KOMUNIKAT w sprawie tzw.temperatury zastępczej

inner

Nasz kategoryczny sprzeciw dla wprowadzenia odmiennego niż w górnictwie węglowym sposobu mierzenia temperatur w wyrobiskach górniczych spowodował, że w dniu 7 marca br. w Katowicach z inicjatywy Ministra Energii odbyło się spotkanie uzgodnieniowe w tej sprawie. ZZPPM reprezentowany był przez Kol. Piotra Lewandowskiego – Przewodniczącego ZZPPM w ZG „Polkowice-Sieroszowice”.

         Ku naszemu zdziwieniu uczestniczący w tej naradzie Dyrektor Krzysztof Tkaczuk w asyście Bogusława Szarka Przewodniczącego NSZZ „Solidarność” z ZG „Polkowice-Sieroszowice” oświadczyli, że jest zgoda społeczna na stosowanie TZK (temperatury zastępczej kopalń).

         Otóż oświadczamy, że nie ma i nie będzie zgody ZZPPM (Bogusław Szarek nie jest na szczęście reprezentantem całej strony społecznej w KGHM Polska Miedź S. A.) na gorsze traktowanie naszych górników od górników węglowych.

         Obłuda i zakłamanie obu Panów spowodowały, że dzisiaj musimy walczyć o to co wprowadza się w górnictwie węglowym przy pełnej zgodzie stron dialogu społecznego!

         Zgoda na TZK to zgoda na usankcjonowanie, bez jakichkolwiek inwestycji i nakładów finansowych przekroczeń temperatur w wyrobiskach górniczych skutkujących skracaniem czasu pracy bądź ich wyłączeniem do czasu poprawy klimatu poprzez stosowne inwestycje lub rozwiązania organizacyjne

         Nie ma naszej zgody na to by przy nowej metodzie 28ºC stanowiło 26ºC oraz wydłużenie czasu pracy czy też 35ºC stanowiło 33ºC i możliwa byłaby praca w takich warunkach!

         Nie ma naszej zgody na to by górników Polskiej Miedzi traktowano jak skazańców czy też zesłańców. I nie ma dla nas znaczenia jakimi pobudkami kieruje się Bogusław Szarek asystując w brzydkiej grze jaką prowadzi Dyrektor Krzysztof Tkaczuk.

         Nasza interwencja spowodowała, że sprawa nie została zamknięta.

         O dalszych działaniach będziemy informować na bieżąco.

 

Polecane artykuły

Najnowsze wydanie Związkowca

Zapraszamy do lektury najnowszego wydania Związkowca. W numerze m.in. wywiad z przewodniczącym ZZPPM Ryszardem Zbrzyznym o aktualnej sytuacji w KGHM, raport z negocjacji płacowych w…

Dokąd zmierza Polska Miedź? Rozmowa z przewodniczącym ZZPPM Ryszardem Zbrzyznym

Dokąd zmierza Polska Miedź? Rozmowa z przewodniczącym ZZPPM Ryszardem Zbrzyznym M Z Tegoroczne rozmowy na temat wynagrodzeń w Polskiej Miedzi wydają się wyjątkowo trudne. Do…

Rozmowy o płacach – udawany dialog społeczny Zarządu KGHM

Arogancja, kpina, niekompetencja czy pusta kasa firmy i pełno długów do spłacenia? Nie wiadomo, jak skomentować dotychczasowy przebieg negocjacji płacowych w Polskiej Miedzi.  Zarząd spółki…

Zdobywamy wiedzę i poszerzamy horyzonty

"Przeciwdziałanie kryzysowi uchodźców ukraińskich w Polsce poprzez poprawę dialogu społecznego i współpracy", to wiodący temat konferencji kończącej realizowany w ramach III edycji wspólny projekt Funduszy…

Komunikat z obrad ZUZP

W dniu dzisiejszym, w ramach prowadzonych negocjacji płacowych, odbyło się kolejne spotkanie stron ZUZP dla pracowników KGHM Polska Miedź S.A. Niestety, zarząd spółki w żadnym…

n1

Związkowiec nr 03/2000

Zapraszamy do lektury najnowszego wydania Związkowca.

04 marca 2000
arrow
n1

Związkowiec 29-02-2016

01 marca 2016
arrow

Rokowania rozpoczęte

12 grudnia, w siedzibie Zarządu KGHM odbyło się spotkanie otwierające rokowania liderów ZZPPM z Dyrektorem Naczelnym ds. Nadzoru Korporacyjnego Alanem Steinbarthem i Dyrektorem Departamentu Wynagrodzeń,…

17 grudnia 2023
arrow

Komunikat ze spotkania stron ZUZP

W dniu 26 stycznia 2024 roku odbyło się kolejne spotkanie stron ZUZP dla Pracowników KGHM Polska Miedź S.A., które nie doprowadziło do zawarcia oczekiwanego porozumienia.…

26 stycznia 2024
arrow
Scroll to Top