Projekt zakończony

18 listopada 2021 r. w Belgradzie odbyła się finałowa konferencja w ramach projektu „Razem dla sprawnej reprezentacji interesów pracowników z branży wydobywczej”. Liderem spotkania był Związek Zawodowy Pracowników Przemysłu Miedziowego. Współpartnerami oraz organizacjami stowarzyszonymi związkowcy z Serbii, Macedonii, Hiszpanii, Bułgarii, Litwy i Rumunii.

W ramach projektu omówiono następujące zagadnienia:

  1. Partycypacja pracowników, sprawiedliwa transformacja energetyczna.
  2. Zagrożenia związane z możliwością utraty miejsc pracy w sektorze wydobywczym.
  3. Negocjacje planów działań terytorialnych mających na celu rekultywację obszarów górniczych.

Konferencja zakończyła się podpisaniem wspólnego apelu do Komisji Europejskiej. Najważniejsza konkluzja tego dokumentu brzmi następująco:

„Organizacje uczestniczące w Projekcie Razem na rzecz skutecznej reprezentacji interesów pracowników firm z sektora wydobywczego kładą nacisk na konieczność wzmocnienia procedur informacyjnych, konsultacyjnych, dialogu społecznego i rokowań zbiorowych w procesach transformacji energetycznej oraz żądamy od różnych instytucji Unii Europejskiej, członków Parlamentu i Rady oraz rządów narodowych większego wydźwięku w ich decyzjach, uważając, że celem, do którego musimy dążyć wraz z neutralnością klimatyczną, jest obrona terytoriów i pracowników dotkniętych tymi procesami dekarbonizacji (przemiana energetyczna), nie pozwalając nikomu pozostać w tyle”.

W dokumencie znalazły się również między innymi takie stwierdzenia jak:

Nie jest możliwe przeprowadzenie sprawiedliwej transformacji energetycznej bez udziału pracowników

Nie wydaje się sensowne niszczenie tkanki produkcyjnej w niektórych państwach Unii lub wśród krajów kandydujących podczas gdy takie wielkie mocarstwa emitujące gazy cieplarniane jak USA, Chiny, Indie czy Rosja nadal nie zajmują się procesami dekarbonizacji i 60 proc redukcji emisji dwutlenku węgla.

W dokumencie zadano też Komisji Europejskiej kilka istotnych pytań. Między innymi:

Jaki jest pożytek z przejęcia przez Unię przewodnictwa w dekarbonizacji i stawiania na gorszej pozycji tysięcy pracowników oraz gospodarek niektórych państw, jeśli takie kraje jak, USA, Indie, Rosja czy Chiny nie są zobowiązane do zachowania neutralności klimatycznej?

Czy korzyści dla obywateli wynikające z neutralności klimatycznej to cel, który osiąga się kosztem stawiania znacznej liczby pracowników i terytoriów geograficznych w bardzo trudnej sytuacji? Czy nie byłoby konieczne, aby instytucje poszukiwały takich instrumentów łączących zdrowie obywateli z życiem i przetrwaniem górników oraz ich rodzin?

Całość  dokumentu dostępna jest na stronie http://extractivesector.com/

Litwa i Bułgaria brały udział w spotkaniu online.

Możesz również polubić…