Z czym na spotkanie stron ZUZP

Zbliża się termin spotkania stron ZUZP dla Pracowników KGHM Polska Miedz S.A..ZZPPM przygotował zestaw postulatów, które w naszym mniemaniu wymagają niezwłocznej realizacji. Niezastosowanie ich w praktyce w istotny sposób pogorszy sytuację materialną pracowników i realny poziom płac. Oprócz tych, które zgłaszamy od pewnego czasu, pojawiły się następne, które są konsekwencją zmian w powszechnie obowiązującym prawie.…