Nasze postulaty na spotkanie stron ZUZP

inner

Zbliża się styczniowy termin spotkania stron ZUZP dla Pracowników KGHM Polska Miedz S.A. Na spotkanie to zgłaszamy po raz kolejny większość dotychczasowych niezrealizowanych postulatów, a także propozycje dotyczące wzrostu wynagrodzeń na 2022 rok

Postulujemy zatem o:

1) dokonanie, od dłuższego już czasu oczekiwanej a teraz jeszcze bardziej uzasadnionej zmiany w zal. nr 11 do ZUZP, tak by funkcjonujący nadal i zbierający coraz większe żniwo (za 2021 rok to już ok.3 mld zł) podatek miedziowy nie wpływał negatywnie na wymiar rocznej nagrody z tytułu wypracowanego zysku, będzie to bardzo istotne w 2022 i kolejnych latach przy konsekwencjach kosztowych funkcjonowania restrykcyjnego dla pracowników i firm tzw.” Polskiego Ładu”,

2) wpisanie w §31 minimalnego wymiaru premii wypłacanej z funduszu premiowego na poziomie min. 30%,

3) nadanie nowego brzmienia zdaniu pierwszemu w§ 34 Układu: (…) Pracownikom zatrudnionym w czterobrygadowej, systemie 24/48 godzin lub podobnej organizacji pracy za każdy miesiąc zatrudnienia w tych systemach przysługuje dodatek specjalny w

wysokości jednodniowego wynagrodzenia obliczonego jak za urlop wypoczynkowy(…)

4) dokonanie zmiany w §35 polegającej na zastąpieniu X kategorii osobistego zaszeregowania, kategorią XIII (postulat dotyczy ujednolicenia podstawy naliczania dodatków za pracę na II i III zmianie),

5) o wprowadzenie nowej, rozszerzonej tabeli naliczania dodatków stażowych dla pracowników zatrudnionych na powierzchni, tak bypo 35 latach pracy mogli uzyskać 60% ich wymiar,

6) o uporządkowanie załącznika nr 1 do UZP (Tabela zaszeregowań stanowisk) ustalając zaszeregowania minimalne na każdym stanowisku pracy na poziomie nie niższym niż 8 kategoria oraz przesunięcie aktualnie obowiązujących maksymalnych stawek zaszeregowań o minimum dwie kategorie. Realizacja tego postulatu, przy oczekiwanym przez nas w 2022 roku co najmniej 25°/o wskaźniku przeszeregowań, da szansę na racjonalne ich przeprowadzenie,

7) o przyjęcie ustaleń, że stawki plac zasadniczych w kolejnych latach wzrastać będą o wskaźnik liczony jako min.1,0 wskaźnika przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku ubiegłego w stosunku do analogicznego wynagrodzenia z roku poprzedniego, to jest o dokonanie stosownej zmiany w §76 ust.3 UZP. Postulat ten wszedłby w życie z mocą od 01 stycznia 2022.

8) o przyjęcie wskaźnika wzrostu płacy ogółem w 2022 roku na poziomie nie mniejszym niż 2% ponad poziom bieżącej inflacji.

Apelujemy jednocześnie o podjęcie stosownych działań idących w kierunku ujednolicenia prawa układowego w spółkach grupy kapitałowej KGHM poprzez zawarcie dla nich Ponadzakładowego Układu

Zbiorowego Pracy oraz bez zbędnej zwłoki:

1) o ujednolicenia na poziomie 7% wysokości składki na PPE w

spółkach Grupy Kapitałowej KGHM,

2) o przeniesienie do regulacji układowych w spółkach KGHM zasady

waloryzacyjnej płac ujętej w §76 ZUZP dla Prac. KGHM.

Liczymy tym razem na konstruktywną debatę i na zrekompensowanie

pracownikom negatywnych skutków tzw.” Polskiego Ładu” istotnie

pomniejszającego ich dochody teraz jak i w rocznym rozliczeniu dochodów.

Polecane artykuły

Najnowsze wydanie Związkowca

Zapraszamy do lektury najnowszego wydania Związkowca. W numerze m.in. wywiad z przewodniczącym ZZPPM Ryszardem Zbrzyznym o aktualnej sytuacji w KGHM, raport z negocjacji płacowych w…

Dokąd zmierza Polska Miedź? Rozmowa z przewodniczącym ZZPPM Ryszardem Zbrzyznym

Dokąd zmierza Polska Miedź? Rozmowa z przewodniczącym ZZPPM Ryszardem Zbrzyznym M Z Tegoroczne rozmowy na temat wynagrodzeń w Polskiej Miedzi wydają się wyjątkowo trudne. Do…

Rozmowy o płacach – udawany dialog społeczny Zarządu KGHM

Arogancja, kpina, niekompetencja czy pusta kasa firmy i pełno długów do spłacenia? Nie wiadomo, jak skomentować dotychczasowy przebieg negocjacji płacowych w Polskiej Miedzi.  Zarząd spółki…

Zdobywamy wiedzę i poszerzamy horyzonty

"Przeciwdziałanie kryzysowi uchodźców ukraińskich w Polsce poprzez poprawę dialogu społecznego i współpracy", to wiodący temat konferencji kończącej realizowany w ramach III edycji wspólny projekt Funduszy…

Komunikat z obrad ZUZP

W dniu dzisiejszym, w ramach prowadzonych negocjacji płacowych, odbyło się kolejne spotkanie stron ZUZP dla pracowników KGHM Polska Miedź S.A. Niestety, zarząd spółki w żadnym…

n1

Związkowiec nr 03/2000

Zapraszamy do lektury najnowszego wydania Związkowca.

04 marca 2000
arrow
n1

Związkowiec 29-02-2016

01 marca 2016
arrow

Rokowania rozpoczęte

12 grudnia, w siedzibie Zarządu KGHM odbyło się spotkanie otwierające rokowania liderów ZZPPM z Dyrektorem Naczelnym ds. Nadzoru Korporacyjnego Alanem Steinbarthem i Dyrektorem Departamentu Wynagrodzeń,…

17 grudnia 2023
arrow

Komunikat ze spotkania stron ZUZP

W dniu 26 stycznia 2024 roku odbyło się kolejne spotkanie stron ZUZP dla Pracowników KGHM Polska Miedź S.A., które nie doprowadziło do zawarcia oczekiwanego porozumienia.…

26 stycznia 2024
arrow
Scroll to Top