ZZPPM DIAMENTOWYM ZWIĄZKIEM

20 lipca, dla upamiętnienia pierwszego legalnego strajku w bronie polskości Polskiej Miedzi ZZPPM zorganizował uroczystą konferencję rocznicową. 29 lat temu wszystkie zakłady KGHM zatrzymały pracę na długie 32 dni. Był to gest protestu przeciwko planowanej wówczas sprzedaży Polskiej Miedzi zachodniemu koncernowi Asarco. Głównymi inicjatorami tego strajku byli liderzy ZZPPM z przewodniczącym Ryszardem Zbrzyznym na czele.

Wśród zaproszonych gości na rocznicową akademię byli Andrzej Radzikowski, przewodniczący OPZZ oraz wiceprzewodnicząca OPZZ Barbara Popielarz.

Goście nie przyjechali do nas z pustymi rękami. Przywieźli ze sobą dwa „Diamenty OPZZ”.  Wyróżnienie wręczane związkowcom i organizacjom związkowym,którzy w szczególny sposób wyróżnili się w walce o godne i bezpieczne warunki pracy, przyczynili się do obrony miejsc pracy oraz są szczególnie zaangażowani w działalność związkową. „Diamenty” wręczono ZZPPM O/HM Głogów oraz ZZPPM O/Zakład Hydrotechniczny.

Przypominamy, iż dwa lata temu, w pierwszej edycji tej nagrody „Diamentami OPZZ” uhonorowano całą naszą organizację a w kategorii lidera związkowego wyróżniono przewodniczącego ZZPPM Ryszarda Zbrzyznego. 

W okolicznościowym wystąpieniu przewodniczący OPZZ podkreślił dwie cechy ZZPPM, które w istotny sposób przyczyniają się do bardzo pozytywnego wizerunku jaki mamy na szerokiej związkowej arenie, zarówno w kraju jak i poza jego granicami.

Siła i sprawczość związku zawodowego miedziowców bierze się z solidarności jego członków, którą pięknie definiuje hasło przewodnie organizacji: „Może nas wiele różnić, ale nic nie powinno nas dzielić.  ZZ Pracowników Przemysłu Miedziowego postrzegany jest dziś jako solidny, rzetelny i odpowiedzialny partner, chroniący prawa pracownicze. To zasługa kolejnych pokoleń członków tej organizacji, a także jej wieloletniego przewodniczącego i współzałożyciela związku.  Ryszard Zbrzyzny, wasz lider i przywódca strajku w 1992 r., to gruntownie wykształcony specjalista, ale przede wszystkim zahartowany w wielu bojach związkowiec Realizował swoją misję również jako poseł. To człowiek prawy i sprawiedliwy, a jego postawa odzwierciedla prawdziwe znaczenie tych słów. . 

– mówił Andrzej Radzikowski

W trakcie uroczystości wręczono również medale drugiego stopnia „Za zasługi dla OPZZ” Odznaczeniem tym uhonorowani zostali – przewodnicząca ZZPPM INOVA Bożena Tabiś, wieloletni lider ZZPPM ZH Waldemar Pietrzyk oraz przewodniczący ZZPPM Pebeka Roman Jasiński.     

Druga część konferencji miała charakter wspomnieniowy. Wyświetlono specjalny film ilustrujący przebieg protestu oraz wysłuchano kilka wystąpień uczestników tych historycznych wydarzeń, które uchroniły KGHM przez likwidacją z gospodarczej mapy Polski.  

Możesz również polubić…