Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy

inner

Wśród postulatów zgłoszonych na początku roku przez ZZPPM do Zarządu KGHM zalazły się dwa punkty dotyczące pracowników zatrudnionych w całej Grupie Kapitałowej Polskiej Miedzi. Dotyczą one ujednolicenia w wysokości odpisu na PPE na poziomie 7 proc. oraz podjęcia prac zmierzających do opracowania Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników spółek GK KGHM. W opinii wielu liderów naszego związku jest to bardzo dobra i oczekiwana przez pracowników inicjatywa. Podkreślają, iż jej realizacja zakończyłaby praktyki gorszego traktowania ludzi zatrudnionych w spółkach w porównaniu z zatrudnionymi w głównym ciągu technologicznym.

Przewodnicząca ZZPPM Nitroerg Lucyna Stajniak zwraca uwagę, iż cała Grupa Kapitałowa pracuje na końcowy wynik finansowy prezentowany przez KGHM. Z tego powodu wszyscy powinni mieć zagwarantowane w Ponadzakładowym Układzie Zbiorowym Pracy takie same uprawnienia pracownicze.

Przewodniczący ZZPPM KGHM Metraco, Andrzej Starzyński wskazuje na fakt, że dzięki jednolitym w całej Polskiej Miedzi zapisom układowym coroczne negocjacje płacowe mogłyby być bardziej efektywne i za każdym razem nie zaczynałyby się od zera..

.

Analizując wiele już odbytych rokowań, pomysł ustalenia zasad wzrostu wynagrodzeń dla spółek Grupy Kapitałowej jest bardzo dobrym rozwiązaniem. Daje to bowiem pracownikom nadzieję, że ich pensje nie będą uzależnione od kaprysu pracodawcy lub poleceń Zarządu KGHM. Kolejnym przykładem są różne wysokości odpisów na PPE. Nie widzę powodu, aby pracownicy spółę GK mieli niższe składki od pracowników KGHM – mówi przewodniczący.

Podobną opinię ma też Dorota Zielonko, przewodnicząca ZZPPM PMT.

Uważam, że wprowadzenie w Polskiej Miedzi Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy podniosłoby poziom dialogu społecznego oraz zlikwidowało wciąż istniejące nierówności w traktowaniu poszczególnych grup zawodowych. Jest to powód wielu niezdrowych rywalizacji i sztucznie tworzonych podziałów.  

Polecane artykuły

Najnowsze wydanie Związkowca

Zapraszamy do lektury najnowszego wydania Związkowca. W numerze m.in. wywiad z przewodniczącym ZZPPM Ryszardem Zbrzyznym o aktualnej sytuacji w KGHM, raport z negocjacji płacowych w…

Dokąd zmierza Polska Miedź? Rozmowa z przewodniczącym ZZPPM Ryszardem Zbrzyznym

Dokąd zmierza Polska Miedź? Rozmowa z przewodniczącym ZZPPM Ryszardem Zbrzyznym M Z Tegoroczne rozmowy na temat wynagrodzeń w Polskiej Miedzi wydają się wyjątkowo trudne. Do…

Rozmowy o płacach – udawany dialog społeczny Zarządu KGHM

Arogancja, kpina, niekompetencja czy pusta kasa firmy i pełno długów do spłacenia? Nie wiadomo, jak skomentować dotychczasowy przebieg negocjacji płacowych w Polskiej Miedzi.  Zarząd spółki…

Zdobywamy wiedzę i poszerzamy horyzonty

"Przeciwdziałanie kryzysowi uchodźców ukraińskich w Polsce poprzez poprawę dialogu społecznego i współpracy", to wiodący temat konferencji kończącej realizowany w ramach III edycji wspólny projekt Funduszy…

Komunikat z obrad ZUZP

W dniu dzisiejszym, w ramach prowadzonych negocjacji płacowych, odbyło się kolejne spotkanie stron ZUZP dla pracowników KGHM Polska Miedź S.A. Niestety, zarząd spółki w żadnym…

n1

Związkowiec nr 03/2000

Zapraszamy do lektury najnowszego wydania Związkowca.

04 marca 2000
arrow
n1

Związkowiec 29-02-2016

01 marca 2016
arrow

Rokowania rozpoczęte

12 grudnia, w siedzibie Zarządu KGHM odbyło się spotkanie otwierające rokowania liderów ZZPPM z Dyrektorem Naczelnym ds. Nadzoru Korporacyjnego Alanem Steinbarthem i Dyrektorem Departamentu Wynagrodzeń,…

17 grudnia 2023
arrow

Komunikat ze spotkania stron ZUZP

W dniu 26 stycznia 2024 roku odbyło się kolejne spotkanie stron ZUZP dla Pracowników KGHM Polska Miedź S.A., które nie doprowadziło do zawarcia oczekiwanego porozumienia.…

26 stycznia 2024
arrow
Scroll to Top