Spółki córki – drugi sort Polskiej Miedzi

inner

KGHM to nie tylko kopalnie, huty i przeróbka, ale również tysiące pracowników zatrudnionych w spółkach całej Grupy Kapitałowej. Dzięki nim główny ciąg technologiczny i zatrudnieni tam ludzie mogą sprawnie, bezpiecznie i dobrze funkcjonować. Niektóre z nich pełnią funkcje serwisowe i usługowe, inne mają do wykonania konkretne zadania produkcyjne. To wszystko składa się na ostateczny wynik wykazywany w sprawozdaniach finansowych, które KGHM dumnie prezentuje przed akcjonariuszami. Dlatego też przewodniczący ZZPPM Ryszard Zbrzyzny wraz z liderami naszego związku działającego w spółkach córkach  12 lutego wystąpił z pismem do zarządu KGHM, jako nadzoru właścicielskiego, w którym upomina się o poważne i partnerskie traktowanie wszystkich firm zależnych. Ich załogi nie mogą być traktowane jak piąte koło u wozu lub tania siła robocza wyzyskiwana przez spółkę matkę.

Napisał w nim:

W większości spółek grupy kapitałowej KGHM pracownicy wynagradzani są na poziomie niższym niż średnia płaca krajowa. Przyrosty nominalne ich płac zdecydowanie odstają od tempa wzrostu płac w polskiej gospodarce. Na rok 2020 w żadnej ze spółek nie zawarto porozumień, które gwarantowałyby przyrost wynagrodzeń przynajmniej na poziomie ich średniego wzrostu w polskiej gospodarce. Zarządy tych spółek „ubezwłasnowolnione przez właściciela” nie podpisują porozumień płacowych ze stroną związkową na 2020 rok, a jednocześnie z „zaciśniętymi zębami” podpisują narzucane im umowy na sprzedaż produktów i usług po cenach niższych niż koszty ponoszone przy ich realizacji. Takie zachowania mogą być podstawą do oskarżenia za działania szkodzące interesom tych spółek i ich pracownikom. Nie wykluczamy podjęcia działań ukrócających tym niedozwolonym praktykom. Zwracamy się do Zarządu KGHM o doprowadzenie do normalności wzajemnych relacji z Zarządami swoich spółek”.

Niestety, do dziś odpowiedzi na pismo się nie doczekaliśmy. Przypominamy też, iż lista postulatów ZZPPM na 2020 rok zawiera również punkt dotyczący właśnie spółek zależnych.

– Oczekujemy od zarządu KGHM ustosunkowania się do naszych wniosków – wyjaśnia Ryszard Zbrzyzny. – Domagamy się ustalenia we wszystkich spółkach 7-proc. stawki odpisu na PPE oraz niezwłocznego wprowadzenia zasady corocznego podwyższania wysokości wynagrodzeń w oparciu o mechanizm zawarty w par. 76 ZUZP dla Pracowników KGHM Polska Miedź S.A. Zapowiadam, że nie odpuścimy tych tematów. KGHM jako podmiot dominujący musi wreszcie skończyć ze stosowaniem polityki monopolistycznej. Postawa taka jest sprzeczna nie tylko z dobrymi praktykami kupieckimi i elementarnymi zasadami etyki, ale również narusza liczne przepisy Kodeksu Spółek Handlowych i Kodeksu Cywilnego. Jeśli władze Polskiej Miedzi nie mogą lub nie potrafią zaprzestać wyręczania zarządów podległych spółek w operacyjnym zarządzaniu, to niech je zlikwidują i wprowadzą w strukturę KGHM, jako jego oddziały. W przeciwnym razie mogą się spotkać z całą serią sporów zbiorowych. W spółkach ludzie są zdesperowani i mają już dosyć wiecznego ich ustawiania na końcu kolejki, gdy dochodzi do podziału zysku wypracowanego przecież również ich kosztem.

Polecane artykuły

Najnowsze wydanie Związkowca

Zapraszamy do lektury najnowszego wydania Związkowca. W numerze m.in. wywiad z przewodniczącym ZZPPM Ryszardem Zbrzyznym o aktualnej sytuacji w KGHM, raport z negocjacji płacowych w…

Dokąd zmierza Polska Miedź? Rozmowa z przewodniczącym ZZPPM Ryszardem Zbrzyznym

Dokąd zmierza Polska Miedź? Rozmowa z przewodniczącym ZZPPM Ryszardem Zbrzyznym M Z Tegoroczne rozmowy na temat wynagrodzeń w Polskiej Miedzi wydają się wyjątkowo trudne. Do…

Rozmowy o płacach – udawany dialog społeczny Zarządu KGHM

Arogancja, kpina, niekompetencja czy pusta kasa firmy i pełno długów do spłacenia? Nie wiadomo, jak skomentować dotychczasowy przebieg negocjacji płacowych w Polskiej Miedzi.  Zarząd spółki…

Zdobywamy wiedzę i poszerzamy horyzonty

"Przeciwdziałanie kryzysowi uchodźców ukraińskich w Polsce poprzez poprawę dialogu społecznego i współpracy", to wiodący temat konferencji kończącej realizowany w ramach III edycji wspólny projekt Funduszy…

Komunikat z obrad ZUZP

W dniu dzisiejszym, w ramach prowadzonych negocjacji płacowych, odbyło się kolejne spotkanie stron ZUZP dla pracowników KGHM Polska Miedź S.A. Niestety, zarząd spółki w żadnym…

n1

Związkowiec nr 03/2000

Zapraszamy do lektury najnowszego wydania Związkowca.

04 marca 2000
arrow
n1

Związkowiec 29-02-2016

01 marca 2016
arrow

Rokowania rozpoczęte

12 grudnia, w siedzibie Zarządu KGHM odbyło się spotkanie otwierające rokowania liderów ZZPPM z Dyrektorem Naczelnym ds. Nadzoru Korporacyjnego Alanem Steinbarthem i Dyrektorem Departamentu Wynagrodzeń,…

17 grudnia 2023
arrow

Komunikat ze spotkania stron ZUZP

W dniu 26 stycznia 2024 roku odbyło się kolejne spotkanie stron ZUZP dla Pracowników KGHM Polska Miedź S.A., które nie doprowadziło do zawarcia oczekiwanego porozumienia.…

26 stycznia 2024
arrow
Scroll to Top