Minowa Ksante. Wygrany spór zbiorowy.


Walka trwała ponad dwa miesiące , najważniejsze jednak , że zakończyła się naszym zwycięstwem.
8 lipca ZZPPM Minova Ksante doprowadził do podpisania przez pracodawcę porozumienia kończącego w spółce spór zbiorowy. Na mocy tego dokumentu wszyscy pracownicy otrzymają wypłatę kompensującą inflację w wysokości 8000 złotych brutto . Kwota ta zostanie przekazana na konta pracownicze w dwóch transzach , do 15 lipca i 15 sierpnia Dodatkowo od 1 stycznia 2023 r wynagrodzenia zasadnicze wzrosną o 8 procent.
Ustalono również iż w przypadku dalszego wzrostu inflacji nadal będą możliwe negocjacje płacowe.

Cieszę się bardzo że władze spółki zdecydowały się wreszcie na spełnienie oczekiwanych przez załogę postulatów płacowych- komentuje przewodniczący ZZPPM Ryszard Zbrzyzny- Wraz z kolegą Kazimierzem Stąporkiem , przewodniczącym naszego związku w Minova Ksante , uczestniczyłem w rozmowach z zarządem spółki i wiem że zarówno wzrost wynagrodzeń jak i wypłata jednorazowej wypłaty nie przekraczają możliwości finansowych spółki. Natomiast możliwość przystąpienia przez pracowników do strajku z pewnością była by bardzo dotkliwa dla firmy.
Zarównio dzielnej załodze Minova Ksante jak i liderom naszego związku działającym na terenie tej spółki gratulujemy zwycięstwa i skuteczności podejmowanych działań.

Możesz również polubić…