we wszystkich spółkach 7-proc. stawki odpisu na PPE oraz niezwłocznego wprowadzenia zasady corocznego podwyższania wysokości wynagrodzeń w oparciu o mechanizm zawarty w par. 76 ZUZP dla Pracowników KGHM Polska Miedź S.A. Zapowiadam, że nie odpuścimy tych tematów. KGHM jako podmiot dominujący musi wreszcie skończyć ze stosowaniem polityki monopolistycznej. Postawa taka jest sprzeczna nie tylko z dobrymi praktykami kupieckimi i elementarnymi zasadami etyki, ale również narusza liczne przepisy Kodeksu Spółek Handlowych i Kodeksu Cywilnego. Jeśli władze Polskiej Miedzi nie mogą lub nie potrafią zaprzestać wyręczania zarządów podległych spółek w operacyjnym zarządzaniu, to niech je zlikwidują i wprowadzą w strukturę KGHM, jako jego oddziały. W przeciwnym razie mogą się spotkać z całą serią sporów zbiorowych. W spółkach ludzie są zdesperowani i mają już dosyć wiecznego ich ustawiania na końcu kolejki, gdy dochodzi do podziału zysku wypracowanego przecież również ich kosztem.

Polecane artykuły

Cykl zebrań sprawozdawczych w ZZPPM w toku

Odbywają się kolejne Walne Zebrania Delegatów w ZZPPM. Nasze zakładowe organizacje przeprowadzają zebrania delegatów, które podsumowują pierwszą połowę obecnej kadencji. W trakcie zebrań, zarządy przedstawiają…

Taaka ryba !!! czyli zawody wędkarskie ZZPPM Huty Miedzi Głogów

W dniu 08 czerwca 2024 roku, na łowisku w Siedlnicy, odbyły się zawody wędkarskie o puchar Przewodniczącego ZZPPM  Huta Miedzi Głogów. Zawody te, charakteryzowały się…

Ważny głos Ryszarda Zbrzyznego w Sejmie

Polski przemysł miedziowy, jego perspektywy rozwojowe oraz wpływ podatku miedziowego na codzienne funkcjonowanie był głównym tematem  obrad sejmowej Komisji Gospodarki (11.06.2024). W obradach uczestniczył Ryszard…

Znakomite II miejsce naszych piłkarzy

   Jesteśmy winni Państwu informację z I Międzybranżowego Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Przewodniczącego Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, w którym wzięła udział reprezentacja ZZPPM Turniej…

ZZPPM w PeBeKa na półmetku

   25 maja odbyło się kolejne Sprawozdawcze Zebranie Delegatów  zakładowej organizacji  ZZPPM PeBeKa. W trakcie tego spotkania omówiono funkcjonowanie związku za okres dwóch lat bieżącej…

n1

Statut

STATUT ZWIĄZKU ZAWODOWEGO PRACOWNIKÓW PRZEMYSŁU MIEDZIOWEGO Tekst jednolity opracowany  na podstawie… Continue reading

07 marca 2016
arrow
n1

Wystąpienie przewodniczącego ZZPPM Ryszarda Zbrzyznego

Wystąpienie przewodniczącego ZZPPM Ryszarda Zbrzyznego            … Continue reading

16 maja 2016
arrow

Rokowania rozpoczęte

12 grudnia, w siedzibie Zarządu KGHM odbyło się spotkanie otwierające rokowania liderów ZZPPM z Dyrektorem Naczelnym ds. Nadzoru Korporacyjnego Alanem Steinbarthem i Dyrektorem Departamentu Wynagrodzeń,…

17 grudnia 2023
arrow

Najnowsze wydanie Związkowca

Zapraszamy do lektury najnowszego wydania Związkowca. W numerze m.in. wywiad z przewodniczącym ZZPPM Ryszardem Zbrzyznym o aktualnej sytuacji w KGHM, raport z negocjacji płacowych w…

15 lutego 2024
arrow
Scroll to Top