Czy pozory rządzą światem, a sprawiedliwość jest tylko na scenie?

inner

Wymiar sprawiedliwości z całą pewnością wymaga w Polsce naprawy – i to na wielu płaszczyznach. Wymaga naprawy na płaszczyźnie proceduralnej, na płaszczyźnie formalnej, ale wymaga także naprawy niestety na płaszczyźnie etycznej – i to w wielu przypadkach” – jest to niedawna wypowiedź prezydenta RP Andrzeja Dudy, którą można znaleźć na jego oficjalnej stronie internetowej.

Przytaczamy ten cytat jako wstęp do informacji o postanowieniu Sądu Rejonowego w Lubinie. Podtrzymał on decyzję Prokuratury Rejonowej o umorzeniu śledztwa w sprawie m.in. o zniszczenie bądź ukrycie dokumentów z działalności zarządu ZZPPM ZG Lubin, zagarnięcie mienia związkowego znacznej wartości oraz defraudacji powierzonych środków finansowych w okresie, gdy przewodniczącym tej organizacji był Marcin Braszczok, a jego zastępcami Janusz Olejarczyk i Mariusz Żelichowski.

O sprawie tej już kilkakrotnie na naszych łamach pisaliśmy. Przypominamy, że wszystko zaczęło się od złożenia przez władze ZZPPM zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Był to skutek kontroli działalności odwołanego w lutym ubiegłego roku Zakładowego Zarządu ZZPPM w ZG Lubin. Lista wykazanych nieprawidłowości dotyczyła między innymi:

– zniszczenia bądź ukrycia dokumentów z działalności zakładowego zarządu, w tym dokumentacji księgowo-kasowej za kolejne lata obrachunkowe, kiedy to wydano ponad 1,5 mln złotych pochodzących ze składki członkowskiej,

– łamania przepisów ustawy o rachunkowości oraz ustaw podatkowych, potwierdzania nieprawdy na dokumentach finansowych,

– obrotu poza ewidencją księgową i kasową i bez jakiejkolwiek dokumentacji znacznymi kwotami (dziesiątki tysięcy złotych) pochodzącymi z indywidualnych wpłat od uczestników różnych imprez organizowanych i finansowanych przez związek. Poza kasą i poza kontem organizacji.

Hulaj dusza, piekła nie ma

W wyniku postępowania sprawdzającego śledczy w przypadkach jednych zarzutów ustalili, że przestępstwo miało miejsce jednak  nie byli w stanie ustalić sprawców, w innych nie dopatrzyli się „znamion czynu zabronionego”. Na tej podstawie prokuratura umorzyła postępowanie. Inaczej mówiąc, dano nam do zrozumienia, że związek może bezkarnie na wycieczki oraz zabawy integracyjne zbierać od ludzi pieniądze, których nie odnotowuje w raportach kasowych. Dozwolone jest też księgowanie wydatków na kwotę ponad 50 tysięcy złotych nie na podstawie faktur lub rachunków, ale oświadczeń, czyli zwykłych świstków papieru. Nie ma też nic zdrożnego w fakcie przywłaszczenia przez odwołany zakładowy zarząd sprzętu elektronicznego i innego majątku  należącego do związku. Również bezkarnie, tak długo jak nikt nie złapie za rękę, można niszczyć lub ukrywać takie dokumenty, jak sprawozdania finansowe lub preliminarze wpływów i wydatków.

Sąd Rejonowy na wniosek ZZPPM, rozpatrując decyzję prokuratury o umorzeniu postępowania z powództwa publicznego, nie był już tak wyrozumiały i wiele zarzutów uznał za zasadne. Stwierdził bowiem, ze księgowość musi być prowadzona w sposób zgodny z przepisami, majątek związku powinien być oddany. Jednak z uwagi na niską szkodliwość społeczną zdecydował o utrzymaniu w mocy decyzji prokuratury o umorzeniu postępowania. 

Sprawa jednak na tym się nie kończy. Opisana sytuacja dotyczy bowiem oskarżyciela publicznego. Otwarta jest jeszcze drogą z powództwa cywilnego i na zlecenie władz ZZPPM kancelaria prawna przygotowuje stosowne dokumenty.

 

Polecane artykuły

Najnowsze wydanie Związkowca

Zapraszamy do lektury najnowszego wydania Związkowca. W numerze m.in. wywiad z przewodniczącym ZZPPM Ryszardem Zbrzyznym o aktualnej sytuacji w KGHM, raport z negocjacji płacowych w…

Dokąd zmierza Polska Miedź? Rozmowa z przewodniczącym ZZPPM Ryszardem Zbrzyznym

Dokąd zmierza Polska Miedź? Rozmowa z przewodniczącym ZZPPM Ryszardem Zbrzyznym M Z Tegoroczne rozmowy na temat wynagrodzeń w Polskiej Miedzi wydają się wyjątkowo trudne. Do…

Rozmowy o płacach – udawany dialog społeczny Zarządu KGHM

Arogancja, kpina, niekompetencja czy pusta kasa firmy i pełno długów do spłacenia? Nie wiadomo, jak skomentować dotychczasowy przebieg negocjacji płacowych w Polskiej Miedzi.  Zarząd spółki…

Zdobywamy wiedzę i poszerzamy horyzonty

"Przeciwdziałanie kryzysowi uchodźców ukraińskich w Polsce poprzez poprawę dialogu społecznego i współpracy", to wiodący temat konferencji kończącej realizowany w ramach III edycji wspólny projekt Funduszy…

Komunikat z obrad ZUZP

W dniu dzisiejszym, w ramach prowadzonych negocjacji płacowych, odbyło się kolejne spotkanie stron ZUZP dla pracowników KGHM Polska Miedź S.A. Niestety, zarząd spółki w żadnym…

n1

Związkowiec nr 03/2000

Zapraszamy do lektury najnowszego wydania Związkowca.

04 marca 2000
arrow
n1

Związkowiec 29-02-2016

01 marca 2016
arrow

Rokowania rozpoczęte

12 grudnia, w siedzibie Zarządu KGHM odbyło się spotkanie otwierające rokowania liderów ZZPPM z Dyrektorem Naczelnym ds. Nadzoru Korporacyjnego Alanem Steinbarthem i Dyrektorem Departamentu Wynagrodzeń,…

17 grudnia 2023
arrow

Komunikat ze spotkania stron ZUZP

W dniu 26 stycznia 2024 roku odbyło się kolejne spotkanie stron ZUZP dla Pracowników KGHM Polska Miedź S.A., które nie doprowadziło do zawarcia oczekiwanego porozumienia.…

26 stycznia 2024
arrow
Scroll to Top