Fundusz socjalny to nie spółka giełdowa

inner


Zdaniem dyrektora do spraw pracowniczych Łukasza Wereszczyńskiego modyfikacja powinna polegać na „przypisaniu poszczególnym organizacjom związkowym liczby głosów w zależności od przekroczenia ustalonego progu liczbowego członków związku z zagwarantowaniem pracodawcy adekwatnej, ustalonej liczby głosów”. Nic dodać, nic ująć, tylko załamać ręce nad kompetencjami menedżerskimi autora takiego zapisu. Przedstawiona propozycja świadczy bowiem o całkowitym niezrozumieniu idei funkcjonowania ZFŚS. Najwyraźniej dyrektor pomylił komisję socjalną ze spółką giełdową, gdzie ilość posiadanych przez udziałowca akcji zazwyczaj przekłada się na liczbę głosów, jakimi dysponuje przy podejmowaniu decyzji podczas zebrania akcjonariuszy.
Wiem, że początkowo pomysł wprowadzenia takich rozwiązań zgłosiła zakładowa Solidarność i jak dobrze wiemy, po jej liderach można się spodziewać różnych, często absurdalnych pomysłów – wyjaśnia przewodniczący ZZPPM ZG Polkowice-Sieroszowice Piotr Lewandowski. – Dziwię się jednak, że dyrekcja przyłączyła się do takich rozwiązań. Przecież zasady działania muszą być zgodne z Ustawą o Funduszu Świadczeń Socjalnych i dyrektor doskonale o tym wie. Nie jest dopuszczalne, by w przypadku ZFŚS podejmowano decyzje w oparciu o głosy ważone. Pracodawca jest na takich samych prawach jak pozostali przedstawiciele związków zawodowych. Przy tej okazji warto podkreślić, iż zgodnie z zapisami ustawy rola pracodawcy w zakresie dysponowania środkami z funduszu ma jedynie charakter administracyjny, natomiast decyzje podejmuje Komisja i każdy z jej członków ma taki sam głos decyzyjny.

Kierownictwo kopalni Polkowice-Sieroszowice przy okazji trwających negocjacji w sprawie zmian treści niektórych zapisów Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wystąpiło z wielce oryginalną propozycją wprowadzenia nowych zasad działania Zakładowej Komisji Socjalnej.

By rozwiać wszelkie wątpliwości ZZPPM ZG Polkowice-Sieroszowice wystąpiło z propozycją wprowadzenia do Zasad Działania Komisji Socjalnej zapisu, iż decyzje Komisji podejmowane są na posiedzeniu Komisji (w składzie 50% plus 1) w drodze wspólnego uzgodnionego stanowiska członków Komisji. W przypadku nieuzgodnienia stanowiska członków Komisji (przedstawiciele zakładowych organizacji związkowych i przedstawiciel pracodawcy) pracodawca nie ma prawa wydatkować środków z ZFŚS.

Polecane artykuły

Najnowsze wydanie Związkowca

Zapraszamy do lektury najnowszego wydania Związkowca. W numerze m.in. wywiad z przewodniczącym ZZPPM Ryszardem Zbrzyznym o aktualnej sytuacji w KGHM, raport z negocjacji płacowych w…

Dokąd zmierza Polska Miedź? Rozmowa z przewodniczącym ZZPPM Ryszardem Zbrzyznym

Dokąd zmierza Polska Miedź? Rozmowa z przewodniczącym ZZPPM Ryszardem Zbrzyznym M Z Tegoroczne rozmowy na temat wynagrodzeń w Polskiej Miedzi wydają się wyjątkowo trudne. Do…

Rozmowy o płacach – udawany dialog społeczny Zarządu KGHM

Arogancja, kpina, niekompetencja czy pusta kasa firmy i pełno długów do spłacenia? Nie wiadomo, jak skomentować dotychczasowy przebieg negocjacji płacowych w Polskiej Miedzi.  Zarząd spółki…

Zdobywamy wiedzę i poszerzamy horyzonty

"Przeciwdziałanie kryzysowi uchodźców ukraińskich w Polsce poprzez poprawę dialogu społecznego i współpracy", to wiodący temat konferencji kończącej realizowany w ramach III edycji wspólny projekt Funduszy…

Komunikat z obrad ZUZP

W dniu dzisiejszym, w ramach prowadzonych negocjacji płacowych, odbyło się kolejne spotkanie stron ZUZP dla pracowników KGHM Polska Miedź S.A. Niestety, zarząd spółki w żadnym…

n1

Związkowiec nr 03/2000

Zapraszamy do lektury najnowszego wydania Związkowca.

04 marca 2000
arrow
n1

Związkowiec 29-02-2016

01 marca 2016
arrow

Rokowania rozpoczęte

12 grudnia, w siedzibie Zarządu KGHM odbyło się spotkanie otwierające rokowania liderów ZZPPM z Dyrektorem Naczelnym ds. Nadzoru Korporacyjnego Alanem Steinbarthem i Dyrektorem Departamentu Wynagrodzeń,…

17 grudnia 2023
arrow

Komunikat ze spotkania stron ZUZP

W dniu 26 stycznia 2024 roku odbyło się kolejne spotkanie stron ZUZP dla Pracowników KGHM Polska Miedź S.A., które nie doprowadziło do zawarcia oczekiwanego porozumienia.…

26 stycznia 2024
arrow
Scroll to Top