Rzetelnie pracowali na sukces – teraz czekają na nagrodę

KGHM ZANAM S.A., największa spółka grupy kapitałowej Polskiej Miedzi po podsumowaniu wyników finansowych za 2020 rok wykazała rekordowy zysk netto, wynoszący ponad 20, 5 mln zł.   W ujęciu rok do roku wzrósł o ponad 100 proc. Z poziomu 702 do niemal 749 mln zł zwiększyły się także przychody. Zysk został więc podwojony przy procentowo nieznacznym wzroście przychodów. Zarząd spółki podkreśla, iż świadczy to o podniesieniu wydajności produkcji oraz o znacznej poprawie efektywności funkcjonowania całej firmy. W tym kontekście strona związkowa wskazuje na istotną rolę całej załogi, która pomimo wielu utrudnień wynikających z obostrzeń epidemicznych stanęła na wysokości zadania i konsekwentnie realizowała wszystkie wyznaczane jej zadania.  

– Uważamy, że doskonały wynik za 2020 rok był możliwy do osiągnięcia przede wszystkim dzięki zdyscyplinowaniu i odpowiedzialności pracowników – mówi przewodniczący ZZPPM KGHM ZANAM S.A. Dariusz Skwarek– Dlatego też wraz z kolegami ze Związku Zawodowego Pracowników Dołowych i Utrzymania Ruchu wystąpiliśmy do zarządu spółki z wnioskiem o przyznanie pracownikom w uznaniu osiągniętych wyników jednorazowej półrocznej nagrody. Liczymy na to, że władze spółki pozytywnie odniosą się do tego naszego postulatu.

Możesz również polubić…