Rocznica odkrycia pokładów rudy miedzi

Rocznica odkrycia przez Jana Wżykowskiego pokładów rudy miedzi 23 marca 1957 r. w otworze Sieroszowice IG 1 nawiercono warstwę skał o miąższości 1,96 m o średniej zawartości miedzi 1,5%. Już w 1959 r. została opracowana pierwsza dokumentacja geologiczna złoża Lubin-Sieroszowice, w której na powierzchni 175 km2 udokumentowano 19,3 mln ton miedzi. Dało to początek szybkiemu rozwojowi górnictwa miedziowego na obszarze Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego.

W 65 rocznicę tych wydarzeń pod pomnikiem Odkrywcy Złóż Miedzi w Lubinie, złożono kwiaty i wieńce. W uroczystości uczestniczył zarząd Polskiej Miedzi, delegacje oddziałów i spółek KGHM, władze samorządowe, przedstawiciele związków zawodowych oraz młodzież szkolna.

Możesz również polubić…