Kulisy tegorocznych negocjacji płacowych

inner

Korzystne dla tysięcy pracowników KGHM regulacje płacowe zostały zablokowane przez liderów dwóch organizacji związkowych.

 Odbyło się to nie tylko wbrew woli pozostałych organizacji związkowych a także wbrew woli Pracodawcy, który zamierzał przyjąć i wdrożyć te regulacje niezwłocznie. Proponował nawet wpisanie niektórych z nich do ZUZP dla Prac. KGHM. Rozwiązania te co ciekawe, w żaden sposób nie ograniczałyby poziomu wzrostu stawek płac zasadniczych, ilości przeszeregowań czy też poziomu gwarantowanego wzrostu płacy ogółem, o którą nikt oprócz nas wcześniej nie zabiegał.

            Jakie zapisy nie znalazły się w Porozumieniu zawartym przez strony ZUZP dla Prac. KGHM, a mogły- gdyby nie obstrukcja „bohaterów negocjacji”:

  1. rozszerzenie o 2 kategorie w górę widełek zaszeregowań pracowników (zał. nr 1 do ZUZP) dając szanse na przeszeregowane szerszej grupy zatrudnionych – sprzeciw do tej regulacji zgłosił w imieniu Solidarności Józef Czyczerski,
  2. zrównanie w prawach pracowników zatrudnionych w systemie pracy ciągłej i czterobrygadowej 24/48 godzin do praw jakie posiadają pracownicy zatrudnieni 8/16 godz. w systemie czterobrygadowym ( Par.34 ZUZP) – sprzeciw bez jakiejkolwiek argumentacji zgłosił w imieniu ZZPD Piotr Trempała,
  3. poszerzenie tabeli dodatków stażowych dla najstarszych pracowników zatrudnionych na powierzchni we wszystkich oddziałach KGHM – sprzeciw Piotra Trempały,

Spróbujcie rozszyfrować o co tym Panom (Piotr Trempała i Józef Czyczerski) z Z.G. Rudna chodziło, co chcieli tutaj zamanifestować.

Na pewno nie chodziło tutaj o szeroko pojęty interes pracowników  i ich godną zapłatę za ich trudną i niebezpieczną pracę.

            Niestety nie uzyskaliśmy także wsparcia w sprawie ujednolicenia na poziomie 7% odpisu na PPE w spółkach KGHM oraz uporządkowania i ujednolicenia w nich prawa układowego poprzez podjęcie prac nad jednolitym tekstem ponadzakładowego UZP dla pracowników tych spółek. Wygląda na to , że pracownicy tych spółek potrzebni są im wyłącznie w wyborach do RN KGHM.

            Po trudnych bojach, tym razem niekoniecznie z przedstawicielami Pracodawcy spisaliśmy mocno okrojone Porozumienie kończące negocjacje płacowe na 2021 rok.

W negocjacjach tych przedstawiciele Zarządu KGHM byli bardziej związkowi od wymienionych wyżej „związkowych działaczy”. Dziękujemy im za konstruktywną postawę.

            Największą wartością wynikającą z treści zawartego porozumienia jest dla nas pełna realizacja zgłaszanego przez naszą organizację (ZZPPM) postulatu 6% wzrostu płacy ogółem. Zapis ten gwarantuje realizację na wyższym niż zapisano (min.15%) poziomie ilość indywidualnych przeszeregowań. Stawki płac zasadniczych także wzrosną o wskaźnik zbliżony do naszego postulatu 5,2%. Pod wpływem nacisków ze strony związkowej Józef Czyczerski odstąpił od swojego wcześniej zgłaszanego sprzeciwu. Osiągnęliśmy w końcu sukces w postaci korzystniejszych zapisów dotyczących naliczania Karty Hutnika.

            W sumie, gdyby nie „związkowe konie trojańskie” ukryte w naszych szeregach moglibyśmy osiągnąć większy sukces w tych negocjacjach.

            Nie było także zgody na transmisję online z tych negocjacji,
  o co wcześniej postulowaliśmy. Przebieg tych obrad daje odpowiedź czego „związkowe konie trojańskie” się obawiały.

            Do tego tematu jeszcze wrócimy – te niedobre praktyki należy wyeliminować, tak by kolejne negocjacje nie przebiegały ku uciesze     i irytacji przedstawicieli Pracodawcy a kompromitujące stronę związkową.

            Wszystkim pozostałym liderom i ich organizacjom dziękujemy za konstruktywną i merytoryczna postawę.

            Na naszej stronie, wysłuchajcie jakie stanowiska w negocjacjach prezentował i jak je argumentował w imieniu ZZPPM przewodniczący Ryszard Zbrzyzny. Warto wyciągnąć z tego wnioski.

Polecane artykuły

Najnowsze wydanie Związkowca

Zapraszamy do lektury najnowszego wydania Związkowca. W numerze m.in. wywiad z przewodniczącym ZZPPM Ryszardem Zbrzyznym o aktualnej sytuacji w KGHM, raport z negocjacji płacowych w…

Dokąd zmierza Polska Miedź? Rozmowa z przewodniczącym ZZPPM Ryszardem Zbrzyznym

Dokąd zmierza Polska Miedź? Rozmowa z przewodniczącym ZZPPM Ryszardem Zbrzyznym M Z Tegoroczne rozmowy na temat wynagrodzeń w Polskiej Miedzi wydają się wyjątkowo trudne. Do…

Rozmowy o płacach – udawany dialog społeczny Zarządu KGHM

Arogancja, kpina, niekompetencja czy pusta kasa firmy i pełno długów do spłacenia? Nie wiadomo, jak skomentować dotychczasowy przebieg negocjacji płacowych w Polskiej Miedzi.  Zarząd spółki…

Zdobywamy wiedzę i poszerzamy horyzonty

"Przeciwdziałanie kryzysowi uchodźców ukraińskich w Polsce poprzez poprawę dialogu społecznego i współpracy", to wiodący temat konferencji kończącej realizowany w ramach III edycji wspólny projekt Funduszy…

Komunikat z obrad ZUZP

W dniu dzisiejszym, w ramach prowadzonych negocjacji płacowych, odbyło się kolejne spotkanie stron ZUZP dla pracowników KGHM Polska Miedź S.A. Niestety, zarząd spółki w żadnym…

n1

Związkowiec nr 03/2000

Zapraszamy do lektury najnowszego wydania Związkowca.

04 marca 2000
arrow
n1

Związkowiec 29-02-2016

01 marca 2016
arrow

Rokowania rozpoczęte

12 grudnia, w siedzibie Zarządu KGHM odbyło się spotkanie otwierające rokowania liderów ZZPPM z Dyrektorem Naczelnym ds. Nadzoru Korporacyjnego Alanem Steinbarthem i Dyrektorem Departamentu Wynagrodzeń,…

17 grudnia 2023
arrow

Komunikat ze spotkania stron ZUZP

W dniu 26 stycznia 2024 roku odbyło się kolejne spotkanie stron ZUZP dla Pracowników KGHM Polska Miedź S.A., które nie doprowadziło do zawarcia oczekiwanego porozumienia.…

26 stycznia 2024
arrow
Scroll to Top