Miesięczne Archiwum: październik 2023

Prawo pracy – ważne zmiany

22 września weszły w życie przepisy z zakresu prawa pracy istotne dla pracowników pozostającychw sporze z pracodawcą, w tym podlegających szczególnej ochronie działaczy związkowych.Regulacje te zostały wprowadzone do ustawy z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowaniacywilnego (dalej: k.p.c.) w związku z uchwaleniem ustawy o zmianie ustawy o emeryturachpomostowych oraz niektórych innych ustaw.Zgodnie ze zmienionym…

Wybory SIP w MCZ

Społeczna inspekcja pracy jest służbą pełnioną przez pracowników, mającą na celu zapewnienie przezzakład pracy bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz ochronę uprawnień pracowniczychokreślonych w przepisach prawa pracy. Mając świadomość tej ważnej społecznie roli, związki zawodowedziałające w Miedziowym Centrum Zdrowia przeprowadziły pełną procedurę wyborczą. Głosowania nakandydatów odbyły się w dwóch turach ( w dniach 14–15 oraz…

Jak władza udaje głupią i o drogę pyta

Rząd PiS przygotował cztery pytania referendalne, na które będziemy mogli odpowiedzieć 15października w lokalach wyborczych. Rzekomo w ten sposób władza chce poznać nasze preferencje wkilku istotnych sprawach. Czy rzeczywiście tak jest, czy może jest to sprytny przedwyborczy haczyk, naktórym Prawo i Sprawiedliwość zamierza złowić kilka dodatkowych procent poparcia?W pierwszym pytaniu rząd pyta nas, czy popieramy…

Rozmowa z przewodniczącym ZZPPM Centrozłom Jackiem Butwickim

MZZ najnowszych statystyk wynika, że macie najwyższą reprezentatywność spośród wszystkichorganizacji ZZPPM. Taki wynik to nie lada osiągnięcie. Gratuluję! Pamiętam, że dwa lata temu,gdy wstępowaliście do naszych struktur, do związku należała jedna trzecia pracowników z 350-osobowej załogi Centrozłomu. Dzisiaj reprezentujecie aż 60 procent zatrudnionych w firmie. Jak sięudało tego dokonać?JBWiele czynników się na to złożyło. Jednym…