Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy

inner

Wśród postulatów zgłoszonych na początku roku przez ZZPPM do Zarządu KGHM zalazły się dwa punkty dotyczące pracowników zatrudnionych w całej Grupie Kapitałowej Polskiej Miedzi. Dotyczą one ujednolicenia w wysokości odpisu na PPE na poziomie 7 proc. oraz podjęcia prac zmierzających do opracowania Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników spółek GK KGHM. W opinii wielu liderów naszego związku jest to bardzo dobra i oczekiwana przez pracowników inicjatywa. Podkreślają, iż jej realizacja zakończyłaby praktyki gorszego traktowania ludzi zatrudnionych w spółkach w porównaniu z zatrudnionymi w głównym ciągu technologicznym.

Przewodnicząca ZZPPM Nitroerg Lucyna Stajniak zwraca uwagę, iż cała Grupa Kapitałowa pracuje na końcowy wynik finansowy prezentowany przez KGHM. Z tego powodu wszyscy powinni mieć zagwarantowane w Ponadzakładowym Układzie Zbiorowym Pracy takie same uprawnienia pracownicze.

Przewodniczący ZZPPM KGHM Metraco, Andrzej Starzyński wskazuje na fakt, że dzięki jednolitym w całej Polskiej Miedzi zapisom układowym coroczne negocjacje płacowe mogłyby być bardziej efektywne i za każdym razem nie zaczynałyby się od zera..

.

Analizując wiele już odbytych rokowań, pomysł ustalenia zasad wzrostu wynagrodzeń dla spółek Grupy Kapitałowej jest bardzo dobrym rozwiązaniem. Daje to bowiem pracownikom nadzieję, że ich pensje nie będą uzależnione od kaprysu pracodawcy lub poleceń Zarządu KGHM. Kolejnym przykładem są różne wysokości odpisów na PPE. Nie widzę powodu, aby pracownicy spółę GK mieli niższe składki od pracowników KGHM – mówi przewodniczący.

Podobną opinię ma też Dorota Zielonko, przewodnicząca ZZPPM PMT.

Uważam, że wprowadzenie w Polskiej Miedzi Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy podniosłoby poziom dialogu społecznego oraz zlikwidowało wciąż istniejące nierówności w traktowaniu poszczególnych grup zawodowych. Jest to powód wielu niezdrowych rywalizacji i sztucznie tworzonych podziałów.  

Polecane artykuły

Informacja z projektu BLER 2.0!

Przedstawiamy sprawozdanie z  Konferencji Końcowej projektu BLER 2.0, współfinansowanego przez Unię Europejską, która odbyła się w Maladze w dniach 14-15 maja 2024 r.  Przedstawiciele OPZZ,…

Czas na podwyżki w 2025 r. Konkretne propozycje central związkowych!

W 2025 roku pracownicy sektora publicznego powinni spodziewać się znacznych podwyżek wynagrodzeń. W obliczu rosnących kosztów życia i wysokiej inflacji, trzy największe centrale związkowe w…

Czekamy na pierwszą bramkę [aktualizacja]

Reprezentacja ZZPPM bierze udział w  I Międzybranżowym Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Przewodniczącego Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, który się odbywa się na Stadionie w Ośrodku…

Będą przeszeregowania

W dniu dzisiejszym, w siedzibie Polskiej Miedzi  doszło do spotkania stron Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników  KGHM. Po wysłuchaniu przez zarząd spółki argumentów strony związkowej w…

Konferencja Końcowa Projektu BLER 2.0

W dniach 14-15 maja bieżącego roku, delegacja Związku Zawodowego Pracowników Przemysłu Miedziowego wzięła udział w odbywającej się w Maladze Konferencji Końcowej Projektu BLER 2.0. Tematem…

n1

Statut

STATUT ZWIĄZKU ZAWODOWEGO PRACOWNIKÓW PRZEMYSŁU MIEDZIOWEGO Tekst jednolity opracowany  na podstawie… Continue reading

07 marca 2016
arrow
n1

Wystąpienie przewodniczącego ZZPPM Ryszarda Zbrzyznego

Wystąpienie przewodniczącego ZZPPM Ryszarda Zbrzyznego            … Continue reading

16 maja 2016
arrow

Rokowania rozpoczęte

12 grudnia, w siedzibie Zarządu KGHM odbyło się spotkanie otwierające rokowania liderów ZZPPM z Dyrektorem Naczelnym ds. Nadzoru Korporacyjnego Alanem Steinbarthem i Dyrektorem Departamentu Wynagrodzeń,…

17 grudnia 2023
arrow

Najnowsze wydanie Związkowca

Zapraszamy do lektury najnowszego wydania Związkowca. W numerze m.in. wywiad z przewodniczącym ZZPPM Ryszardem Zbrzyznym o aktualnej sytuacji w KGHM, raport z negocjacji płacowych w…

15 lutego 2024
arrow
Scroll to Top