Informacje o nas

W latach osiemdziesiątych KGHM był przedsiębiorstwem wielozakładowym. Działało 17 niezależnych samorządnych związków zawodowych – organizacje związkowe górników lub hutników skupione były w krajowych strukturach branżowych górników i hutników. Na początku lat dziewięćdziesiątych – wychodząc naprzeciw wydarzeniom, które miały nastąpić – skonsolidowaliśmy ruch związkowy w jednej organizacji, nie bacząc na to, kto, jaką profesję wykonuje. 16 grudnia 1991 roku ZZPPM został zarejestrowany z jednolitym statutem, który obowiązuje we wszystkich oddziałach i spółkach. W kilka miesięcy później przeszliśmy nasz pierwszy chrzest bojowy podczas strajku 20 lipca 1992 roku broniąc polskości Polskiej Miedzi .Warto czasami przypomnieć sobie jakie były nasze początki , łatwiej wtedy zrozumiemy naszą obecną rzeczywistość.

Ryszard Zbrzyzny

 

 

20 sierpnia 1992 – zwycięstwo 32-dniowego strajku w obronie „Polskiej Miedzi” – skarb państwa nie utracił pakietu kontrolnego w KGHM na rzecz inwestora zagranicznego, a załoga uzyskała 15-procentowy pakiet bezpłatnych akcji, stając się faktycznym współwłaścicielem spółki.

zbrzyzny_histNajważniejsze daty

16 grudnia 1991 – powołanie ZZPPM, które uwieńczyło konsolidację rozproszonych organizacji związkowych działających na terenie KGHM;

20 sierpnia 1992 – zwycięstwo 32-dniowego strajku w obronie „Polskiej Miedzi” – skarb państwa nie utracił pakietu kontrolnego KGHM na rzecz inwestora zagranicznego, a załoga uzyskała 16% pakiet bezpłatnych akcji stając się faktycznym współwłaścicielem spółki.

Maj-czerwiec 2004 – zakończona sukcesem obrona Polskiej Miedzi przed sprzedażą pakietu akcji, którą planował Skarb Państwa; zawiedź ogłoszenia Pogotowia Strajkowego w KGHM Polska Miedź S.A. oraz przekształcenia go w Strajk Generalny, jeśli Skarb Państwa nie wycofa się z planów.


„Naszą przyszłość budujemy dzisiaj”,Materiały z Narady Programowej Związku Zawodowego Pracowników Przemysłu Miedziowego, Zakłady Górnicze Rudna, 20.10.2003r.

materiał do pobrania (kliknij)

 

 

 


12 lat – co wspólnie wywalczyliśmy. Związek Zawodowy Pracowników Przemysłu Miedziowego, czerwiec 2004 r.

materiał do pobrania (kilknij)