W obronie KWB Turów

OPZZ domaga się od rządu, zarządu PGE GiEK oraz całej Grupy PGE natychmiastowych i zdecydowanych działań w obronie miejsc pracy w kopalni i elektrowni Turów.

26 maja we Wrocławiu pojawili się związkowcy z OPZZ, Sierpnia 80, Forum Związków Zawodowych oraz Solidarności. Protest jest odpowiedzią na postanowienie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który po rozpatrzeniu skargi Czech, wezwał do natychmiastowego wstrzymania wydobycia węgla w Turowie.

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych z zaskoczeniem przyjęło dzisiejszą decyzję Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej nakazującą natychmiastowe wstrzymanie wydobycia węgla w kopalni Turów. Decyzja TSUE całkowicie pomija znaczenie kopalni dla polskiego systemu bezpieczeństwa energetycznego oraz sytuacji tysięcy pracowników kopalni Turów, elektrowni Turów oraz setek firm kooperujących z tymi przedsiębiorstwami.

Barbara Popielarz, wiceprzewodnicząca OPZZ, w swoim wystąpieniu podkreśliła, że decyzja TSUE całkowicie pomija znaczenie kopalni dla polskiego systemu bezpieczeństwa energetycznego oraz sytuacji tysięcy pracowników kopalni Turów, elektrowni Turów oraz setek firm kooperujących z tymi przedsiębiorstwami.

Okazuje się, że można jedną decyzją, w ciągu jednego dnia wstrzymać funkcjonowanie przedsiębiorstwa, co dla kopalni i elektrowni Turów oznacza tak naprawdę ich likwidacjęmówiła Popielarz

W trakcie manifestacji wznoszone jestm.in. hasło „Ręce precz od Turowa”, przed wejściem do Biura PE wysypano worek węgla brunatnego.

Od wielu lat jesteśmy zapewniani, że tzw. zielona transformacja będzie sprawiedliwa, że nie będzie powtórki z lat 90. z zamykaniem zakładów pracy i wyrzucaniem z dnia na dzień tysięcy pracowników na bruk. OPZZ podkreślało, że w trakcie tzw. zielonej transformacji każde miejsce pracy ma znaczenie, a proces zmian należy przeprowadzać rozważnie, tak aby nie powodował kosztów społecznych.

W całej tej aferze jest też i wątek Polskiej Miedzi. Dostawcą energii elektrycznej do KGHM jest właśnie elektrownia Turów. Jesteśmy jednym z największych odbiorców w kraju i jakiekolwiek ograniczenia w dostawach lub cenach mogą mieć istotny wpływ na naszą produkcję. W naszym więc dobrze pojętym interesie jest wsparcie kolegów z Turowa. Najbliższa okazja będzie 9 czerwca w Warszawie, gdzie OPZZ planuje akcję protestacyjną. Może więc warto wybrać się do stolicy na mały spacer?

Możesz również polubić…