Notatka ze spotkania przedstawicieli KGHM Polska Miedź S.A. z przedstawicielami Związku Zawodowego Pracowników Przemysłu Miedziowego

inner

Jak już informowaliśmy 9.05.2019 odbyło się spotkanie przedstawicieli KGHM Polska Mied ź S.A. z przedstawicielami Związku Zawodowego Pracowników Przemysłu Miedziowego. Poniżej prezentujemy notatkę ze spotkania podpisaną przez obie strony.


Notatka
ze spotkania przedstawicieli KGHM Polska Mied ź S.A.
z przedstawicielami Związku Zawodowego Pracowników Przemysłu Miedziowego w dniu 9 maja 2019r.

W spotkaniu udział wzięli:

ze strony KGHM Polska Miedź S.A.

wiceprezes ds. finansowych, wiceprezes ds. produkcji, dyrektor naczelna ds. zarządzania zasobami ludzkimi, dyrektor departamentu wynagrodzeń, kontrolingu personalnego i dialogu społecznego,

ze strony Związku Zawodowego Pracowników Przemysłu Miedziowego przewodniczący Związku oraz członkowie Prezydium.

Podczas spotkania przedstawiciele KGHM Polska Miedź S.A. oraz ZZPPM omówili zagadnienia będące przedmiotem wystąpień Związku kierowanych do Zarządu Spółki.

Członkowie Zarządu przedstawili tematy związane z restrukturyzacją zadłużenia Spółki, planowania produkcji i zasad gospodarki złożem, działań związanych ze zwiększeniem bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przedsięwzięć promujących zdrowie pracowników.

Przedstawiciele Związku wskazali na istotne sprawy, które zdaniem Związku wymagają podjęcia pilnych działań i rozwiązań, w szczególności:

 1. dialog społeczny i nierówne traktowanie partnerów społecznych przez niektórych pracodawców;
 2. realizacja porozumienia z dnia 22 stycznia 2019r.:
  • dodatkowa nagroda roczna,
  • dodatek za pracę w warunkach szkodliwych i niebezpiecznych,
  • abonamentowa opieka medyczna,
  • przeszeregowania pracowników
 3. sytuacja spółek grupy kapitałowej;
 4. zasady kształtowania wynagrodzeń w spółkach;
 5. kwestie sporne między pracodawcami a Związkiem Zawodowym w Oddziałach KGHM Polska Miedź S.A.: ZG Polkowice — Sieroszowice i Zakład Hydrotechniczny;
 6. sprawa dodatków za pracę w systemie ciągłym dla strażaków. .

W/w zagadnienia zostały omówione poprzez przedstawicieli stron. Wskazano przedsięwzięcia, które w tym zakresie będą podejmowane w najbliższym czasie.

Przedstawiciele Spółki i Związku Zawodowego zgodnie stwierdzili, że przywiązują dużą wagę do rozwijania dialogu społecznego. Dialog pomiędzy Zarządem KGHM Polska Miedź S.A. i Związkiem Zawodowym Pracowników Przemysłu Miedziowego będzie kontynuowany.


notatka

Polecane artykuły

Najnowsze wydanie Związkowca

Zapraszamy do lektury najnowszego wydania Związkowca. W numerze m.in. wywiad z przewodniczącym ZZPPM Ryszardem Zbrzyznym o aktualnej sytuacji w KGHM, raport z negocjacji płacowych w…

Dokąd zmierza Polska Miedź? Rozmowa z przewodniczącym ZZPPM Ryszardem Zbrzyznym

Dokąd zmierza Polska Miedź? Rozmowa z przewodniczącym ZZPPM Ryszardem Zbrzyznym M Z Tegoroczne rozmowy na temat wynagrodzeń w Polskiej Miedzi wydają się wyjątkowo trudne. Do…

Rozmowy o płacach – udawany dialog społeczny Zarządu KGHM

Arogancja, kpina, niekompetencja czy pusta kasa firmy i pełno długów do spłacenia? Nie wiadomo, jak skomentować dotychczasowy przebieg negocjacji płacowych w Polskiej Miedzi.  Zarząd spółki…

Zdobywamy wiedzę i poszerzamy horyzonty

"Przeciwdziałanie kryzysowi uchodźców ukraińskich w Polsce poprzez poprawę dialogu społecznego i współpracy", to wiodący temat konferencji kończącej realizowany w ramach III edycji wspólny projekt Funduszy…

Komunikat z obrad ZUZP

W dniu dzisiejszym, w ramach prowadzonych negocjacji płacowych, odbyło się kolejne spotkanie stron ZUZP dla pracowników KGHM Polska Miedź S.A. Niestety, zarząd spółki w żadnym…

n1

Związkowiec nr 03/2000

Zapraszamy do lektury najnowszego wydania Związkowca.

04 marca 2000
arrow
n1

Związkowiec 29-02-2016

01 marca 2016
arrow

Rokowania rozpoczęte

12 grudnia, w siedzibie Zarządu KGHM odbyło się spotkanie otwierające rokowania liderów ZZPPM z Dyrektorem Naczelnym ds. Nadzoru Korporacyjnego Alanem Steinbarthem i Dyrektorem Departamentu Wynagrodzeń,…

17 grudnia 2023
arrow

Komunikat ze spotkania stron ZUZP

W dniu 26 stycznia 2024 roku odbyło się kolejne spotkanie stron ZUZP dla Pracowników KGHM Polska Miedź S.A., które nie doprowadziło do zawarcia oczekiwanego porozumienia.…

26 stycznia 2024
arrow
Scroll to Top