Spotkanie stron ZUZP

Bez przełomu
8 września odbyło się rutynowe spotkanie stron ZUZP. Agenda obrad oparta była na omówieniu postulatów zgłaszanych przez związki zawodowe oraz propozycjach pracodawcy. W wyniku dwugodzinnej dyskusji udało się dojść do porozumienia jedynie w sprawach formalnych. Np. zaktualizowania w treści Układu Zbiorowego adresu Oddziału COPI oraz podwyższenia o jedną kategorią podstawy naliczania dodatków za pracę na drugiej zmianie.Pracodawca, na wniosek przewodniczącego Związku Zawodowego „Polska Miedź” Wiesława Karasia , nie wprowadzi proponowanych przez ZZPPM i popieranych przez pozostałe związki zmian w załączniku nr 1 ZUZP skutkujących przesunięciem w górę maksymalnych i minimalnych stawek zaszeregowań. Warto podkreślić, iż decyzja ta skutkuje zablokowaniem możliwości awansu ponad 2 tyś górników. Również nie wyrażono zgody na podniesienie z wskaźnika z 0.8 proc do 1 procent rocznego wzrostu wynagrodzeń określającego dla pracodawcy poziom obligatoryjnego corocznego podnoszenia w KGHM płac zasadniczych. Z odmową spotkał się też postulat podniesienia załodze wysokości corocznej dodatkowej nagrody za wypracowany zysk poprzez wyeliminowanie przy jej naliczaniu kosztów podatku miedziowego. Zgodnie z zapisami ZUZP kolejne spotkania związków zawodowych z przedstawicielami zarządu KGHM odbędzie się w listopadzie . Miejmy nadzieję, że do tego czasu liderzy wszystkich organizacji wzniosą się ponad podziały i zdobędą się na współpracę. Łatwiej wtedy będzie negocjować ważne dla załogi kwestie płacowe i socjalne. Ta związkowa jedność, biorąc pod uwagę szalejącą inflację oraz mocno już odczuwalny spadek płac realnych będzie szczególnie potrzebna.

Możesz również polubić…