Kategoria: Ważne

Rozmowa z przewodniczącym ZZPPM Centrozłom Jackiem Butwickim

MZZ najnowszych statystyk wynika, że macie najwyższą reprezentatywność spośród wszystkichorganizacji ZZPPM. Taki wynik to nie lada osiągnięcie. Gratuluję! Pamiętam, że dwa lata temu,gdy wstępowaliście do naszych struktur, do związku należała jedna trzecia pracowników z 350-osobowej załogi Centrozłomu. Dzisiaj reprezentujecie aż 60 procent zatrudnionych w firmie. Jak sięudało tego dokonać?JBWiele czynników się na to złożyło. Jednym…

Jubileusz ZG Lubin

55 honorowych odznaczeń na 55-lecie istnienia najstarszej kopalni KGHM.W ten symboliczny sposób 20 września na terenie ZG Lubin, podczas uroczystej akademii wręczononajbardziej zasłużonym obecnym i emerytowanych pracownikom kopalni okolicznościowe medale.Pierwsze prace budowy nowej kopalni ZG rozpoczęły się w styczniu 1960 r. Już po ośmiu latach, gdykopalnia osiągnęła jedną czwartą założonej wydajności, formalnie uznano ją za…

Minowa-Ksante na zakręcie

W trakcie rozmów z przedstawicielami ZZPPM Minova-Ksante oraz przewodniczącego ZZPPM Ryszarda Zbrzyznego pracodawca zamiast podjąć dyskusję o poziomie wynagrodzeń, nieoczekiwanie zdecydował o wypowiedzeniu obowiązującego od ponad 20 lat Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy. – Nasze oczekiwania to 10-procentowe podniesienie wynagrodzeń – mówi przewodniczący ZZPPM Minova-Ksante Ryszard Zelek. – Firma za usługi, jakie świadczy na rzecz KGHM,…

Ryszard Zbrzyzny odznaczony

Twa X Kongres OPZZ, którego głównym punktem będzie wybór nowego przewodniczącego Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Jednak przed głosowaniem przewodniczący ZZPPM Ryszard Zbrzyzny został uhonorowany przez Prezydenta RP Andrzeja Dude za zasługi w działalności społecznej i związkowej Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski. Jest to jest drugie pod względem starszeństwa polskie państwowe odznaczenie cywilne (po Orderze Orła Białego),…