Nasze postulaty!

Zbliża się termin spotkania stron ZUZP da Pracowników KGHM Polska Miedz S.A wynikający z treści porozumienia zawartego w dniu 28 stycznia b.r. na spotkanie to pozwalamy sobie zgłosić ponownie znane stronom postulaty a także propozycje dotyczące dodatkowego wzrostu wynagrodzeń w 2022 roku, rekompensujące istotne obniżenie płacy realnej poprzez postępująca inflacje.

Możesz również polubić…