Komunikat ZZPPM z negocjacji płacowych

inner

W dniu 25 stycznia 2021roku rozpoczęły się doroczne negocjacje nowych wysokości składników wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych określonych w ZUZP dla Pracowników KGHM Polska Miedz S.A.

Działając w imieniu ZZPPM jako strony ZUZP potwierdziliśmy konieczność realizacji zestawu naszych postulatów przesłanych wcześniej do Zarządu KGHM Polska Miedz S.A., w tym m.in.:

wzrostu z dniem 01-01-2021 stawek płac zasadniczych o 6% oraz wzrostu płacy ogółem też o 6%,

– dokonania w 2021 roku indywidualnych przeszeregowań na poziomie roku 2020 t. j. min.20%,

– ustalenia, że system pracy 24/48 jest podobną jak czterobrygadówka organizacją pracy, gdzie przysługuje także dodatek specjalny w wysokości jednodniowego wynagrodzenia,

– rozszerzenia o min 2 kat. wzwyż tabeli zaszeregowań na wszystkich stanowiskach (zał. nr 1 do ZUZP),

– rozszerzenia tabeli naliczania dodatków stażowych dla prac. zatrudnionych na powierzchni,

– ujednolicenia w GK KGHM wysokości odpisu na PPE na poziomie 7%

Przedstawiciele Zarządu KGHM niestety nie przedstawili żadnej propozycji rozwiązań z zakresu tematycznego rozpoczętych negocjacji co mogłoby dobrze rokować dla ewentualnego porozumienia się.

Mając powyższe na względzie rozmowy na tym etapie musiały zostać przerwane.

Termin wznowienia negocjacji nastąpić ma bez zbędnej zwłoki. Przedstawiciele Zarządu KGHM zobowiązali się do przedstawienia wówczas swoich propozycji i odniosą się do naszych postulatów. Liczymy tutaj na rozwiązania nie gorsze niż miało to miejsce w 2020 roku

Za ZZPPM

Ryszard Zbrzyzny

Komunikat-z-dnia-25-01-2021

Polecane artykuły

Najnowsze wydanie Związkowca

Zapraszamy do lektury najnowszego wydania Związkowca. W numerze m.in. wywiad z przewodniczącym ZZPPM Ryszardem Zbrzyznym o aktualnej sytuacji w KGHM, raport z negocjacji płacowych w…

Dokąd zmierza Polska Miedź? Rozmowa z przewodniczącym ZZPPM Ryszardem Zbrzyznym

Dokąd zmierza Polska Miedź? Rozmowa z przewodniczącym ZZPPM Ryszardem Zbrzyznym M Z Tegoroczne rozmowy na temat wynagrodzeń w Polskiej Miedzi wydają się wyjątkowo trudne. Do…

Rozmowy o płacach – udawany dialog społeczny Zarządu KGHM

Arogancja, kpina, niekompetencja czy pusta kasa firmy i pełno długów do spłacenia? Nie wiadomo, jak skomentować dotychczasowy przebieg negocjacji płacowych w Polskiej Miedzi.  Zarząd spółki…

Zdobywamy wiedzę i poszerzamy horyzonty

"Przeciwdziałanie kryzysowi uchodźców ukraińskich w Polsce poprzez poprawę dialogu społecznego i współpracy", to wiodący temat konferencji kończącej realizowany w ramach III edycji wspólny projekt Funduszy…

Komunikat z obrad ZUZP

W dniu dzisiejszym, w ramach prowadzonych negocjacji płacowych, odbyło się kolejne spotkanie stron ZUZP dla pracowników KGHM Polska Miedź S.A. Niestety, zarząd spółki w żadnym…

n1

Związkowiec nr 03/2000

Zapraszamy do lektury najnowszego wydania Związkowca.

04 marca 2000
arrow
n1

Związkowiec 29-02-2016

01 marca 2016
arrow

Rokowania rozpoczęte

12 grudnia, w siedzibie Zarządu KGHM odbyło się spotkanie otwierające rokowania liderów ZZPPM z Dyrektorem Naczelnym ds. Nadzoru Korporacyjnego Alanem Steinbarthem i Dyrektorem Departamentu Wynagrodzeń,…

17 grudnia 2023
arrow

Komunikat ze spotkania stron ZUZP

W dniu 26 stycznia 2024 roku odbyło się kolejne spotkanie stron ZUZP dla Pracowników KGHM Polska Miedź S.A., które nie doprowadziło do zawarcia oczekiwanego porozumienia.…

26 stycznia 2024
arrow
Scroll to Top