List otwarty do WZA KGHM Polska Miedź S.A.

inner

Delegaci Zebrania Delegatów Związku Zawodowego Pracowników Przemysłu Miedziowego zwrócili się do akcjonariuszy KGHM Polska Miedz S.A. do odstąpienia od poboru dywidendy z zysku wypracowanego w 2017roku. W liście otwartym apelują o spojrzenie na Polską Miedź nie tylko w kategoriach doraźnego zysku, ale również długofalowej perspektywy inwestycyjnej.


Lubin, dnia 13.06.2018 r.

List otwarty do WZA KGHM Polska Miedź S.A.

 

My, delegaci Zebrania Delegatów Związku Zawodowego Pracowników Przemysłu Miedziowego powodowani  troską o przyszłość polskiego przemysłu miedziowego wzywamy  akcjonariuszy KGHM Polska Miedz S.A. do odstąpienia od poboru dywidendy z zysku wypracowanego w 2017 roku.

 KGHM odprowadza do skarbu państwa i lokalnych samorządów, w formie różnego rodzaju podatków, opłat i danin  miliardy złotych. Kreuje setki tysięcy miejsc pracy oraz stanowi podstawę gospodarczego rozwoju całego regionu.

Apelujemy o spojrzenie na Polską Miedź nie tylko w kategoriach doraźnego zysku
ale również długofalowej perspektywy inwestycyjnej.

W naszej ocenie z każdym miesiącem sytuacja spółki staje się coraz bardziej krytyczna
i obawiamy się o jej przyszłość. Dzisiaj jeszcze pokazywana jest jako wiodąca polska firma,
w której skarb państwa ma kontrolny pakiet akcji. Jednak już niedługo być może będzie prezentowana, podobnie jak polski przemysł stoczniowy czy też górnictwo węglowe, jako przykład nieudolnego zarządzania majątkiem i pasma błędnych decyzji inwestycyjnych .

Na tą ocenę składają się m.in.:

 • Spadek rentowności produkcji spowodowany złym zarządzaniem, nieprawidłową eksploatacją złóż oraz nieprzemyślanymi inwestycjami, szczególnie zagranicznymi.
 • Wciąż niewyjaśniony problem braku nowych koncesji wydobywczych w obszarach sąsiadujących z obecnie eksploatowanymi obszarami górniczymi.
 • Zadłużenie spółki przekraczające już kwotę 7 mld złotych.
 • Brak pomysłu na doprowadzenie zagranicznych aktywów do sytuacji, w której zaczną przynosić zyski na poziomie umożliwiającym zwrot zaangażowanego kapitału.
 • Znaczne opóźnienia realizacji koniecznych krajowych inwestycji górniczych i hutniczych.
 • Spadek poziomu bezpieczeństwa pracy oraz poważne pogorszenie warunków klimatycznych w bardzo wielu wyrobiskach górniczych dotyczący tysięcy pracowników zatrudnionych
  w KGHM oraz firmach zależnych.
 • Spadający poziom wynagrodzenia zasadniczego w porównaniu do średnich płac w sektorze przemysłowym.
 • Niewystarczające obsady wielu stanowisk pracy i ekonomiczny przymus pracy
  w nadgodzinach.
 •  Źle funkcjonujące systemy motywacyjne i niewystarczające ilości przeszeregowań
  i awansów oraz związany z tym odpływ najbardziej wartościowych pracowników.
 • Konieczność odprowadzania do skarbu państwa nadmiernie wysokich danin, w tym podatku od kopalin sięgającego 2 miliardów złotych rocznie.
 •   Od wielu miesięcy utrzymujący się brak stabilnego, profesjonalnego i nieupolitycznionego Zarządu KGHM oraz bardzo wielu Zarządów w bardzo wielu spółkach Polskiej Miedzi.
 •   Pogarszająca się  kondycja finansowa spółek Grupy Kapitałowej. Niektóre z nich już w zasadzie stoją na granicy utraty rentowności .
  To tylko niektóre z problemów z jakimi mamy do czynienia w Polskiej Miedzi. Niektóre z nich wynikają z błędnej polityki rządu wobec KGHM i spółek Grupy Kapitałowej.
  Wiele jednak to skutek złego zarządzania firmą. Obawiamy się, że bez podjęcia przez głównych akcjonariuszy zdecydowanych działań naprawczych spółka niedługo bezpowrotnie znajdzie się na równi pochyłej. Jednak nie wszystko jeszcze stracone. Wierzymy że mądre decyzje właścicielskie mogą tą dramatyczną sytuację zmienić. Będzie to z pożytkiem dla setek tysięcy mieszkańców Zagłębia Miedziowego jak i tych akcjonariuszy którzy patrzą na KGHM nie przez pryzmat doraźnych spekulacji politycznych i gospodarczych ale długofalowych korzyści także dla regionu i państwa.

  Za Zebranie Delegatów ZZPPM
  Przewodniczący ZZPPM Ryszard Zbrzyzny

   

   

  Rozdzielnik:

  1.      Premier Rządu RP

  2.      Minister Energii

  3.      Zarząd KGHM Polska Miedź S. A.

  4.      Media

  5.      Pracownicy Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S. A.


Polecane artykuły

Najnowsze wydanie Związkowca

Zapraszamy do lektury najnowszego wydania Związkowca. W numerze m.in. wywiad z przewodniczącym ZZPPM Ryszardem Zbrzyznym o aktualnej sytuacji w KGHM, raport z negocjacji płacowych w…

Dokąd zmierza Polska Miedź? Rozmowa z przewodniczącym ZZPPM Ryszardem Zbrzyznym

Dokąd zmierza Polska Miedź? Rozmowa z przewodniczącym ZZPPM Ryszardem Zbrzyznym M Z Tegoroczne rozmowy na temat wynagrodzeń w Polskiej Miedzi wydają się wyjątkowo trudne. Do…

Rozmowy o płacach – udawany dialog społeczny Zarządu KGHM

Arogancja, kpina, niekompetencja czy pusta kasa firmy i pełno długów do spłacenia? Nie wiadomo, jak skomentować dotychczasowy przebieg negocjacji płacowych w Polskiej Miedzi.  Zarząd spółki…

Zdobywamy wiedzę i poszerzamy horyzonty

"Przeciwdziałanie kryzysowi uchodźców ukraińskich w Polsce poprzez poprawę dialogu społecznego i współpracy", to wiodący temat konferencji kończącej realizowany w ramach III edycji wspólny projekt Funduszy…

Komunikat z obrad ZUZP

W dniu dzisiejszym, w ramach prowadzonych negocjacji płacowych, odbyło się kolejne spotkanie stron ZUZP dla pracowników KGHM Polska Miedź S.A. Niestety, zarząd spółki w żadnym…

n1

Związkowiec nr 03/2000

Zapraszamy do lektury najnowszego wydania Związkowca.

04 marca 2000
arrow
n1

Związkowiec 29-02-2016

01 marca 2016
arrow

Rokowania rozpoczęte

12 grudnia, w siedzibie Zarządu KGHM odbyło się spotkanie otwierające rokowania liderów ZZPPM z Dyrektorem Naczelnym ds. Nadzoru Korporacyjnego Alanem Steinbarthem i Dyrektorem Departamentu Wynagrodzeń,…

17 grudnia 2023
arrow

Komunikat ze spotkania stron ZUZP

W dniu 26 stycznia 2024 roku odbyło się kolejne spotkanie stron ZUZP dla Pracowników KGHM Polska Miedź S.A., które nie doprowadziło do zawarcia oczekiwanego porozumienia.…

26 stycznia 2024
arrow
Scroll to Top